Menu główne
×

Opis produktu

Zasysająca detekcja dymu Stratos -MWS i szyby windowe

Artykuł – Quality07 Stratos ML

Broszura Stratos Środowisko Brudne i inne przemysłowe PL

Artykuł Obiekty mieszkalne

ASPIRACYJNE, MODUŁOWE, LASEROWE, INTELIGENTNE  DETEKTORY DYMU STRATOS ML

Detektory z serii Stratos posiadają głowice laserowe. Poza tym detektory Stratos wyposażone są w kilka opatentowanych rozwiązań, dzięki którym producenci szczycą się przewagą nad konkurencją. Detektory „High Sensitivity Smoke Detection” firmy Airsense jako jedyne na świecie posiadają między innymi sztuczną inteligencję automatycznego regulowania czułości (ClassiFire 3D) i wirtualną adresację miejsca pochodzenia dymu (Matrix Scan).

Wirtualna adresacja to funkcja dostępna po przyłączeniu do pełniącego funkcję centrali modułu kontrolnego co najmniej dwóch detektorów, których rurki zasysające krzyżują się. Po zdefiniowaniu miejsca krzyżowania się rur zasysających moduł kontrolny wyświetla — oprócz adresów rur — także dodatkowe adresy Wirtualne punktów skrzyżowania. ClassiFire 3D to sztuczna inteligencja każdego z detektorów z rodziny Stratos, charakterystyczna tylko dla detektorów firmy Airsense. ClassiFire 3D odpowiada między innymi za automatyczną zmianę progów alarmowych w zależności od zmieniających się poziomów zadymienia tła w dzień, gdy obiekt w pełni działa i jest w nim wielu ludzi oraz w nocy i w weekendy, gdy obiekt jest zamknięty.

Dzięki oprogramowaniu ClassiFire 3D detektorom Stratos wystarczy 15 minut skanowania tła podczas pierwszego uruchomienia. ClassiFire 3D określa stopień przesunięcia progów alarmowych w zależności od zmiany poziomu zadymienia tła (dzień, noc, weekend) i przesuwa je automatycznie. Jeśli na przykład w sobotę o ósmej rano system powinien zmienić położenie progów ze względu na przejście w tryb dzienny, ale jest weekend i zadymienie tła pozostaje niskie, takie jak w nocy, system nie zmienia położenia progów, o ile w ciągu siedemdziesięciu minut od zaprogramowanego czasu rozpoczęcia się nowego okresu (dzień) nie wystąpi spodziewany gwałtowny wzrost poziomu zadymienia tła, charakterystyczny dla dnia roboczego.

Ta sama funkcja działa w dni robocze w przypadku zmian godzin pracy lub przesunięcia czasu pracy w ciągu dnia poza zadane wstępnie godziny graniczne. Jeśli Więc zaprogramujemy system, by zmieniał progi alarmowe o 8.00 i o 16.00, to w ciągu siedemdziesięciu minut od 8.00 i od 16.00 system dokona zmiany progów tylko pod warunkiem, że nastąpi gwałtowna zmiana zadymienia tła. Ponadto dostosuje stopień zmiany progów do stopnia zmiany poziomu zadymienia tła.

Na siedemdziesiąt minut przed wskazaną godziną zmiany ClassiFire 3D może przesunąć progi, jeśli nastąpi gwałtowna zmiana tła przypominająca zmianę poziomu zadymienia typową dla zbliżającej się pory dnia. ClassiFire 3D nadzoruje także zmiany zadymienia tła w okresach dłuższych. Detektory innych producentów nie mają takiej funkcji. Zmiany progów odpowiadających dniu i nocy w styczniu danego roku mogą być inne niż w lipcu tego samego roku, a także odmienne w tym roku i w roku przyszłym. Takie inteligentne zmiany progów alarmowych, dostosowane do zmian poziomów zadymienia tła, gwarantują ograniczenie liczby fałszywych alarmów w systemie alarmowym obiektu.

Opisane funkcje są tylko przykładowymi, specyficznymi możliwościami detektorów Stratos. O pozostałych funkcjach detektorów, np. o „detektorze referencyjnym” a także wirtualnej adresacji Matrix Scan i alarmów E-mail , oraz o możliwych konfiguracjach funkcji  detektorów można przeczytać na naszej stronie WWW w dziale oprogramowanie detektorów.

Detektory Stratos, są stosowane od dawna i zabezpieczają setki cennych pomieszczeń i budynków na całym świecie. Także w Polsce wielu specjalistów miało możliwość poznać ich zalety. Zupełną nowością są detektory modułowe Stratos ML. Tym, co odróżnia detektory Stratos ML od pozostałych detektorów obecnych na rynku, jest modułowa budowa, która umożliwia tworzenie układu zwartego lub rozproszonego, składającego się z jednej lub wielu głowic (z zachowaniem wszystkich funkcji detektorów Stratos). Każdy z modułów może pracować jako niezależny detektor bezobsługowy, być częścią sieci detektorów Stratos, być połączony z dedykowaną stacją obsługową i tworzyć w pełni redundantny detektor dwu-, trzy—,cztero- lub nawet ośmiogłowicowy. Połączenie ze stacją obsługową wyposażoną w wyjątkowy kolorowy wyświetlacz TFT nie tworzy standardowej sieci, a do jego stworzenia wykorzystuje się krótkie szybkozłącza (w przypadku układu zwartego) lub złącza siedmiometrowe (w przypadku układu rozproszonego).  Umożliwia to ułożenie oddalonych od siebie o siedem metrów rur zasysających przez rozsunięcie głowic zamiast prowadzenia (jak w innych systemach) niepracującego orurowania bocznego.

