Menu główne
×

Tryb dzień/noc a Classifire®

Classifire 3D – Zmienne progi alarmowe – www.quality07.com.pl Pobierz

Funkcja ta jest podstawową funkcją każdego z detektorów zasysających także innych producentów. Niemniej w detektorach innych niż Stratos, aby automatycznie zmienić progi dla poziomu dymu dnia i oddzielnie dla nocy należy detektor specjalnie nauczyć poziomu dymu tła w okresie dziennym i nocnym przez oddzielne uczenie detektora w tych okresach.

W detektorach Stratos dzięki technologii ClassiFire® wystarczy jednorazowe 15 minut uczenia wykonywane podczas pierwszego uruchomienia detektora. Potem detektor w tle w zadanym okresie nocy dokona oddzielnego skanowania i o północy wprowadzi nowy schemat dymu tła i nowe położenie progów dla dwóch oddzielnych okresów doby. Dzięki temu detektor zawsze zachowuje stałą czułość w dzień (kiedy poziom dymu tła jest wyższy) i w nocy (gdy dym tła jest niski). Funkcji tej nie stosuje się  w zakładach o trzyzmianowym systemie pracy. Poza tym inteligencja funkcji ClassiFire ® monitoruje czas gwałtownej zmiany zadymienia tła pomiędzy dniem i nocą lub dniem tygodnia pracy, a dniem wolnym i dokonuje automatycznej zmiany położenia progów oraz stopień ich przesunięcia w zależności od stopnia zmian. Czyli jeśli o 8 rano w sobotę system powinien zmienić położenie progów ze względu na przejście w tryb dzienny, ale jest weekend i tło dymowe pozostaje niskie jak w nocy system nie zmienia położenia progów jeśli w ciągu 70 minut od zadanego czasu rozpoczęcia dnia nie ma spodziewanego gwałtownego podniesienia poziomu dymu tła.

Ta sama zaszyta funkcja działa w ciągu tygodnia pracy w przypadku przesunięcia rozpoczęcia godziny pracy lub wydłużenia czasu pracy w ciągu dnia poza zadane wstępnie godziny graniczne. Czyli jeśli zaprogramujemy system na zmianę progów w układzie dzień/noc z godzinami np. 8.00 i 16.00 to system 70 minut od tych granicznych pór dnia będzie dokonywał zmian progów tylko wtedy kiedy nastąpi spodziewana, gwałtowna zmiana tła, a ponadto dostosuje stopień zmiany progów do stopnia zmiany poziomu zadymienia tła. Ponadto 70 minut przed rozpoczęciem wskazanej godziny nadchodzącej pory dnia może zmienić układ progów jeśli nastąpi gwałtowna zmiana tła przypominająca poziom typowy dla nadchodzącej pory. ClassiFire ®monitoruje także zmiany tła w okresach dłuższych i zmiany progów dla dnia i nocy w styczniu danego roku mogą być inne niż w lipcu tego samego roku. Inne w tym roku i inne w kolejnym .

Takie inteligentne podejście do zmian poziomów zadymienia tła typowych dla okresów pracy ludzkiej lub jej braku gwarantuje minimalizację ilości fałszywych alarmów w danym obiekcie.