Detektor referencyjny

Detektor referencyjny to opcja programowa detektorów Stratos pracujących w sieci.

Funkcja ta pozwala określić, czy dym wykryty w chronionym pomieszczeniu pochodzi z tego pomieszczenia, czy też wykryty dym jest zassany z zewnątrz przez niesprawną wentylację – uszkodzone filtry.

Przed wprowadzeniem tej funkcji przez system Stratos montowano czujki kanałowe, które wykrywając dym blokowały centralę gaszeniową.

Niestety układ taki nie chronił pomieszczenia przed przypadkiem wystąpienia pożaru równocześnie wewnątrz i na zewnątrz serwerowni.

Dlatego układ z detektorem odniesiania daje większą pewność zadziałania systemu we wszystkich zdarzeniach pożarowych.

Detektor w sieci mając wprowadzony w ustawieniach adres detektora porównawczego (referencyjnego) porównuje poziomy dymu wykryty przez detektor porównawczy z poziomem (procentem) zadymienia u siebie. Zakładamy, że jeden lub więcej detektorów umieszczone są w pomieszczeniu chronionym, a detektor porównawczy pracujący np. przed wlotem powietrza do układu wentylacji (w czerpni). Poza porównaniem poziomu dymu detektor wewnątrz pom. chronionego analizuje się również czas transportu powietrza (dymu) od wlotu wentylacji do wnętrza chronionego pomieszczenia.

Jeśli poziom dymu w czerpni Dc jest równy lub wyższy od poziomy dymu w pomieszczeniu Dp oraz zachowany jest pomierzony Tp czas transportu Tt to detektor znajdujący się w pomieszczeniu chronionym podejmuje jedną z poniższych akcji:

 

Dc-Dp≥0 & Tt=Tp -  źródło dymu z zewnątrz 

Dc-Dp<0 & Tt=Tp -  aktywuje alarm - źródło dymu wewnątrz 

Dc-Dp<0 & Tt≤Tp -  aktywuje alarm- źródło dymu wewnątrz

 

Detektor z wnętrza pomieszczenia chronionego aktywuje alarm tylko wtedy kiedy wykryty dym na 100% pochodzi z wewnątrz pomieszczenia, a jeśli pochodzi także z zewnątrz to jest go mniej niż dymu wygenerowanego wewnątrz chronionego, cennego pomieszczenia. Jeśli zostanie wykryty dym w czerpni, a potem po czasie Tp w pomieszczeniu to dym wykryty w czerpni jest odejmowany od dymu wykrytego w pomieszczeniu chronionym. Jeśli czas wykrycia dymu wewnątrz jest inny niż zadany lub dymu wykrytego wewnątrz jest więcej niż wykrytego w czerpni,  aktywowany jest alarm.

 

Wycofanie odniesienia to pomierzony czas transportu powietrza od wlotu wentylacji do chronionego pomieszczenia.

Poziom odniesienia to wartość procentowa pomierzona doświadczalnie, a będąca procentową wartością rozrzedzenia się dymu między punktem pomiaru np. w czerpni, a wnętrzem pomieszczenia chronionego gdyż część dymu pojawiającego się w miejscu pomiaru w czerpni do momentu dotarcia np. do serwerowni rozprasza się przez nieszczelności układu wentylacyjnego.

 

Programując detektor z układem referencyjnym we wszystkich detektorach w sieci wpisujemy adres detektora odniesienia.

W naszym przypadku jest to detektor o adresie nr 1.

 

 

Dawniej montowano czujkę kanałową (punktową) na wlocie powietrza do serwerowni, a jej aktywacja blokowała zadziałanie centrali gaszeniowej. Niestety układ taki nie chronił pomieszczenia przed przypadkiem wystąpienia pożaru równocześnie wewnątrz i na zewnątrz serwerowni.

Dlatego układ z detektorem odniesiania daje większą pewność zadziałania systemu we wszystkich zdarzeniach pożarowych.

Funkcja detektora referencyjnego dostępną jest od kwietnia 2022 także w ramach 1 klastra detektora Stratos ML