Menu główne
×

Opis produktu

DETECT to liniowy system wykrywania pożarów w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa w tunelach i innych specjalnych obszarach zagrożenia dzięki zdolności do radzenia sobie w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Rosnące zapotrzebowanie na nadzór przeciwpożarowy w obiektach takich jak tunele kolejowe i usługowe, trasy i kanały kablowe, magazyny lub przenośniki taśmowe oraz wiele innych obiektów o szczególnym zagrożeniu zmotywowało producenta systemu do zaoferowania systemu pomiarowego dostosowanego do tych zastosowań przemysłowych. pojedyncza jednostka oceniająca z serii DETECT zapewnia szybkie i dobrze rozpoznane wykrywanie pożaru wzdłuż światłowodów o zasięgu do 10 km na kanał.

 

Funkcjonalności

 • Dokładna lokalizacja ognia
 • Alarm i alarm wstępny dla każdej strefy
 • Możliwe do wyboru kryteria alarmu i stanu sprzed alarmu
 • Wysoka rozdzielczość przestrzenna – d0 0,25 m
 • Przetwarzanie sygnału w oparciu o technologię OFDR

(Refleksometria w dziedzinie częstotliwości optycznej)

 • Dostępne z 1, 2 i 4 kanałami
 • 1000 stref programowalnych dla każdego kanału
 • Informacje o kierunku rozchodzenia się ognia
 • Nadaje się do prędkości wiatru do 10 m/s
 • Laser klasy IM zgodnie z DIN EN 60825-1: 2007
 • Certyfikat VdS zgodnie z EN 54-22 G 211030
 • Certyfikat UL

Zastosowanie

Liniowa czujka ciepła jest czujką specjalną, która wykrywa pożar na zasadzie pomiaru przekroczenia progu lub szybkości wzrostu temperatury na całej długości elementu termoczułego. Czujka taka stanowi więc optymalne zabezpieczenie obiektów, w których występują niekorzystne warunki środowiskowe uniemożliwiające skuteczną detekcję dymu oraz ograniczony dostęp do nadzorowanej powierzchni.

Źródłem pożaru mogą być nagrzewające się powierzchnie, które należy monitorować. Przykładem takich obiektów są: przenośniki taśmowe (zapylenie, przegrzewanie mechanizmów), parkingi, tunele samochodowe i kolejowe (spaliny, podmuchy), szachty i trasy kablowe (brak dostępu, przegrzewanie przewodów), zbiorniki materiałów palnych, instalacje i obiekty przemysłowe (warunki przemysłowe, zapylenie, strefy zagrożone wybuchem).

Najnowszą profesjonalną liniową czujką ciepła wprowadzoną na rynek w 2010 r. jest czujka Detect działająca z wykorzystaniem światłowodowego kabla sensorycznego przeznaczona do współpracy z dowolnym systemem sygnalizacji pożaru. Podstawowym elementem czujki jest detektor Detect dostępny w wersji do montażu w szafie rack 19” w obudowie 1HU.

Za pomocą dostarczonego w zestawie z detektorem Detect oprogramowania Charon dokonuje się konfiguracji detektora, w tym pomiaru długości kabla sensorycznego, jego kalibracji, a następnie definicji stref dozorowych oraz kryteriów i progów alarmów pożarowych dla każdej strefy indywidualnie. Oprogramowanie Charon pozwala także na wizualizowanie profilu temperatury na całym odcinku kabla sensorycznego. Detektor Detect pracuje autonomicznie, rejestrując bieżące i wcześniejsze rozkłady temperatury oraz stany alarmowe, a stanowisko komputerowe jest tylko jego uzupełnieniem. Do pomiaru rozkładu temperatury detektor Detect wykorzystuje światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia impulsów światła laserowego. Dostępne są dwa typy kabla sensorycznego: standardowy FRNC Safety – z wzmacniającymi włóknami poliamidowymi i wzmocniony mechanicznie FRNC Steel – ze stalową tubą chroniącą włókna światłowodu i dodatkowym oplotem z siatki stalowej.

Design systemu oparty jest konsekwentnie na laserowych komponentach półprzewodnikowych o niskim poborze energii , takim również laserze półprzewodnikowym o niskim odzysku ciepła (klasa lasera 1M) celem zapewnienia maksymalnej żywotności i opatentowanej technice pomiarowej, która – pomimo niewielkiej mocy lasera- umożliwia największą długość pomiarową światłowodowego liniowego systemu sygnalizacji cieplnej. System Detect ze względu na niską emisję mocy optycznej jest bardzo bezpieczny w użyciu. Nasze systemy są w przeciwieństwie do innych alarmów liniowych również w przypadku przerwania włókna przewodu zostały sklasyfikowane jako bezpieczne i mogą więc być używane dalej. Oprócz tego, możliwa jest eksploatacja kabla czujnikowego w strefach zagrożonych eksplozją, bez dodatkowych działań zabezpieczających. Bardzo trwałe i żywotne wykonanie systemu, przy zastosowaniu następujących kluczowych komponentów:

 • Laser półprzewodnikowy: 60 lat ciągłego użytkowania (technologia impulsowa)
 • Styczniki światłowodowe: dobierane i testowane na 100 mega cykli, porównywalnych do 63 lat.

