Menu główne
×

Analogowy UL

Opis produktu

W przeciwieństwie do rozwiązania cyfrowego, system analogowy zapewnia wyższy poziom kontroli nad pracą systemu. AlarmLine II analog wykorzystuje kabel czujnikowy, który jest monitorowany przez dedykowaną jednostkę sterującą, zmiany temperatury otoczenia powodują zmiany w charakterystyce przewodu czujnika, co spowoduje uruchomienie centrali przy zaprogramowanej temperaturze alarmowej. AlarmLine II analog to liniowa czujka ciepła z możliwością resetu, dzięki której, pod warunkiem, że kabel nie został fizycznie uszkodzony, system można zresetować po wystąpieniu stanu alarmowego. AlarmLine II analog może również zapewnić wczesne ostrzeganie poprzez programowalny progów aktywacji alarmu wstępnego. Wstępnie ustawiony zakres programowalnych progów alarmowych i przedalarmowych sprawia, że konfiguracja systemu jest szybka. Analogowy AlarmLine II zapewnia lepszą zdolność wykrywania niż wiele konkurencyjnych przewodów czujnikowych, ponieważ kompensuje wahania temperatury otoczenia. Ta funkcja zapewnia nie tylko lepsze i dokładniejsze wykrywanie w zaprogramowanej temperaturze alarmowej, ale także zapewnia mniejsze obszary wykrywania na całej długości kabla do 500m.

Funkcjonalności

  • regulowane progi alarmu i alarmu wstępnego
  • łatwa konfiguracja – brak nomogramów/wykresów
  • możliwość resetowania po aktywacji
  • programowalny bezpośrednio przez jednostkę sterującą lub przez komputer PC
  • do 500 m kabla czujnika na jednej jednostce sterującej
  • błąd przerwania i zwarcia

Zaloguj się po więcej materiałów