Menu główne
×

Fides-Net-Soft

Opis produktu

FidesNet umożliwia podłączenie wielu zasysających czujek dymu ASD w sieci, jednocześnie umożliwiając zdecentralizowany dostęp za pośrednictwem jednego lub więcej urządzeń FidesControl RCU 700. Oprócz wizualizacji i obsługi detektorów na ekranach dotykowych RCU można zaimplementować różne inne funkcje. Rozwiązanie sieciowe FidesNet oferuje także możliwość podłączenia detektorów na poziomie RCU do systemów nadrzędnych za pośrednictwem FidesPort NCU 900.

Funkcjonalności

Korzystając z FidesNet, wiele ASD jest połączonych ze sobą poprzez szeregowy interfejs RS-485. Moduł SIM 35 jest używany jako moduł sieciowy. FidesPort NCU 900 reguluje komunikację w sieci i integruje ją z systemem nadrzędnym. FidesPort NCU 900 obsługuje standardowe interfejsy (takie jak Modbus i TCP) do łączenia się z hierarchicznie nadrzędnymi systemami, takimi jak system zarządzania budynkiem BMS lub własny system wizualizacji Securiton, Netsoft. Na ekranie dostępne są alarmy i rejestry czujek ASD. Do każdego detektora w sieci można uzyskać dostęp za pośrednictwem jednostki FidesControl w celu wywołania szczegółowych informacji o pracy detektora. Detektory mogą być izolowane, a także resetowane w przypadku błędów lub alarmów.

Zastosowanie

Sieciowanie

Detektory ASD połączone w sieć RS-485 można w razie potrzeby połączyć z wyświetlaczami FidesConrol RCU 700. Możliwe są tutaj wszystkie kombinacje ASD-RCU. W sieci RS-485 do NCU 900 można podłączyć do 100 ASD i 50 RCU. Reset w przypadku błędów lub alarmów.

Aplikacje

Rozwiązania sieciowe FidesNet jest zwykle stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest zdalna wizualizacja i obsługa. Może to wynikać z obszarów trudno dostępnych – takich jak obszary o wysokim poziomie bezpieczeństwa na lotniskach, w laboratoriach, środowiskach IT itp. – w których zainstalowane są zasysające czujki dymu, ale w których technik nie zawsze może uzyskać dostęp (lub gdzie dostęp jest utrudniony kult). Inną możliwą aplikacją jest centralna wizualizacja i obsługa w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu monitorowania całej instalacji z jednego miejsca. oprócz zdalnej wizualizacji i obsługi, kolejnym ważnym obszarem zastosowania jest połączenie z innymi systemami za pośrednictwem znormalizowanych interfejsów. Na przykład przesłanie odpowiednich danych pomiarowych do systemu pomiarowego w centrum danych pozwala serwisowej uzyskać przegląd bieżącego stanu systemu.

Dodatkowe informacje

Obsługa odbywa się za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego w urządzeniu FidesControl.

Zaloguj się po więcej materiałów