Menu główne
×

LDD – Laser Dust Diiscrimination

LDD – Laser Dust Diiscrimination Pobierz

Cyfrowe, oparte o statystyczną analizę ilościową dymu oprogramowanie wspomagające minimalizację fałszywych alarmów od zjawisk dymopodobnych statystycznie nieistotnych. Funkcja ta oparta jest o pulsujący, a nie stały cykl świecenia lasera w głowicy. Laser analizuje powietrze w komorze w 2 cyklach na sekundę po 15 milisekund pobierając po 50 odczytów rozproszenia się światła na cząstkach znajdujących się w komorze pomiarowej głowicy. Tak pobrane 50 odczytów jest uśredniane, a wartości, które odbiegają znacząco od średniej są odrzucane jako nieistotne. W ten sposób pojedyncze cząstki zanieczyszczeń są ignorowane i nie generują fałszywych alarmów. Gdyby laser analizował powietrze w komorze w sposób ciągły to każde najmniejsze odbicie się światła od cząstek dymu i kurzu brane by było za zjawisko alarmowe. Proces analizy związany z funkcji LDD powoduje stępienie szybkości reakcji detektora na dym, ale znacząco obniża ilość fałszywych alarmów. Nie zaleca się włączania tej funkcji w pomieszczeniach czystych jak np. serwerownie. Natomiast zaleca się stosować ją tam gdzie  zanieczyszczenie powietrza jest znaczące.