Menu główne
×

Konfiguracja detektora

  1. W celu pomocy zdalnej pobierz TeamViewer_Setup 15.11.6

2.zainstaluj, a po zainstalowaniu wejdź w Dodatki/Opcje/Zaawansowane i wyłącz automatyczne instalowanie nowych wersji (brak uaktualnień)

3. Zadzwoń do nas z podłączonym detektorem do komputera z programem Remote.

Pomoc zdalna dla autoryzowanych klientów.

Oprogramowanie Remote w wersji polskiej w prosty sposób pozwala na niezbędne skonfigurowanie różnych opcji detektora. Po podłączeniu detektora do komputera kablem RS-232 ( HSSD2 i Micra) oraz USB i LAN (ML) oprogramowanie samo rozpoznaje detektor i otwiera odpowiednie okna konfiguracyjne. Program pokazuje poziom dymu w obiekcie w czasie rzeczywistym oraz poziom progów alarmowych w trybie względnej czułości ClassiFire lub bezwzględnej po skończeniu trybu uczenia lub w okresach pomiędzy aktualizacją progów adaptacyjnych. Wielką zaletą detektorów Stratos jest podział pamięci zdarzeń na tę, która rejestruje zdarzenia alarmowe i tę, która rejestruje poziomy dymu. Dzięki możliwości zaprogramowania częstotliwości rejestracji dymu zawsze mamy możliwość w detektorach Stratos sprawdzić jakie panowały poziomy dymu w danym czasie i dzięki temu określić przyczynę lub źródła pożarów lub fałszywych zdarzeń pożaropodobnych. Przy zaprogramowaniu rejestracji co ok. 60 min (HSSD2 i Micra) lub co 60 sekund – ML) system może zgromadzić dane nawet z całego miesiąca pracy detektora dostępne w postaci wykresu liniowego.
W detektorze ML dostępne są dodatkowo wykresy zmian temp. detektora i wszystkich progów alarmowych oraz przepływu. W pozostałych detektorach przepływ jest dostępny w zamian za poziom dymu i tylko próg ALARM/Pożar 1.

Bardzo istotna funcja detektorów Stratos to pamięć rejestru poziomów dymu lub przepływu. Poziomy te prezentowane są w sposób graficzny w postaci wykresu. Dzięki tej funkcji możemy przeanalizować cykliczne zdarzenia powodujące fałszywe alarmy i eliminować je wykorzystując inne funkcje systemu Stratos jak np. Zmiana czułości od wejścia lub zdalna blokada detektora lub detektor referencyjny.

Każdy detektor posiada bufor tys. wpisów do takiego harmonogramu w pamięci detektora z wyjątkiem Stratos ML, który ma ok 1mln . Czerwona kreska na osi czasu oznacza poziom alarmowy, a niebieska próg alarmowy, który adaptuje się dobowo do zmiany zadymienia tła. Pomaga to znacząco w analizowaniu zdarzeń alarmowych cyklicznie pojawiające się w obiekcie i dostosowanie czułości detektora do tych zmiennych warunków tła, aby skuteczniej wykrywać zdarzenia pożarowe.

Okno konfiguracji detektora. Tłumienie czułości ClassiFire to opatentowana funkcja dostępna tylko w detektorach Airsense i umożliwia zmianę czułości o zadany procent dymu poprzez aktywację wejścia monitorującego w detektorze.

Funkcja ” Włącz automatyczne szybkie uczenie się”  umożliwia początkową kalibrację detektora po włączeniu zasilania i po jego wykonaniu powinna być zawsze wyłączona, aby detektor nie wchodził w tryb kalibracji w przypadku awarii zasilania. 

Funkcja ” Classifire 3D”  a właściwie Tłumienie opóźnienia progów ClassiFire opisana jest w dziale „Alarmy kaskadowo”.

Funkcja ” Tryb Demo”  wyłącza poprawkę czułości dodawaną przez inteligencję Classifire po 15 minutowym uczeniu i bierze pod uwagę tylko poziom dymu z 15 minutowego okresu skanowania tła.  Bez aktywacji tej funkcji detektor po skończeniu uczenia będzie nieco znieczulony przez najbliższą dobę do czasu zeskanowania dymu tła w ciągu całej doby. Wtedy poprawką na 15 minutowe uczenie nie jest już dodawana.
Bez tej poprawki detektor przez pierwsza dobę pracy może być za czuły jeśli poziom dymu tła z całej doby będzie wyższy niż w czasie 15 minutowego szybkiego uczenia. Najlepiej programować detektor w dzień w czasie gdy poziom zadymienia obiektu jest najwyższy.

Najnowsza wersja programu Remote obsługuje połączenie z interfejsem RS-232 bluetooth Firefly będącym w naszej sprzedaży.

Umożliwia do połączenie bezprzewodowe z PC wyposażonego w nadajnik bluetooth do detektora Micra lub HSSD2.

Karta katalogowa FIREFLY PL

Program można pobrać w odpowiedniej wersji w dziale do pobranie w oknie każdego z detektorów. Program Remote jest też częścią programu wizualizacji sieci detektorów czyli Sensenet.