Menu główne
×

Technologia inteligencji ClassiFire® – Sterowanie adaptacją czułości

Tłumienie/ sterowane zmniejszanie czułości progów czułych Aux, Prealarm i Fire 1 -Funkcja Override Classifire

 

ClassiFire 3D – Zmienne progi alarmowe – www.quality07.com.pl

ClassiFire® – Ściągnij prezentację Power Point

Inteligencja ta umożliwia adaptację czułości detektora do zmian zadymienia w obiekcie chronionym w okresach długoterminowych tj. powyżej 24h.

W ramach 1 doby zmiany czułości steruje także funkcja lub jej brak – Dzień/Noc.

W ciągu tygodnia lub miesiąca lub roku adaptację czułości w przedziałach 1 dobowych wymusza ClassiFire® zamieniając położenie progów 1-3 (bez Alarm/Pożar2) w zależności od średniego zadymiania z poprzedniej zbadanej doby. Intensywność adaptacji określa programista parametrem współczynnik alarmowy oraz parametr średniego poziomu dymu wyliczany przez detektor tak jak parametr odchylenia poziomu dymu od średniej dobowej czyli wariancja.

Te 3 parametry są po okresie 24h przeliczane w detektorze i kolejna doba czuwania ma czułość opartą o dane średniej i odchylenia z poprzedniej doby wyliczone przez detektor i ustawiony przez programistę współczynnik alarmu odczytany z tabeli z DTR. W pierwszym cyklu pierwszą dobą detektor pracuje na wartości tych parametrów odczytane z okres szybkiego uczenia (15 min).

Jeśli w czasie doby badanej nastąpi alarm pożarowy (dowolny próg) – detektor ignoruje dane podanych parametrów z tej doby i pracuje na danych z poprzedniej tzw. czystej lub tych z 15 min. szybkiego uczenia.

Detektor w 3 z 4 progów alarmu programujemy poziomem wstępnym ilości odchyleń zmierzonej wariancji od średniej t dymu tła. Używamy do tego dostępnych wartości 2-8. średniej
Im wybrana wyższa wartość dla danego progu tym detektor będzie wstępnie miej czuły w zakresie tego progu.

Przykład detektor najbardziej czuły :
Współczynnik alarmy 0
Próg AUX – wariancją 2
Próg PREALARM – wariancją 3
Ptog ALARM 1 – wariancja 8

ALARM 2 – 1=1%ZAC/M próg nieadaocyjny

Do tego brak opóźnień i aktywacja ClassiFire3D
Brak LDD

Ściągnij prezentację Power Point opisującą tę funkcję szczegółowo.

 

Zadymienie tła występuje zawsze w wyniku spalania drobin kurzu na grzałkach i szczotkach silników np. od wentylatorów komputerowych. Proces uczenia się tła zadymienia odbywa się we wszystkich typach detektorów zasysających, ale tylko w detektorach Stratos, dzięki opatentowanej technologii Classifire ®proces ten przebiega w cyklach dobowych przez cały czas pracy detektora z podziałem ewentualnie na dwa okresy = dzień/noc. Tylko próg Pożar 2 nie podlega procesowi względnej zmiany i zachowuje się jak wszystkie progi w detektorach konkurencyjnych do Sratos, czyli zachowuje bezwzględne położenie w stosunku do poziomu dymu tła. Dla zapewnienia 100% bezpieczeństwa tego procesu progi zmieniają się po upłynięciu 24h jeśli w tym czasie nie ma gwałtownych przyrostów dymu. Jeśli takie się pojawią system nie bierze pod uwagę tej doby i stosuje ustawienia progów z doby poprzedniej.

Tak więc tylko odczyty tła z okresów normalnej pracy na obiekcie są brane pod uwagę do przesunięcia progów w prawo lub w lewo.

