Menu główne
×

ASP Blazer

Opis produktu

Blazer został opracowany w celu przeprowadzenia okresowej konserwacji sieci rurociągów w systemach zasysających. Produkt został zaprojektowany i zbudowany w celu zapewnienia bardzo prostej instalacji i uruchomienia. Blazer jest wyposażony w wiele wejść i wyjść. Na przykład, aby zapewnić, że Blazer działa przy dokładnym ciśnieniu powietrza, generując komunikat o usterce i zamykając system w nagłym wypadku. Te funkcje zapewniają, że urządzenie nadal działa poprawnie, co skutkuje przy prawidłowym stałym natężeniu przepływu w sieci rurociągów ssących w systemie wykrywania zasysania, na podstawie regularnej konserwacji otworów ssących. Ten system jest częścią systemu wykrywania pożaru i musi być podłączony do zasilacza, który jest zgodny z lkalnymi wymaganiami. Wymagania te mogą się różnić w zależności od kraju.

Funkcjonalności

Blazer będzie i wdmuchiwał powietrze do rur przez okres czasu regulowany przez wstępnie skonfigurowany program. Zastosowanie sprężonego powietrza zapewnia dokładne oczyszczanie rur i otworów ssących. Zawory są utrzymywane pod stałym ciśnieniem za pomocą dodatkowego zaworu ciśnieniowego. Pierwszy zawór uruchamia się, gdy rozpoczyna się program, a następnie zawór ciśnieniowy wdmuchujący sprężone powietrze do rury. Skompresowane powietrze wdmuchiwane jest do rury w 1-sekundowych impulsach przez 20 sekund (ustawienia można zmienić za pomocą użytkownika). Po upływie ustawionego czasu zawór ciśnieniowy zamyka się i pierwszy zawór otwiera się ponownie po 2 sekundach (ustawienie można zmienić z zastrzeżeniem maksymalnie 10 sekund), a tym samym przywrócić normalny stan przepływu w pierwszej rurze. Maksymalny czas czyszczenia każdej rury zależy od czasu ustawionego przez użytkownika. Standardowe ustawienia to 40 sekund. Po wstępnie skonfigurowanym czasie (ustawienie standardowe to 1 minuta), zawór 2 dezaktywuje zasysanie w rurze 2, a zawór ciśnieniowy wpuści sprężone powietrze do rury. Impulsowe dostarczanie sprężonego powietrza z The Blazer daje efekt łagodniejszy i skuteczniej czyści rury. Pulsacje zapewniają również, że wszelkie zanieczyszczenia przyczepione do rur zostaną przemieszczone przez naprzemienny przepływ powietrza i wydmuchiwane przez otwory ssące. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w (bardzo) zakurzonym, brudnym środowisku.

Zastosowanie

  • zdecydowane zmniejszenie kosztów serwisowych
  • minimalizacja występowania fałszywych alarmów
  • w pełni zautomatyzowany system interwałów czasowych przedmuchu
  • łatwa instalacja i rozbudowa
  • udowodnione podwyższenie bezpieczeństwa i ekonomiczności systemów ssących bardzo wczesnej detekcji dymu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Sortownie śmieci, Spalarnie śmieci, Branża recyklingowa
  • Magazyny, młyny
  • Przemysł ciężki, Samochodowy, Drzewny i chemiczny
  • Mroźnie

FUNKCJONALNOŚĆ

Cykle automatycznego, prewencyjnego czyszczenia instalacji zasysającej zapobiegają zabrudzeniu otworów i rur zasysających, utrzymując tym samym w pełnej sprawności instalację detekcyjną.

Sterownik modułu umożliwia przełączenie w tryb pracy ręcznej w celu czyszczenia instalacji podczas konserwacji lub serwisu instalacji ssącej.

W przypadku zaniku zasilania w trakcie pracy urządzenia wszystkie zawory pozostaną w pozycji “otwarte”, pracujący tor przerwie czynności i powróci do stanu otwartego. W przypadku braku sprężonego powietrza moduł nie rozpocznie procedury czyszczenia. W obu przypadkach wysterowane zostanie wyjście uszkodzenia.

Położenie zaworów odcinających jest monitorowane. Jeżeli zawory nie zamkną się poprawnie urządzenie zgłosi uszkodzenie: na wyświetlaczu LCD oraz wyjściu bezpotencjałowym.

Dla każdej sekcji urządzenie posiada rejestr zdarzeń.

Awaryjne czyszczenie (np. po podaniu sygnału uszkodzenia przepływu z detektora) polega na wykonaniu pod rząd trzech, niezależnych od harmonogramu, cykli czyszczenia instalacji dla każdego toru czyszczenia.

 

Zaloguj się po więcej materiałów