SPIN EXTRA 2021 PREZENTACJA

24 MARCA, GODZ. 12.00

PROJEKTOWANIE DETEKCJI POŻARU W WARUNKACH SILNEGO ZAPYLENIA POWIETRZA LUB NISKIEJ TEMPERATURY ORAZ TRUDNO DOSTĘPNYCH. MROŹNIE I SORTOWNIE ŚMIECI ORAZ SZYBY WINDOWE, PODŁOGI PODNIESIONE, MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.

ZAPISY O ORGANIZATORA – SPIN.LOCKUS.PL

AGENDA


WIRTUALNE STOISKOCENNIKI DOSTĘPNE SĄ W CZĘŚCI MENU DO POBRANIA


DOSTĘP DO CERTYFIKATÓW I PROGRAMÓW WYMAGA AUTORYZACJI NATOMIAST KARTY KATALOGOWE I KATALOGI SĄ DOSTĘPNE BEZ PODANIA HASŁA


W CZĘŚCI MENU FIRMA DOSTĘPNA JEST LISTA OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH


WSZELKIE ZGŁOSZENIA SERWISOWE NALEŻY ZACZYNAĆ OD WYPEŁNIANIA FORMULARZA W CZĘŚCI MENU GÓRNEGO OFERTA -SERWIS I NAPRAWA DETEKTORÓW


ADRESY MAILOWE I NR TELEFONÓW SĄ W CZĘŚCI MENU KONTAKT