Menu główne
×

Szyby windowe

Zasysająca detekcja dymu Stratos -MWS i szyby windowe

Artykuł Obiekty mieszkalne

Szyby windowe to bardzo powszechny elementów budynków mieszkalnych oraz biurowych. Ze względu na swoją specyfikę tj. łączenie w sobie elementów pomieszczeń wysokich oraz kanałów wentylacyjnych wymagają specjalnego podejścia projektowego pod względem zabezpieczenia pożarowego. Stosowanie czujek punktowej detekcji dymu w tego typu lokalizacjach napotyka na wiele utrudnień technicznych i formalnych. Jedną z przeszkód jest brak łatwego dostępu do wnętrza szybu, co w sytuacji koniecznego serwisu lub zadymienia czujki punktowej jest kosztotwórcze, a nierzadko nawet niemożliwe. Poza tym bariery formalne w postaci zakazu montażu czujek punktowych dymu na wysokości powyżej 12m lub w pomieszczeniach o silnym ruchu powietrza. Dlatego detektory zasysające są idealnym rozwiązaniem, które pozbawione jest ograniczeń typowych dla systemów opartych o czujki punktowe.

Poniżej przedstawiamy przykład zastosowania detektora zasysającego do zabezpieczenia szybu windowego. Detektorami zasysającymi dymu możemy zabezpieczać szyby lub wieże o wysokości nawet do 200 m jednym detektorem lub wielokrotności kilkoma detektorami .

Istotną kwestią w projektowaniu detektorów zasychającej detekcji dymu chroniących pomieszczenia zdalne, tj. znajdujące się w innej lokalizacji niż jednostka zawierająca pompę, jest projektowanie rurki zwrotnej do wyrównania ciśnienia. Generalna zasada to detektor zawierający 1 wylot powietrza może chronić tylko 1 pomieszczenie zdalne tj. pomieszczenie o innym ciśnieniu . W dziale projektowanie Stratos lub ASD 53X znajdują się materiały i oprogramowanie do obliczanie zgodności układu projektowanych rur w tym rurki zwrotnej z normą EN-54-20.