Menu główne
×

Opis produktu

ASD 535-4 i 535-4 HD jest detektorem zasysającym o wzmocnionej budowie i 2 wskaźnikami poziomu dymu , który pobiera powietrze do analizy w jednej lub dwóch głowicach detekcyjnych / sensorów na obecność dymu poprzez jedną lub podwójną sieć rurek. Dzięki takiej metodzie detekcji detektor może obsługiwać dwie strefy detekcyjne w ramach 1 strefy pożarowej i ciśnieniowej. ASD 535 dzięki uniwersalnym głowicom może mieć czułość w zakresie od 0,02% – 10%, odpowiednio do klasy detekcji, którą ma zapewnić. Opcjonalne moduły 5 przekaźników lub karty pamięci zapewniają dodatkowe funkcje jeśli są przydatne.

Konfiguracja systemu oraz projektowanie rurociągu jest proste dzięki takiemu oprogramowaniu jak: Pipeflow i Easy Config oraz ASD Config. Config służy do bezpośredniego połączenia komputera z detektorem ASD 535 i konfigurację ustawień oraz podgląd stanu zadymienia on-line. Easy Config umożliwia obsługę detektora bez pomocy PC przy użyciu przycisków programowych i wyświetlacza LED.

Detektory ASD 535 dzięki licznym akcesorium takim jak ogrzewane kapilary oraz odporność na niskie temperatury (-30°C) świetnie nadają się do mroźni i obiektów silnie zanieczyszczonych zwłaszcza w wersji HD=Heavy Duty.

Współpraca z centralą punktowej detekcji dymu Schrack z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych I/O lub adresowalnych XLM.

System podgrzewanych otworów we współpracy z detektorem ASD 535 montowanym wewnątrz mroźni. Oporniki grzejne zasilane są bezpiecznym napięciem 24V poprzez dedykowany przekaźnik reagujący na spadek przepływu powietrza w rurach, spowodowany oszronieniem.

Dużym problem w mroźniach oprócz ryzyka uszkodzenia detektorów, które nie są odporne na wilgoć i niską temperaturę jest duże rozrzedzenie dymu spowodowane silną wentylacją. W mroźniach podobnie jak w serwerowniach czujki punktowe lub liniowe nie mają wystarczającej czułości, aby w wystarczająco szybko wykryć dym. Detektory zasysające posiadające możliwość kalibracji w klasie B lub A oraz wykorzystujące efekt aktywnego pobierania próbek dymu oraz efekt kumulacji małych próbek dymu z wielu otworów są w takich warunkach o wiele bardzie wydajne.

Detektory ASD 535 mogą być sieciowane przy użyciu opcjonalnych kart protokołu RS-485 – SIM 35 i interfejsu sieciowego SMM 535 oraz płatnego oprogramowania z kluczem sprzętowym. Tak zintegrowany system detektorów pozwala na centralne zarządzanie większą ilością detektorów z jednego miejsca, co ułatwia serwis i alarmowanie.

Wszędzie poza obiektami bardzo czystymi stosuje się filtry powietrza i opcjonalnie automatyczne systemy przedmuchu i odstojniki skroplin AN-WRB. Do większości pomieszczeń rekomendowany jest filtr DFU 911 lub DFU 911S. Tylko do mroźni stosowany jest filtr FBS-25 PC. Detektor  535-4 HD może pracować z 2 głowicami Typ 3 o czułości 0,02-10% w wersji wzmocnionej CF.

Zaloguj się po więcej materiałów