WAŻNE

Uwaga w dziale do pobranie dostępna wersja 3.4 aktualnego cennika w formacie EXCEL na  grudzień 2021 i 2022 rok. Ważny od 1.12.2021 z nowymi cenami systemu Stratos i Alarmline.WIRTUALNE STOISKO

CENNIKI DOSTĘPNE SĄ W CZĘŚCI MENU

DO POBRANIA


DOSTĘP DO CERTYFIKATÓW I PROGRAMÓW WYMAGA AUTORYZACJI NATOMIAST KARTY KATALOGOWE I KATALOGI SĄ DOSTĘPNE BEZ PODANIA HASŁA


W CZĘŚCI MENU FIRMA DOSTĘPNA JEST LISTA OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH


WSZELKIE ZGŁOSZENIA SERWISOWE NALEŻY ZACZYNAĆ OD WYPEŁNIANIA FORMULARZA W CZĘŚCI MENU GÓRNEGO OFERTA -SERWIS I NAPRAWA DETEKTORÓW


ADRESY MAILOWE I NR TELEFONÓW SĄ W CZĘŚCI MENU KONTAKT

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

ZASYSAJĄCA DETEKCJA DYMU STRATOS I ASD/VESDA

BARDZO WCZESNA DETEKCJA DYMU STRATOS I ASD/VESDA

LINIOWA DETEKCJA DYMU I CIEPŁA SETRONIC, PROREACT, DETECT, DTS-SYSTEM-LASER PLUS, ALARMLINE

CZUJKI LINIOWE DYMU I CIEPŁA DO POM. BRUDNYCH

SYSTEMY DETEKCJI BEZPRZEWODOWEJ

SYSTEM MINIGAŚNIĆ GAZOWYCH AMFE -NOVEC Z DETEKTOIRAMI CIEPŁA

ZASILACZE BUFOROWE Z FUNKCJĄ SIECIOWANIA

SZKOLENIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW DETEKCJI DYMU

AUDYTY SYSTEMÓW DETEKCJI W OBIEKTACH

CZUJKI PŁOMIENIA DO MONITORINGU TAŚMOCIĄGÓW

SYSTEM KAMER TEMOWIZYJNYCH DO MOINITOROWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW I MATERIAŁÓW PYLĄCYCH

AUTOMATYCZNE SYSTEMY PRZEDMUCHU ORUROWANIA, CZUJEK LINIOWYCH, PŁOMIENIA

DETEKTORY DYMU I CIEPŁA ORAZ PŁOMIENIA DO STREF WYBUCHOWYCH PYŁOWYCH I GAZOWYCH