Rozwiązanie to może na przykład zwiększyć zasięg i wydajność systemu w przypadku wysokich hal. Każdy moduł detektora Stratos ML jest wyposażony w oddzielną głowicę laserową, pompę powietrza, procesor oraz zestaw trzech przekaźników alarmowych, więc jest niezależny od pozostałych. W połączeniu ze stacją obsługową dwa moduły tworzą detektor redundantny, którego na rynku nie oferuje nikt inny. Co istotne, każdy z modułów może zabezpieczać oddzielną strefę pożarową zgodnie z normą EN-54-20

CPR EN-54-20

VDS

Funkcjonalności

 • Alarmy na 4 skrzynki e-mail z wyświetlaczy MLC i MLB. Programowanie przez LAN i wi-fi.
 • W PipeCad – możliwość symulacji pożarów testowych wtyczką FDS
 • Edycja czasu opóźnień dla błędu przepływu oraz daty wymiany filtra
 • Funkcja Detektora Referencyjnego – Odniesienia oraz Matrix Scan
 • Wyjście Modbus w Module Kontrolnym do wizualizacji programami typu SCADA
 • Język polski w standardzie w wyświetlaczach MLB i MLA

Zastosowanie

10 punktów, które czynią detektor Modu-laser wyjątkowym

 1. Budowa modułowa 1-8 modułów- każdy do 50 otworów zasysających (Nowość jedyny taki detektor na runku)
  Modułowość budowy zawiera również rewolucyjne rozwiązanie rozdzielnie listwy konektorów od reszty elektroniki.
  Podłączenia kablowe można zrobić bez montażu elektroniki detektora (płyta, głowica i wentylator z filtrem). Obudowa zawiera szybkozłącze dla podłączenia elektroniki już po podłączeniu kabli.
 2. Programowanie i komunikacja przez port LAN, USB oraz USB pasywne (pendrive) oraz sieć RS 485 x2  z modułu kontrolnego bloku 8 głowic lub modułu kontrolnego sieci 127 detektorów (starych)  lub bloków (nowych) . (Nowość jedyny taki detektor na runku)
  Port LAN i USB służą do lokalnej lub zdalnej konfiguracji detektora lub integracji protokołem Modbus z systemem BMS.
  Poza tym detektor w wersji z modułem wyświetlacza może wysyłać przez port LAN po sieci alarmy w postaci e-mail do 4 odbiorców.
  Funkcja ta może służyć także do wysyłania SMS na telefony komórkowe jeśli odbiorca nie ma smartfona i nie odbiera e-maili jak SMS’ów.
 3. Port RS-232 – gniazdo RJ do komunikacji z faxem, drukarką lub dialerem (tymczasowo nie aktywne)  (Nowość jedyny taki detektor na runku)
 4. Temp. pracy od -20 stopni C
 5. Kolorowy wyświetlacz TFT oraz programator z klawiszami funkcyjnymi. Detektor w wersji z modułem kontrolnym i programatorem posiada 4 poziomy dostępu do obsługi i konfiguracji systemu.  (Nowość jedyny taki detektor na runku)
 6.  Czujnik temperatury w każdym module
 7.  2,7 mln wpisów rejestru zdarzeń co daje możliwość rejestracji co sekunda pracy detektora przez miesiąc z podziałem na zdarzenia alarmowe, poziom dymu, przepływu i temperatury. (Nowość jedyny taki detektor na runku) Dla porównania obecne detektory np. Micra posiadają rejestr 20 tys. zdarzeń typu poziom dymu i przepływu i 100 zdarzeń alarmowych.
 8. Możliwość montażu głowicy do góry lub w dół rurkami (czujnik grawitacyjny). Moduł automatycznie zmienia polaryzację diod alarmowych (Nowość jedyny taki detektor na runku)
 9. Wyjście do systemu MBS z protokołami Modbas w module kontrolnym.
 10. Obsługa do 250m orurowania 25mm lub 3/4 cala na moduł + kapilary 10mm o długości do 6m

Dodatkowe informacje

 1. 2 dowolnie programowalne wejścia sterownicze na moduł oraz dodatkowo 2 w module wyświetlacza
 2.  3 przekaźniki NO/NC dla alarmów w tym 1 dla uszkodzeń na moduł detekcyjny oraz 3 dodatkowe w module wyświetlacza.
 3.  Komplet diod alarmowych na obudowie każdego modułu w tym dodatkowe diody w module wyświetlacza
 4.  Karta sieciowa RS-485 (2) na moduł oraz RS-485 (1) w module wyświetlacza
 5.  Głowica, wentylator, filtr i procesor w każdym z modułów detekcji
 6.  Gniazda szybkozłączy sieciowych RS-485 (2)/  na moduł (możliwość montażu modułów w odległości 1,5 km od siebie)
 7.  Czujnik grawitacyjny na moduł oraz czujnik obecności pokrywy modułu i obecności filtra
 8.  Czujnik temperatury na moduł
 9.  Szybkozłącza  rurek dla wlotu i wylotu powietrza na moduł
 10.  Gniazdo zasilania 24V na moduł. Umożliwia to podłączenie niezależnych źródeł zasilania do każdego z modułów detekcyjnych i spełnienie wymogów pełnej redundancji detekcji.

Moduł wyświetlacza występuje w 3 wersjach. Zestaw 8 modułów detekcji z modułem wyświetlacza nazywamy klastrem mogącym wymieniać w ramach klastra sygnały alarmowe.

 

Testery do czujek dymu 

Urządzenia konserwacji orurowania 

Filtry zewnętrzne i inne akcesoria 

 

Przykłady / galeria zdjęć

Zaloguj się po więcej materiałów