NANO

20150123_110740UWAGA – DETEKTORY NANO POSIADAJĄ WEWNĘTRZNE FILTRY DO PRACY W WARUNKACH NORMALNEGO ZANIECZYSZCENIA POWIETRZA TJ. DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZBUDYNKOWYCH =BIUROWYCH. ZASTOSOWANIE DETEKTORA NANO DO POM. O SILNYM ZAPYLENIU WYMAGA ALBO ZASTOSOWANIA FILTRA ZEWNĘTRZNEGO LUB OKRESOWCH PRZEGLĄDÓW STANU FILTRA BEZ WZGLĘDU NA WSKAZANIA WBUDOWANEGO UKŁADU ZAPEŁNIENIA FILTRA. W PRZYPADKU SILNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA ZWŁASZCZA W WARUNKACH NISKIEJ TEMPERATURY I DUŻYCH RÓŻNIC CIŚNIENIA LUB BŁĘDNEJ KALIBRACJI UKŁAD ZAPEŁNIENIA FILTRA MOŻE NIE ZADZIAŁAĆ. FILTR MOŻE ULEC PRZEPEŁNIENIU I ZANIECZYSZCZENIE SPOWODUJE USZKODZENIE GŁOWICY ZANIM ZADZIAŁA UKŁAD PRZEPŁYWU FILTRA.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM ZDJĘCIA DETEKTORA PRZESŁANEGO DO SERIWSU Z OBJAWEM USZKODZENIA GŁOWICY, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO SYGNAŁU O ZAPEŁENIENIU FILTRA. JAK WIDAĆ FILTR JEST KOMPLETNIE ZAPCHANY, A BIBUŁA WYGIĘTA OD CIĄGU POWIERZA. WIDAĆ TEŻ JAK CAŁY DETEKTOR JEST BRUDNY WEWNĄTRZ GDYŻ CZĘŚĆ ZANIECZYSZCZENIA PRZY ZAPCHANYM FILTRZE WYCHODZI KANAŁEM OMIJAJĄCYM FILTR DO WNĘTRZA DETEKTORA. DETEKTORY W TAKIM STANIE NIE BĘDĄ NAPRAWIANE NA GWARANCJI. KOSZT CZYSZCZENIA GŁOWICY TO 700-900 ZŁ + KOSZT PRZESYŁKI OK 100-150 ZŁ NETTO. PONIŻEJ ZANIECZYSZCZONEGO FILTRA WIDAĆ FILTR PO ROCZNEJ PRACY W SERWEROWNI, PRZY KTÓRYM ZADZIAŁAŁ CZUJNIK PRZEPŁYWU. RÓŻNICA JEST ZNACZNA, A FILTR W ŚRODKU TEŻ JUŻ NIE NADAJE SIĘ DO UŻYCIA. NA SAMYM DOLE MAMY FILTR CZYSTY-NOWY

 

PRZY ZASTOSOWANIU DETEKTORA NANO TYLKO Z FILTREM WEWNĘTRZNYM W POM. O PODNIESIONYM POZIOMIE ZAPYLENIA ZALECA SIĘ OKRESOWE PRZEGLĄDY WZROKOWE STOPNIA ZAPEŁNIENIA FILTRA LUB UŻYCIE PROGRAMU DIAGNOSTYCZNEGO REMOTE 3 WRAZ Z KARTĄ KOMUNIKACYJNĄ DETEKTORA UMOŻLIWIAJACĄ DIAGNOSTYKĘ DETEKTORA. UWAGA PRZED WYJĘCIEM FILTRA NALEŻY WYŁĄCZYĆ DETEKTOR ORAZ WYCZYŚCIĆ KRAWĘDZIE WYJĘTEGO FILTRA I GNIAZDA FILTROWEGO W DETEKTORZE Z OSIADŁEGO TAM  KURZU. NAJLEPIEJ ZROBIĆ PIERWSZY PRZEGLĄD PO 1 MIESIĄCU PRACY DETEKTORA, ABY OKREŚLIĆ SZYBKOŚĆ ZAPEŁNIANIA I JEGO INTENSYWNOŚĆ. JEŚLI STOPIEŃ TEN JEST ZBYT DUŻY W JEDNOSTCE CZASU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWY FILTR ZEWNĘTRZNY.

