Menu główne
×

Matrix Scan – Wirtualna adresacja pochodzenia dymu

Karty Matrix Scan -Do pobrania

Matrix Scan™ to oprogramowanie dostępne w Module kontrolnym systemu Stratos. Moduł kontrolny zarządza siecią detektorów, w których na skrzyżowaniu rurek można zaprogramować wirtualny adres. Jako, że detektory Stratos mają w standardzie karty sieciowe wykorzystanie tej opcji wymaga jedynie połączenie detektorów z Modułem sterowania (kontrolnym) oraz skrzyżować orurowanie. Pojęcie skrzyżowanie orurowania może mieć charakter umowny jeśli np. w szafach serwerowych lub trafo umieścimy kapilary z rurociągów więcej niż jednego detektora, to też mówimy o skrzyżowaniu rurociągów, czyli wspólnym miejscu zasysania więcej niż jednego detektora.

Dzięki tej opcji wykorzystanie np. 5 detektorów + Moduł sterowania otrzymujemy 10 wirtualnych adresów (dokładniejszych miejsc lokalizacji dymu), co w sumie daje nam 15 adresów wraz z adresami rzeczywistymi (detekcja z dokładnością co do 1 rurki).

Moduł sterownia ma 10 dodatkowych przekaźników, które możemy wykorzystać do wysterowania dodatkowych wirtualnych detektorów (miejsc wystąpienia dymu) do automatycznych zdarzeń np.gaszenia lub alarmowania.

Przy większej ilości detektorów dodatkowe zdalne alarmy możemy realizować przez sieciowe wyświetlacze lub wykorzystać informacje wyświetlane na ekranie LCD modułu sterowniczego do lokalizacji miejsca powstania dymu i podjęcia reakcji np. ręcznego gaszenia.


Tabela ilości wirtualnych adresów

 

Oprogramowanie Remote zawiera matrycę sterowania i programowania wirtualnych adresów oraz inne opcje dostępne w Module sterowania w tym opcje alarmowe transmisji alarmów w trybie SMS lub e-mail. Okno programu Remote z tymi dodatkowymi opcjami pokazane jest poniżej. Poniższe okno z programu Matrix Scan zawiera przykład programowania Modułu Sterowniczego do interpretacji sygnałów alarmowych 3 z detektorów mających wspólne punkty detekcji. W naszym przypadku są to szafy serwerowe lub komory trafo. W zaznaczonym oknie mamy wprowadzone wspólne punkty detekcji dla detektora 1 i 2 , 1 i 3 oraz 2 i 3. Powstają nam 3 wirtualne adresy obok 3 podstawowych, którymi są adresy detektorów w sieci: 1, 2 i 3. Tak więc przy użyciu 3 detektorów i modułu sterowniczego możemy określić lokalizację dymu w 6 punktach zamiast 3. Zakładając, że moduł sterowniczy to średnio koszt 1 detektora to zaoszczędzamy na zakupie 2 detektorów.

Powyżej przykład ustawień Modułu Sterowania w programie Remote dla 3 detektorów w sieci.

Poniżej przykład rozmieszczenia rur i kapilar w systemie detekcji dymu w szafach serwerowych lub komorach Trafo oraz sieci Sensenet Rs-485, aby stworzyć wirtualne detektory dostępne dzięki funkcji Matrix Scan modułu sterowniczego.


Moduł sterowniczy/kontrolny

Detekcja dymu w detektorze 1 i 2 – szafa 1 – wirtualny adres 1

Detekcja dymu w detektorze 1 i 3 – szafa 2 – wirtualny adres 2

Detekcja dymu w detektorze 1  – szafa 4 – wirtualny adres 4

Detekcja dymu w detektorze 2 – szafa 5 – wirtualny adres 5

Detekcja dymu w detektorze 3 – szafa 6 – wirtualny adres 6

Detekcja dymu w detektorze 1,2 i 3 – szafa 7 – potencjalny adres – niedostępny w Matric Scan

Funkcja Matrix Scan jest także dostępna w ramach 1 klastra detektora Stratos ML.