Dodatkowe informacje

Precyzja równa się bezpieczeństwo

Gdy wybucha pożar w tunelach, halach, garażach, kanałach luba na przenośnikach taśmowych, wymagane jest szybkie działanie. W takiej sytuacji chodzi o ochronę życia ludzkiego, minimalizację uszkodzeń aktywów materialnych oraz uniknięcie kosztownych wyłączeń. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Siemens oferuje system liniowego wykrywania ciepła (nowość: system wykrywania ciepła typu liniowego) DETECT, który jest sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem, reprezentującym również największą bazę zainstalowanych produktów na rynku

Zasada – pomiary temperatury za pomocą odbicia światła

DETECT składa się z następujących komponentów systemu: Urządzenia sterującego oraz światłowodowego przewodu czujnika, podłączonego do tego urządzenia. Urządzenie sterujące wysyła wiązkę laserową przez przewód. Światłowód odbija światło i rozprasza je – rozbite na sygnały w paśmie stokesowskim i antystokesowskim (efekt Ramana). Podczas gdy sygnały w paśmie stokesowskim mają niemal taką samą siłę we wszystkich temperaturach, wartość ta wzrasta proporcjonalnie do temperatury w przypadku sygnałów w paśmie antystokesowskim. Dzięki półprzewodnikowym diodom laserowym, DETECT może zmierzyć te efekty za pomocą światłowodów na dystansie do 14 km. Poprzez porównanie pasm stokesowskich i antystokesowskich, urządzenie sterujące może wiarygodnie obliczyć temperaturę i umiejscowienie źródła ciepła. Poprzez optymalizację rozdzielczości czasowej i lokalnej, nawet niewielka zmiana temperatury, taka jak wzrost o kilka stopni Celsjusza na minutę, może zostać wyświetlona wiarygodnie i z dużą dokładnością.

Ochrona na całym dystansie: DETECT w tunelach drogowych

Silne wiatry o prędkości do 10 m/s powodują wirowanie dymu i gorących gazów w tunelach drogowych, tym samym maksymalne temperatury niekoniecznie występują w miejscu wystąpienia zapłonu. Oto powód, dla którego DETECT dokonuje pomiarów zarówno prądów konwekcyjnych, jak i promieniowania cieplnego, aby zapewnić niezawodne wykrywanie i lokalizację źródła ciepła.

Rozwiązanie

 • Szybkie wykrywanie i precyzyjna lokalizacja źródła ognia na rzecz selektywnego i ukierunkowanego uruchamiania odpowiednich systemów – od systemu nadzoru wizyjnego i wentylacji, do systemu gaśniczego.
 • Rozmiar i kierunek rozprzestrzeniania się pożaru to kluczowe informacje dla brygad straży pożarnej, aby mogły reagować szybko i we właściwy sposób.

Ochrona ludzi i mienia – DETECT w tunelach kolejowych

Pole magnetyczne, wilgotność, pyły, zabrudzenie i ciąg stanowią główne wyzwania dla wiarygodnego systemu wykrywania pożarów w tunelach kolejowych. Liniowy system wykrywania ciepła (nowość: system wykrywania ciepła typu liniowego) DETECT jest odpowiednio wyposażony, by sprostać tym wyzwaniom, i jest dodatkowo zupełnie niewrażliwy na tego typu zakłócenia.

Rozwiązanie

 • Dokładne lokalizowanie źródła ognia, w celu uruchomienia kanałów powietrznych we właściwej lokalizacji.
 • Stwierdzenie kierunku i rozmiaru pożaru, aby umożliwić straży pożarnej szybą i bardziej precyzyjną interwencję.

Bezpieczeństwo w trudno dostępnych obszarach: DETECT dla zastosowań przemysłowych

Będąc solidnym i bezobsługowym systemem, DETECT jest optymalnym rozwiązaniem w zakresie wykrywania ciepła w obszarach, w których panują trudne warunki środowiskowe oraz występują, przykładowo, gazy żrące, wysoka wilgotność lub zabrudzenia. Jest to również idealny system dla obszarów, w których brak dostępu do czujnika po jego zainstalowaniu.

Rozwiązanie

 • Wiarygodne rejestrowanie nawet niewielkiego wzrostu temperatury.
 • Uruchamianie alarmu po przekroczeniu określonych dopuszczalnych limitów tolerancji

Zaloguj się po więcej materiałów