Menu główne
×

ZASILACZE ZE ŚWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP

Opis produktu

W ofercie swojej mamy dopuszczone przez CNBOP zasilacze pożarowe 24V o mocy 1-7,5A z akumulatorami od 7 do 65SH.

Zasilacze te obsługują funkcję Oszczędności energii detektorów Stratos i nie wymagają tak dużych akumulatorów jak inne zasilacze podtrzymania awaryjnego 72h.

Zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej przystosowane są do zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej. Zapewniają ciągłość zasilania dołączonych do nich odbiorników, niezależnie od stanu sieci energetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego, następuje automatyczne przełączenie odbiorników na zasilanie z akumulatora. Po ponownym pojawieniu się napięcia sieciowego akumulator jest ładowany, a następnie konserwowany. Pozwala to utrzymać go w stanie ciągłej gotowości do pracy. Zasilacz posiada świadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urządzeniach i systemach zasilających automatyki pożarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP. Konstrukcja obudowy umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Funkcjonalności

Nowość! Zasilacze Q07 dokładnie tak samo jak detektory Stratos posiadają w standardzie kartę RS-485 do komunikacji sieciowej.

Dzięki temu sieć detektorów Stratos i Zasilaczy może być wizualizowana i serwisowana z jednego PC w obiekcie. Daje to duże oszczędności czasu i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe na obiekcie. Funkcja oszczędności energii polega na przejściu detektorów w stan tymczasowego zmniejszonego zużycia energii poprzez zmianę prędkości wentylatora w przypadku wykrycia braku zasilania sieciowego co skutkuje wstrzymaniem ładowania akumulatorów. Samo uszkodzenie ładowania akumulatorów ma taki sam skutek w pracy detektora tj. przejście w tryb oszczędności energii. Wydłuża to czas pracy na zasilaniu awaryjnym nawet przy mniejszych akumulatorach niż w innych zasilaczach.

Zasilacze spełniają normy:

Zakłócenia radioelektryczne PN-EN 55022:2011P klasa A Kompatybilność elektromagnetyczna – odporność PN-EN 50130-4:2002+A2:2007; PN-EN 50130-4:2012P Funkcjonalność PN-EN 54-4:2001+A1:2004P+A2:2007; PN-EN 12101-10:2007+AC:2007

Oferujemy atrakcyjne upusty oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dodatkowe informacje

Charakterystyka zasilaczy grupy KBZB-40

Napięcie wyjściowe 24VDC/21 …28V
Zasilanie 230VAC 50Hz/195 … 255VAC
Ilość wyjść 2
Ilość wyjść dodatkowego modułu 8
Napięcie konserwacji akumulatorów 27,4V
Sygnalizowana rezystancja obwodu akumulatorów >=0,3Ohm
Sygnały przekaźnikowe brak sieci 230VAC
Uszkodzenie zasilacza
Uszkodzenie akumulatora
Akumulator rozładowany
Klasa klimatyczna PN-EN 12101-10:2007 Klasa I
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A
Zakres temperatury pracy od -10°C … do 55°C
Stopień ochrony IP30
Funkcje dodatkowe złącze komunikacyjne RS-485*

*złącze służy do komunikacji z dedykowanym narzędziem diagnostycznym lub do łączenia zasilaczy w magistralę w celu monitorowania ich stanu. Uszkodzenia przewidziane do komunikacji z zasilaczami nie mają możliwości integracji w parametry pracy zasilacza i nie wpływają na stabilność jego pracy.

 

Stany alarmowe zasilacza KBZB-40

LED
OK
LED
AKU
LED
230VAC
Przekaźnik Awaria Przekaźnik 230VAC Opis
******** ******** ******** stan normalny
******** ___*___* ******** X Napięcie na akumulatorze poniżej 24V
******** ____**** ******** X Brak akumulatora
******** ____**** ******** X Napięcie akumulatora powyżej 30V
******** ____**** ******** X Rezystancja obwodu akumulatora powyżej 0,3Ω
******** ____**** ******** X Zbyt wysoki prąd testu
******** ____**** ******** X Zbyt niski prąd testu
******** ____**** ******** X Wysoki prąd akumulatora
******** _*___*_* ******** X Błąd czujnika temperatury
_*___*_* ******** ******** X uszkodzony bezpiecznik (w tym zbyt duża rezystancja bezpiecznika)
____**** ******** ******** X Uszkodzenie tranzystorów obwodu akumulatora
____**** ******** ******** X Błąd sterowania przetwornicą
____**** ******** ******** X Napięcie na wyjściu poniżej 21V
____**** ******** ******** X Zbyt wysoki prąd wyjściowy
____**** ******** ******** X Napięcie na wyjściu powyżej 30V
____**** ******** ******** X Inny błąd
******** ******** ____**** X Brak 230VAC
________ ________ ________ X X ZASILACZ WYŁĄCZONY

 

Oprogramowanie KBMonitor służy do wizualizacji i zarządzania siecią zasilaczy   Q07 KBZB-38 i 40. Działa dla sieci mieszanej zasilaczy w wersji 38 i 40.

Poprzedni program działa tylko dla wersji 38.

Oba programy wymagają środowiska JAVA na PC.

 

Uwaga ! W przypadku problemów z zasilaczem Q07 KBZB należy przed wysłaniem zgłoszenia serwisowego dokonać diagnostyki interfejsem KBI i wysłać do nas raport w pdf z przeprowadzonej diagnostyki.

Przykłady / galeria zdjęć

Zaloguj się po więcej materiałów