W detektorach konkurencyjnych, aby dostosować czułość detektora przez zmianę progów w stosunku do zadymienia tła należy dokonać ponownego ręcznego uczenia się detektora, co wiąże się z obecnością na obiekcie ekipy instalacyjnej przez co najmniej kilka godzin, a to generuje dodatkowe koszty eksploatacji systemu. Jeśli takiego uczenia instalator nie przeprowadza regularnie, a w obiekcie dochodzi do skoków poziomu tła np. w wyniku wprowadzania się nowych najemców lub wyprowadzania to system okresowo jest za czuły (mała odległość progu alarmowego od poziomu tła) lub zbyt mało czuły (duża odległość progu alarmowego od poziomu zadymienia tła), co może powodować opóźnienia w alarmowaniu lub częste fałszywe alarmy. Proces ten wyjaśnia dokładniej prezentacja Power Point.

 

Więcej wideo na temat programowania detektorów znajduję się w dziale Strefa Partnera

POBIERZ PREZENTACJĘ – ClassiFire – Zmienne automatycznie progi zadziałania w zależności od zmian zanieczyszczenia tła

Szczegółowiej na temat technologii Classifire® można znaleźć także poniżej.

Detektory firmy Airsense jako jedyne na rynku dysponują opatentowaną technologią LDD oraz ClassiFire. Obie technologie zapewniają statystycznie-selektywne podejście do detekcji i eliminowanie fałszywych alarmów. Detektory prowadzą ciągłą analizę zanieczyszczenia tła i nie biorą go pod uwagę przy analizie dymu będącego wynikiem pożaru. Analiza może być podzielona na dzienną i nocną, a przełączenie następuje automatycznie nawet godzinę przed zaprogramowanym czasem jeśli zmieni się charakterystyka zaprogramowanego zanieczyszczenia tła dla normalnego stanu nocy lub dnia. Co to jest opatentowana technologia Classifire i LDD? Co powoduje, że Stratos jest wyjątkowy?

Jak wiemy większość systemów wczesnej detekcji dymu analizuje stan zadymienia na obiekcie podczas procesu wstępnego uczenia się. W czasie tym powinno zachować się szczególne warunki i unikać zdarzeń alarmowych. Takie skanowanie często robione jest w początkowej fazie pracy obiektu, gdzie właściwe poziomy zanieczyszczeń tła cząstkami dymowymi, emitowanymi przez klimatyzatory i komputery są jeszcze nie w pełni ukształtowane. Generalnie im obiekt starszy tym rozrzut normalnej zmiennej w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia jest większy. Skutkuje to tym, że w detektorach konkurencyjnych automatycznie ustawiane progi alarmowe w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia w miarę ubiegającego czasu dewaluują się. Poziom zanieczyszczenia przesuwa się i progi alarmowe znajdują się w strefie dymu tła – generując fałszywe alarmy pożarowe. Można temu zapobiec przez okresowe powtarzanie procedury autouczenia się tła i automatycznego odświeżania poziomów progów alarmowych. Niemniej wymaga to częstych wizyt na obiekcie i zapewnienia w czasie 24h nadzoru serwisowego obiektu, aby nie doszło podczas uczenia do zdarzeń alarmowych. Classifire to opatentowana technologia firmy Airesense, która eliminuje konieczność przeprowadzania ręcznego odświeżania poziomu zanieczyszczenia tła i zmiany położenia progów alarmowych. Classifire w cyklach dziennych i półdziennych cały czas w tle tworzy nową matrycę poziomu dymu tła pracując na matrycy z poprzedniego dnia. Jeśli w czasie tworzenia nowego wzorca nie wystąpią zdarzenia alarmowe system podmienia starą matrycę na nową i przesuwa progi odpowiednio w stosunku do nowego poziomu dymu tła. W ten sposób system w sposób automatyczny i ciągły podąża z dopasowaniem nowych progów alarmowych do zmieniających się poziomów zadymienia generowanego w obiekcie przez naturalne procesy spalania kurzu na grzałkach i szczotach silników w tym komputerowych itp. W ten sposób Stratos unika fałszywych alarmów i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu nawet jeśli w obiekcie tym są częste zmiany poziomu spalania kurzu w wyniku rotacji firm wynajmujących biura lub przez pracę zmianową z różnym natężeniem pracy (ilości pracowników).

Pobierz ulotkę na temat Classifire

Pobierz wykres pracy detektora Micra w obiekcie zanieczyszczonym

Wykres oparty jest o dane pobrane z detektora programem Remote z rejestru zdarzeń typu poziom dymu i przepływ.

