Menu główne
×

Opis produktu

Specjalnie Przystosowana Obudowa Konserwacji Orurowania jest urządzeniem służącym do prewencyjnego czyszczenia i konserwacji orurowania w systemach zasysających, zapobiega zabrudzaniu się elementów ssących poprzez cykliczne wprowadzanie do orurowania sprężonego powietrza o sile do 8 bar, do urządzeń można również podłączyć w miejsce wlotu powietrza wąż z płynem czyszczącym w celu wymycia orurowania.

SPOKO występuje w czterech wersjach zależnie od ilości torów czyszczących – 1, 2, 3, 4.

Urządzenie posiada zawory pneumatyczne 24V (ilość zależna od wersji), które w trakcie czyszczenia blokują wyjście powietrza w kierunku urządzeń detekcyjnych, a otwierają je w kierunku instalacji ssącej, powietrze jest rozdzielane na każdy z zaworów dzięki zaworowi ciśnienia (PRESOSTAT), zawory połączone są rurkami przechodzącymi wzdłuż obudowy, każdy zestaw posiada komplet dławików do wyprowadzania przewodów i rurek ssących oraz śrubunek do przymocowania szybkozłącza na przewód ciśnieniowy kompresora. W przypadku barku zasilania zawór powraca do stanu otwartego dzięki wbudowanej sprężynie.

Funkcjonalności

Wystąpienie awarii niskie ciśnienie powietrza czyszczącego blokuje pracę urządzenia. Dotyczy to tylko trybów automatycznych, w trybach manualnych możliwe jest operowanie przy obniżonym lub barku powietrza.

Wystąpienie jednocześnie sygnału awarii od systemu detekcji i awarii o niskim ciśnieniu w rurkach uruchomi awaryjne czyszczenie złożone z trzech cykli dla każdego kanału. Jeżeli po cyklu czyszczenia awaria nie zniknie to urządzenie blokuje dalsze działanie.

Zastosowanie

  • zdecydowane zmniejszenie kosztów serwisowych
  • minimalizacja występowania fałszywych alarmów
  • w pełni zautomatyzowany system interwałów czasowych przedmuchu
  • łatwa instalacja i rozbudowa
  • udowodnione podwyższenie bezpieczeństwa i ekonomiczności systemów ssących bardzo wczesnej detekcji dymu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Sortownie śmieci, Spalarnie śmieci, Branża recyklingowa
  • Magazyny, młyny
  • Przemysł ciężki, Samochodowy, Drzewny i chemiczny
  • Mroźnie

FUNKCJONALNOŚĆ

Cykle automatycznego, prewencyjnego czyszczenia instalacji zasysającej zapobiegają zabrudzeniu otworów i rur zasysających, utrzymując tym samym w pełnej sprawności instalację detekcyjną.

Sterownik modułu umożliwia przełączenie w tryb pracy ręcznej w celu czyszczenia instalacji podczas konserwacji lub serwisu instalacji ssącej.

W przypadku zaniku zasilania w trakcie pracy urządzenia wszystkie zawory pozostaną w pozycji “otwarte”, pracujący tor przerwie czynności i powróci do stanu otwartego. W przypadku braku sprężonego powietrza moduł nie rozpocznie procedury czyszczenia. W obu przypadkach wysterowane zostanie wyjście uszkodzenia.

Położenie zaworów odcinających jest monitorowane. Jeżeli zawory nie zamkną się poprawnie urządzenie zgłosi uszkodzenie: na wyświetlaczu LCD oraz wyjściu bezpotencjałowym.

Dla każdej sekcji urządzenie posiada rejestr zdarzeń.

Awaryjne czyszczenie (np. po podaniu sygnału uszkodzenia przepływu z detektora) polega na wykonaniu pod rząd trzech, niezależnych od harmonogramu, cykli czyszczenia instalacji dla każdego toru czyszczenia.

 

Zaloguj się po więcej materiałów