Menu główne
×

Opis produktu

Wersja w obudowie naściennej IP66

Każdy instrument DTS musi przejść określone limity testowe i jest indywidualnie testowany przed wysyłką. Gwarantuje to, że każda jednostka DTS będzie spełniać lub przekraczać specyfikacje w tym arkuszu danych. Przestrzeganie naszych rygorystycznych środków kontroli jakości gwarantuje optymalną wydajność i długą żywotność produktu.

Funkcjonalności

 • Zakres 1,2,3,4,8 i 10, 16km
 • Ilość kanałów detekcji:1,2 lub 4
 • Dokładność detekcji: 0,5 m do 8 m (regulowane)
 • Przekaźniki: 43+1 wyjścia (rozszerzalne) / 4 wejścia
 • 256 stref definiowanych przez użytkownika
 • 5+2 różnych kryteriów alarmowania -wielkość pożaru, kierunek pożaru, pożar dla strefy, 3 prealarmy ternoróżniczkowe
 • Klasa lasera: 1M / o mocy 17 mW
 • Certyfikaty: CNBOP, Vds certified EN54-22; ATEX certified [EX II (1) GD / I M2], UL521 / ULC – S530, FM
 • Temperatura pracy: -10 do +60°C – Kabla do -40°C
 • Zasilanie: 10 do 30 V DC
 • Wyświetlacz LCD
 • USB / Ethernet
 • Protokół Modbus
 • 19” szafa rack, 2HU
 • IP 66 obudowa naścienna -opcja
 • Atex -do stref EX- Opcja

Zastosowanie

 

SL Pro idealnie nadaje się do monitorowania temperatury systemu fotowoltaicznego i wykrywania przegrzania, które w przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do pożaru.

Pożary w instalacjach fotowoltaicznych mają poważne konsekwencje, takie jak pożary buszu, wypalone panele słoneczne, uszkodzone budynki (farmy fotowoltaiczne na dachach) lub sprzęt oraz przerwy w dostawie prądu do regionu i pobliskich społeczności. Wszystkie systemy fotowoltaiczne wymagają dużej powierzchni zewnętrznej do wystarczającej produkcji energii elektrycznej, co utrudnia zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania przeciwpożarowego. Dlatego systemy monitorowania temperatury i wykrywania pożaru do monitorowania PV muszą obejmować duży obszar, a także być odporne na środowisko oraz łatwe w instalacji i konserwacji. Wykorzystując prostą instalację z jednym pasywnym kablem światłowodowym jako rozproszonym czujnikiem temperatury oraz jednym instrumentem dla całej farmy fotowoltaicznej, system LHDSL Pro w sposób ciągły i jednocześnie mierzy tysiące punktów temperatury w czasie rzeczywistym. Nasz światłowodowy LDC SL Pro mierzy pełny profil temperatury całej farmy fotowoltaicznej (w tym paneli, kabli).

 

Adaptowalny i informacyjny
Jako adresowalna liniowa czujka ciepła, wiele stref pożarowych specyficznych dla projektu jest mapowanych na przyrząd kontrolny, a dla każdej strefy pożarowej można zaprogramować różne parametry alarmu (szybkość narastania, maksimum, adaptacyjne). To rozwiązanie zapewnia szybkie wykrywanie przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych alarmów.

Alarmy wstępne i główne można zaprogramować dla każdej strefy pożarowej, aby zainicjować automatyczne środki zaradcze. W przypadku pożaru nasz system LDC dostarcza natychmiastowych informacji dotyczących lokalizacji, rozmiaru i zasięgu pożaru. Wszystkie informacje są dostępne poprzez styki bezprądowe i komunikację wysokiego poziomu, np. Protokół Modbus. Profile temperatury, stany alarmowe, lokalizacje i temperatury gorących punktów, a także zmiany temperatury w czasie są wyświetlane i szybko dostępne przy użyciu opcjonalnego oprogramowania wizualizacji mapowej.

Obiekty przemysłowe są szczególnymi obiektami pod względem systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), ponieważ zgodnie z polskim prawem systemy SSP nie są w nich wymagane w sposób bezpośredni. Wynika to z faktu statystycznie mniejszego ryzyka utraty życia i zdrowia przez ludzi podczas pożarów w przemyśle w porównaniu do obiektów użyteczności publicznej.

Dzisiaj to zakłady przemysłowe są zdecydowanie bardziej narażone na wystąpienie pożarów, których konsekwencją są statystycznie wielokrotnie większe straty materialne niż w obiektach użyteczności publicznej. Z tego względu systemy sygnalizacji pożarowej projektowane i wymagane są w przemyśle nie na zasadzie przymusu – z mocy prawa, lecz na zasadzie świadomego wyboru i sprecyzowanych wymagań inwestora, personelu technicznego, projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub ubezpieczyciela obiektu.

 

System liniowej czujki ciepła SLPro posiada wszystkie niezbędne certyfikaty zgodności, jakościowe i niezawodnościowe. Na mocy dyrektywy ATEX i rozporządzenia MR liniowe czujki ciepła zainstalowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą posiadać certyfikat zgodności ATEX i znakowanie Ex. Certyfikat ATEX detektora SLPro umożliwia instalację kabli sensorycznych we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem gazów (0,1,2), pyłów (20,21,22) i w kopalniach (M1/M2), a kabel jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga stosowania żadnych barier iskrobezpiecznych lub innych środków ograniczających skutki wybuchu. Czujka liniowa ciepła SL Pro DTS posiada również wiele innych międzynarodowych certyfikatów jakościowych i zgodności m.in. IECex, VdS, FM Global, UL

 

Inne zastosowania to zabezpiecznie tuneli kolejowych lub drogowych. Przykładem jest zastosowanie deetktorów SL w warszawskim metrze.

 

 

 

 

Kolejnym zastosowaniem liniowej detekcji ciepła/temperatury pożaru są podajniki taśmowe gdzie kabel światłowodowy monitoruje przegrzewanie się rolek podajników.

Projekty Cementowania Warta oraz Azoty Puławy to wybrane obiekty refenecyjne gdzie detektory te sprawdzają się z powodzeniem od lat.

 

Dodatkowe informacje

Koncepcja pomiaru

DTS wykorzystuje efekt Ramana do pomiaru temperatury. Impuls lasera optycznego wysyłany przez światłowód powoduje odbicie rozproszonego światła z powrotem do końca transmitującego, gdzie jest ono analizowane. Intensywność rozpraszania Ramana jest miarą temperatury wzdłuż włókna.

Pozycja odczytu temperatury jest określana przez pomiar czasu nadejścia powracającego impulsu świetlnego, podobnego do echa radarowego.

Zaloguj się po więcej materiałów