Wykres pokazuje zmiany przepływu związane z pracą systemu automatycznego przedmuchu.

Poza tym widać adaptacyjny próg alarmowy Fire 1 zapewniający stałą czułość detektora mimo zmian poziomu zadymienia tła.

Widać tę różnicę w porównaniu z progiem stałym (kolor czerwony) typowym dla detektorów innych producentów.

Dzięki unikalnym właściwościom system STRATOS możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Urządzenie to może być nawet 1000 razy czulsze od standardowych czujek, ponieważ czujki punktowe mają zakres około 5% zaciemnienia na metr, zaś detektor STRATOS posiada regulowaną rozdzielczość czułości mieszczącą się między 0,0015% a 25% zaciemnienia powietrza na metr. Ponadto jest odporny na silne przepływy powietrza wywołane przez wentylację lub klimatyzację, wysokie i niskie temperatury (+60/-20 st. C), wysoką wilgotność oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Spośród szerokiej gamy zastosowań należy wymienić najbardziej charakterystyczne miejsca, w których montowany jest system STRATOS. Są to przede wszystkim pomieszczenia telekomunikacyjne, silosy i magazyny materiałów pyłowych i gazów wybuchowych, elektrownie, laboratoria, pomieszczenia komputerowe, serwerownie, linie produkcyjne, magazyny, rozdzielnie prądu, chłodnie, tunele kablowe, szyby windowe, atria, a także budynki zabytkowe, teatry, biura i wiele innych cennych obiektów.Jak wiemy większość systemów wczesnej detekcji dymu analizuje stan zadymienia na obiekcie podczas procesu wstępnego uczenia się. W czasie tym powinno zachować się szczególne warunki i unikać zdarzeń alarmowych zbliżonych lub będących pożarami. Takie skanowanie często robione jest w początkowej fazie pracy obiektu, gdzie właściwe poziomy zanieczyszczeń tła cząstkami dymowymi, emitowanymi przez klimatyzatory i wentylatory komputerów spalające cząstki kurzu są jeszcze nie w pełni ukształtowane. Generalnie im obiekt starszy tym rozrzut normalnej zmiennej w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia jest większy. Wynika to między innymi z większego zabrudzenia tego obiektu osadami kurzu. Skutkuje to tym, że w detektorach konkurencyjnych automatycznie ustawiane progi alarmowe w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia w miarę ubiegającego czasu dewaluują się. Poziom zanieczyszczenia przesuwa się i progi alarmowe znajdują się w strefie dymu tła -generując fałszywe alarmy pożarowe. Można temu zapobiec przez okresowe powtarzanie procedury uczenia się tła i automatycznego odświeżania poziomów progów alarmowych. Niemniej wymaga to częstych wizyt na obiekcie i zapewnienia w czasie 24h nadzoru serwisowego obiektu, aby nie doszło podczas uczenia do zdarzeń alarmowych, które mogą zakłócić proces określenia średniej wartości dymu tła. Override Classifire to opatentowana technologia firmy Airesense, która eliminuje konieczność przeprowadzania ręcznego odświeżania poziomu zanieczyszczenia tła i zmiany położenia progów alarmowych. Classifire w cyklach dziennych i półdziennych cały czas w tle tworzy nową matrycę poziomu dymu tła pracując na matrycy z poprzedniego dnia. Jeśli w czasie tworzenia nowego wzorca nie wystąpią zdarzenia alarmowe system podmienia starą matrycę na nową i przesuwa progi odpowiednio w stosunku do nowego poziomu dymu tła. W ten sposób system w sposób automatyczny i ciągły podąża z dopasowaniem nowych progów alarmowych do zmieniających się poziomów zadymienia generowanego w obiekcie przez naturalne procesy spalania kurzu na grzałkach i szczotach silników w tym komputerowych itp. W ten sposób Stratos unika fałszywych alarmów i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu nawet jeśli w obiekcie tym są częste zmiany poziomu spalania kurzu w wyniku rotacji firm wynajmujących biura lub przez pracę zmianową z różnym natężeniem pracy (ilości pracowników).

Pobierz prezentacje – Zasada działania detektora Stratos lub obejrzyj filmy instruktażowe w Stefie Partnera.