Menu główne
×

Pożary testowe

Dynamiczna symulacja pożaru testowego zgodna z wytycznymi TS-54 dla zasysającej detekcji dymu powyżej 12m w ramach programu PipeCAD.

Część I

Część II

 

 

Przykład użycia nowego programu RurKAD 3.0

Uwaga w przykładzie jest detektor HSSD2, którego symulację wykonujemy w Starym programie RurKad 2. Najnowsza wersja RurKad 3.0 obsługuje tylko detektor Stratos ML lub Micra 10. Niemniej większość pokazanych rozwiązań opartych o przykład z użyciem detektora HSSD2 działa identycznie w przypadku detektora ML i Micra 10.

 

Wizualizację pożaru możemy wykonać również podczas projektowania rurociągu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Projektowanie rurociągu.