Menu główne
×

Elementy Grzejne

Opis produktu

Nagrzewnica powietrza służy do podnoszenia temperatury powietrza pobieranego z bardzo zimnego otoczenia poprzez przepuszczanie go przez element grzejny, zanim przejdzie do detektora. W ten sposób zminimalizowany jest problem kondensacji na przewodach próbkujących na zewnątrz obszaru chronionego. Podgrzanie próbki powietrza zapewni również pracę elementów czujki w określonych tolerancjach temperaturowych, a także zmniejszy możliwość kondensacji powierzchniowej.

Zastosowanie

Czujki Stratos nadają się do instalacji na danym obszarze tylko wtedy, gdy spodziewana jest temperatura otoczenia powyżej -10 ° C (minimalna temperatura robocza czujki wynosi zazwyczaj -10 ° C: sprawdź specyfikację konkretnego czujnika). Jeśli temperatura powietrza w chronionym obszarze jest stale niższa od tej temperatury, konieczne jest zamontowanie czujki poza chronionym obszarem, w środowisku, w którym temperatura spełnia wymagania określone dla detektora. Jednak pobrane powietrze z chronionego obszaru musi być kondycjonowane przed wprowadzeniem do czujki. Do tego celu używamy grzałek powietrza z opcjonalnymi wyłącznikami czasowymi lub automatycznymi z wbudowanym termostatem i sondą temperaturową. Sondę wprowadzamy podobnie jak spiralę grzeją zasilaną 230V przez specjalne adaptery. Spiralę grzejną, zbudowaną z kabla grzejnego zmiennooporowego, stosujemy wszędzie tam gdzie istnieje dużo ryzyko zamarzania otworów lub nawet rur. W detektorach Stratos ML możemy zamiast spirali użyć oporników grzejnych zasilanych prądem 24V tylko wtedy gdy spadnie przepływ powietrza w orurowaniu. Do tego celu służy wyjścia przekaźnikowe niskiego przepływu. Oporniki zasilamy z puszki WCU 535 kablami silikonowymi.

Przykłady / galeria zdjęć

Zaloguj się po więcej materiałów