Szyby windowe

Szyby windowe to bardzo powszechny elementów budynków mieszkalnych oraz biurowych. Ze względu na swoją specyfikę tj. łączenie w sobie elementów pomieszczeń wysokich oraz kanałów wentylacyjnych wymagają specjalnego podejścia projektowego pod względem zabezpieczenia pożarowego. Stosowanie czujek punktowej detekcji dymu w tego typu lokalizacjach napotyka na wiele utrudnień technicznych i formalnych. Jedną z przeszkód jest brak łatwego dostępu do wnętrza szybu, co w sytuacji koniecznego serwisu lub zadymienia czujki punktowej jest kosztotwórcze, a nierzadko nawet niemożliwe. Poza tym bariery formalne w postaci zakazu montażu czujek punktowych dymu na wysokości powyżej 12m lub w pomieszczeniach o silnym ruchu powietrza. Dlatego detektory zasysające są idealnym rozwiązaniem, które pozbawione jest ograniczeń typowych dla systemów opartych o czujki punktowe.

 

Poniżej przedstawiamy przykład zastosowania detektora zasysającego do zabezepieczenia 25m szybu. Detektorami Stratos możemy zabezpieczać szyby lub wieże o wysokosci nawet do 200 m jednym detektorem lub wielokrotności kilkoma detektorami .

Czytaj więcej na stronie naszego partnera:

Detektor Micra 25 w szybie windowym wraz z systemem oddymiania AFG