Menu główne
×

Automatyczne urządzenie przedmuchu orurowania ADB 500

Opis produktu

Automatyczny przedmuchiwacz ADB 500 jest używany jako element wyposażenia zasysającego czujki dymu SecuriRAS® w obszarach o dużym zapyleniu i zabrudzeniu. Za pomocą urządzenia wydmuchowego rura zasysająca czujki dymu jest automatycznie przedmuchiwana i czyszczona, aby zapobiec komunikatom o usterkach spowodowanych zanieczyszczonymi otworami ssącymi i fałszywymi alarmami. W ten sposób żywotność czujnika dymu w zasysającym czujniku dymu znacznie się wydłuża.

Funkcjonalności

  • Zapobieganie komunikatom błędów spowodowanym przez zanieczyszczone otwory ssące.
  • Wydłużenie żywotności czujników dymu.
  • Zapobieganie lub znaczna redukcja fałszywych alarmów.
  • Komunikat błędu w przypadku awarii sprężonego powietrza (okres wykrywania można dowolnie zaprogramować).
  • Dotyczy wszystkich zasysających czujek.
  • Późniejsza instalacja jest możliwa w dowolnym momencie.
  • Niskie koszty instalacji.
  • Łatwość konserwacji.

Dodatkowe informacje

Automatyczne urządzenie wydmuchowe ADB 500 jest zintegrowane bezpośrednio z rurką próbkującą zasysającej czujki dymu. W celu podłączenia do rurki do pobierania próbek w automatycznym urządzeniu wydmuchowym ADB 500 znajdują się odpowiednie gniazda PCV o średnicy d=25 mm. Na miejscu należy zapewnić zasilanie sprężonym powietrzem o stałym ciśnieniu co najmniej 4 barów, które można dostosować bez problemu z urządzeniem wydmuchującym. Jeśli sprężone powietrze ulegnie awarii, zostaje ono przekazane do nadrzędnego urządzenia sterującego i wskazującego jako komunikat o błędzie przez automatyczne urządzenie wydmuchowe ADB 500. Czas do rozwiązania problemów można jednak dowolnie zaprogramować za pomocą przełącznika DIL. W przypadku odpowiedniego programowania, nie pojawia się żaden komunikat błędu w automatycznym urządzeniu wydmuchowym ADB 500, nawet w przypadku wyłączenia sprężonego powietrza w weekendy lub święta. W ten sposób zapewnione jest prawidłowe działanie po ponownym uruchomieniu systemu sprężonego powietrza.

Zaloguj się po więcej materiałów