Menu główne
×

Szyby windowe

Zasysająca detekcja dymu Stratos -MWS i szyby windowe

Szyby windowe

Kolejnym przypadkiem stosowania zasysającej detekcji dymu są szyby windowe, które nie wymagają wczesnej detekcji dymu, ale z powodu trudnej dostępności do szybu zajętego przez klatkę windową. Ponadto dużym kosztem serwisowym jest konieczność obecności Dozoru Technicznego systemu windy przy pracach wewnątrz szybu windowego. Kolejnym powodem nie są dedykowane wytyczne, których brak dla tego typu zastosowań tylko wytyczne dotyczące innych czujek eliminujące możliwość ich stosowania na wysokości powyżej 12m i w odległości poniżej 0,5m od niektórych urządzeń i zakaz wieszania czujek punktowych w miejscach, gdzie dym nie może się kumulować, czyli w miejscach innych niż sufit. Klatka windowa wykonując swoją pracę znajduje się w odległości mniejszej niż 0,5m od ścian i sufitu windy i dlatego uniemożliwia zamontowanie czujek punktowych nawet na suficie windy. Ograniczenia dotyczące czujek punktowych nie dotycząc rurek systemu zasysającej detekcji dymu dzięki efektowi aspiracji i kumulacji, które towarzyszą tym wyjątkowym czujkom.

Szyby windowe to bardzo powszechny elementów budynków mieszkalnych oraz biurowych. Ze względu na swoją specyfikę tj. łączenie w sobie elementów pomieszczeń wysokich oraz kanałów wentylacyjnych wymagają specjalnego podejścia projektowego pod względem zabezpieczenia pożarowego. Stosowanie czujek punktowej detekcji dymu w tego typu lokalizacjach napotyka na wiele utrudnień technicznych i formalnych. Jedną z przeszkód jest brak łatwego dostępu do wnętrza szybu, co w sytuacji koniecznego serwisu lub zadymienia czujki punktowej jest kosztotwórcze, a nierzadko nawet niemożliwe. Poza tym bariery formalne w postaci zakazu montażu czujek punktowych dymu na wysokości powyżej 12m lub w pomieszczeniach o silnym ruchu powietrza. Dlatego detektory zasysające są idealnym rozwiązaniem, które pozbawione jest ograniczeń typowych dla systemów opartych o czujki punktowe. Poniżej przedstawiamy przykład zastosowania detektora zasysającego do zabezpieczenia  szybu windowego.  Detektorami zasysającymi dymu możemy zabezpieczać szyby lub wieże o wysokości nawet do 200 m jednym detektorem lub wielokrotności kilkoma detektorami .Istotną kwestią w projektowaniu detektorów zasychającej detekcji dymu chroniących pomieszczenia zdalne, tj. znajdujące się w innej lokalizacji niż jednostka zawierająca pompę, jest projektowanie rurki zwrotnej do wyrównania ciśnienia. Generalna zasada to detektor zawierający 1 wylot powietrza może chronić tylko 1 pomieszczenie zdalne tj. pomieszczenie o innym ciśnieniu . W dziale projektowanie Stratos lub ASD 53X znajdują się materiały i oprogramowanie do obliczanie zgodności układu projektowanych rur w tym rurki zwrotnej z normą EN-54-20.