Sprzedając detektor NANO nie jesteśmy odpowiedzialni za miejsce jego użytkowania oraz warunki w jakich jest on użytkowany i w jaki sposób wykonana jest instalacja orurowania i zasilająca.  Wg producenta filtry wewnętrzne służą do pracy detektora w warunkach normalnego zapylania (pom. biurowe). Stan zapełnienia filtra oceniany jest przez oprogramowanie, które analizuje ilość przepuszczanych przez filtr cząsteczek w danej chwili w stosunku  do ilości cząsteczek wykrytych w czasie 15 minutowego szybkiego uczenia oraz dodatkowo przez czujnik przepływu. Zadziałanie diody LED  Filtr zależy więc miedzy innymi od prawidłowego skalibrowania detektora oraz nastaw. Wystarczy, że nie wyłączymy po wstępnym uczeniu funkcji – Szybkiego uczenia i detektor w czasie pracy utraci zasilanie. Wtedy detektor kalibruje się ponownie, bez naszej wiedzy ale już z zanieczyszczonym filtrem zapamiętując to jako filtr domyślnie czysty. Tak więc pełne zapełnienie filtra będzie sygnalizowane znacznie później. Detektor sprzedajemy bez konieczności odbycia szkolenia, ale dla otrzymania autoryzacji uprawniającej między innymi do 2-letniej gwarancji oraz serwisowania systemów Stratos prowadzimy płatne szkolenia, na które zapraszamy.

Warunki gwarancyjne opisane są na naszej stronie:

http://www.quality07.com.pl/gwarancja

Należy dodać, że system monitorowania filtra wewnętrznego nie jest obligatoryjny z punktu widzenia normy EN-54-20 i jest tylko systemem wspomagającym, oferowanym tylko przez firmę AirSense. Jedynym obligatoryjnym systemem wymaganym przez normę EN-54-20 jest czujnik przepływu powietrza w orurowaniu. Dodatkowy filtr zewnętrzny, stosowany w warunkach podniesionego zanieczyszczenia monitorowany jest tylko czujnikiem przepływu powietrza i sygnalizowany jest diodą High Flow  – wysoki przepływ w przypadku rozerwaniem rurociągu, a zapchanie filtra lub otworów zasysających sygnalizuje komunikat Low flow w rejestrze – Niski przepływ i dioda Flow na obudowie.  Detektory NANO posiadają karty komunikacyjne COM do podłączenia oprogramowania serwisowego i diagnostycznego, co jest opisane w DTR’ce. Oprogramowaniem tym można sprawdzić odczyty układu monitorowania filtra i upewnić się, że są prawidłowe sprawdzając stan filtra np. 2-3 miesiące po powieszeniu detektora, co jest zawsze zalecane w przypadku detektorów zasysających.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PO WYMIANIE FILTRA NALEŻY WYKONAĆ PONOWNĄ KALIBRACJĘ PRZEPŁYWU I CZUŁOŚCI DETEKTORA.

JEŚLI PO 1 KALIBRACJI WYŁĄCZYLIŚMY FUNKCJĘ SZYBKIEGO AUTOUCZENIA NALEŻY FUNKCJĘ TĘ PONOWNIE AKTYWOWAĆ

LUB WŁĄCZYĆ JĄ Z POZIOMU APLIKACJI REMOTE 3

pdf-iconDTR’ka skrócona dla NANO 

DTR’ka pełna dla NANO

 

Podręcznik budowy rurociągu (zastępuje konieczność użycia programu PipeCad)

Instrukcja projektowania rurociągu dla detektora NANO

Dodatkowe akcesoria dla detektora NANO przystosowane do pracy w trudnych warunkach:

1. Pył

a) zewnętrzny filtr

b) pułapka pyłowa

c) System automatycznego przedmuchu

 

2. Wilgoć

a) Odstojnik wody

b) Grzałka powietrza

c) Obudowa IP 67 – Zakup we własnym zakresie

 

3. Niska temp

a) Grzałka powietrza

b) Obudowa IP-67 – Zakup we własnym zakresie

c) Kabel grzejny wokół orurowania – Zakup we własnym zakresie

 

4. Wysoka temp.

a) chłodnice powietrza

b) odstojniki wody

 

Poniżej przykład zastosowania grzałki powietrza, termostatu oraz odstojnika wody.

Dodatkowy filtr zewnętrzny monitorowany czujnikiem przepływu powietrza  – Flow, a nie Filtr

Przykład zastosowania filtra zewnętrznęgo z detektorem Stratos – Micra -100

 

Inne zabezpieczenia wykonywane z elementów orurowania i obudów elektrycznych z ABS

Dodatkowa obudowa IP 67 i system automatycznego przedmuchu detektora

Stratos – HSSD2 – Bez obudowy detektora zdjętej na czas serwisu

Poniżej przykład chłodnicy powietrza