Menu główne
×

Detekcja video FireTir

Opis produktu

Wczesne ostrzegawcze wykrywanie pożarów w celu ochrony zakładów przemysłowych

Wiele rodzajów przedsiębiorstw jest narażonych na zwiększone ryzyko pożaru ze względu na koncentrację materiałów łatwopalnych, które w połączeniu mogą generować wysokie poziomy ciepła. Kamery termowizyjne oferują możliwość monitorowania takich operacji przez całą dobę w celu wykrycia wszelkich wzrostów temperatury, która może prowadzić do samozapłonu.
Wśród szerokiej gamy technologii wykrywania pożarów jest system kamer termowizyjnych – FireTIR – który szybko wykrywa pojawiające się zagrożenia pożarowe.
System FireTIR obejmuje stałe kamery na podczerwień połączone z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oprogramowania.

Obraz z każdej kamery można podzielić na strefy, co pozwala na identyfikację określonych obszarów ryzyka, a także ustanowienie obszarów niewykrywalnych. Dla każdej strefy można zaprogramować wysokie lub niskie temperatury wstępne i alarmowe, z wyjściami do sygnalizacji pożaru i systemów sterowania procesem. FireTIR nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym w zakładach magazynowania i przeładunku, przemyśle wytwórczym, transporcie i wytwarzaniu energii. W obszarach niebezpiecznych dostępne są obudowy kamer z certyfikatem IP66 lub ATEX, z automatycznym czyszczeniem obiektywu kamery, co zapewnia, że system idealnie nadaje się do środowisk zapylonych.

Zaloguj się po więcej materiałów