Menu główne
×

Funkcje diagnostyki

Funkcje diagnostyki. Rejestr zdarzeń i poziomu dymu oraz przepływu. Monitorowanie filtrów.

Detektory Stratos posiadają wbudowaną funkcję autodiagnostyki działania detektora opartą o układ Watchdog – zapewniający automatyczne wykrycie zawieszenia się oprogramowania Eprom, jego automatyczny reset lub powiadomienie użytkownika o niemożliwości dokonania resetu.

Poza tym użytkownik może wykonać ręczną diagnostykę detektora oprogramowaniem Remote 3 i odnaleźć uszkodzony podzespół mechaniczny wymagający wymiany lub czyszczenia np. wentylator, głowicę lub czujnik przepływu. Wszystkie elementy detektora są indywidualnie wymienialne.

Poza tym możliwa jest ręczna aktywacja i testy przekaźników.

Ostatnią częścią diagnostyki jest możliwość szczegółowego zapisu 20 tys. zdarzeń w postaci poziomu dymu i przepływu powietrza na obiekcie. Dzięki temu mając próbki danych z okresu nawet 1 miesiąca możemy rejestrować tylko dym bez przepływu.

Poza tym możemy chronić nasze ustawienia przed nieautoryzowanymi zmianami dzięki zmianie kody PIN.

Jeśli mamy dodatkowy przedfiltr możemy wymusić jego zmianę programując datę wymiany tego filtra, który w porównaniu z wewnętrznym nie jest monitorowany liniowo na stan zapełnienia.

Bardzo pomocny w diagnostyce jest rejestr zdarzeń podający dokładnie w języku polskim rodzaj uszkodzenia lub błędu np przepływu z dokładnym stopniem procentowym podobnie jak alarmy pożarowe. W przypadku przepełniania rejestru pierwszy zapis jest nadpisywany przez ostatni.

 

Możliwa jest też zdalne diagnostyka wykonana przez naszych techników przy pomocy programu Team Viewer.

 

Link do program team viewer. https://quality07.com.pl/wp-content/uploads/2023/01/TeamViewer_Setup-15.11.6.zip

Uwaga!!!

Po ściągnięciu i zainstalowaniu należy koniecznie od razu wejść w Dodatki/Opcje/Zaawansowane i wyłączyć automatyczne instalowanie nowych wersji (brak uaktualnień) zanim połączymy PC z Internetem.

Nie należy instalować z Internetu nowszej wersji gdyż my mamy licencję na wersję 15.11.6.

Program należy zainstalować na PC serwisowym, na którym pracuje program do konfiguracji detektorów Stratos, ASD lub innych i podłączonych do detektorów odpowiednim kablem.

 

Detektory Stratos posiadają wewnętrzne, monitorowane na zabrudzenie filtry wewnętrzne (separatory kurzu). 

Detektor sam analizuje stan ich zabrudzenia i sygnalizuje ich zapełenienie na stale zapaloną żółtą diodą Fault a w rejestrze zdarzeń dostępnym po połączeniu detektora programem Remote z PC widnieje  informacja o zapełenieniu fltra/separatora.

W miarę zapełniania się filtra wewnętrznego detektor kompensuje spadek przepływu powietrza do głowicy detekcyjnej zwiększaniem czułości aby utrzymać ją na stałym poziomie.  

 

W pom. o normalnym stanie zapylenia (pom. klimatyzowane biurowe)  filtry te w zupełności wystarczają do prawidłowej pracy detektora przez długi czas i utrzymania stałej czułości . Wymiana filtra jest wskazana dopiero po reakcji detektora na zapełenienie filtra lub w czasie wyznaczonych stałych przeglądów corocznych.

Wymiana może wtedy być ustalona zaraz po sygnalizacji przez detektor stanu zapełeniania lub można zaprogramować stały termin wymiany np. co roku w zależności jak szybko filtr pierwszy raz zapełnił się.

Niemniej  w obiektach gdzie detektory są włączane w czasie prac budowlanych lub zaraz po ich zakończeniu filtry szybko się zapełeniają i pierwsza wymiana jest wymagana już po zakończeniu prac budowalnych jeśli detektory nie są wyłączone w tym czasie.

Potem kiedy stan zapylenia się stablizuje filtr wewnętrzny wsytarcza na dłużej i może to być  nawet 2 lata.

 

Dopuszczalne jest stosowanie także dodatkowych filtrów zewnętrznych w pom. o stałym silnym zapyleniu powietrza, aby zminimalizować koszt wymiany filtrów wewnętrznych.

Niemniej dodatkowe filtry zewnętrzne nie są monitorowane na stan zapełniania i powodują spadek przepływu powietrza do komory detekcyjnej, a wtedy czułość detektora spada wprost proporcjonalnie do stanu zapełniania wkładu tego filtra.

 

 

Jeśli chodzi o okazjonalne fałszywe alarmy:

 

Pojecie falszywych alarmów dotyczy dwóch przypadków jeśli chodzi o detektory zasysające, które monitorują stan dymu oraz stan orurowania poprzez pomiar przepływu powietrza przez orurowanie (niezależny pomiar od stanu zapełnienia filtra wewnętzrnego).  

 

Detektor może sygnalizować alarm pożarowy (czerwona dioda Fire) nie wywołany dymem pożarowym jeśli poziom czułości jest zaprogramowany na zbyt wysoki w stosunku do niewielkich zmian zadymienia w otoczeniu spowodowanych np. aktywnością ludzką na obiekcie. (nie dotyczy zwiększenia się stany zapylenia tylko stanu zadymienia).

W takiej sytuacji wyeliminowanie sytuacji aktywacji detektora na te zmiany jest korekta czułości detektora jeśli wzrosty zadymienia w otoczeniu twają ponad 90 sekund poprzez ustawienie wyższych progów zadziałania w stounku do obecnych.

Jeśi zmiany są krótkotrwałe można ich wpływ ograniczyć poprzez zaprogramowanie opóźnienia zadziałania przekaźnika alarmowergo Fire detektora o czas 90 sekund. Czas i poziom wzrostu można odczytać w rejestrze detektora, który te zmiany rejestruje co 1, 5,10,20 lub 50 sekund.

 

Jeśli natomiast występują  fałszywe alarmy techniczne (okresowa aktywacja żółtej diody  Fault -zapala się i gaśnie okazjonalnie ) spowodowane np. dużymi zmianami ciśnienia w chronionych pomieszczeniach,  wyeliminowanie ich polega na zmianie czułości reakcji detektora na zmiany przepływu powietrza w orurowaniu.

Jeśi zmiany są krótkotrwałe można ich wpływ ograniczyć poprzez zaprogramowanie opóźniania zadziałania wyjścia Fault detektora na  czas 240  sekund. Jeśli zmiany te przekraczają ten czas programuje się mniej czułe progi reakcji na zmiany ciśnienia.

 

Niemniej  w obiektach gdzie detektory są włączane w czasie prac budowlanych lub zaraz po ich zakończeniu otwory zasysające  szybko się zapełeniają i spadek przepływu może być tak duży, że wymagane jest przedmuchanie orurowania sprężonym powietrzem, aby odblokować zatkane otwory.

Potem kiedy stan zapylenia się stablizuje takie zabiegi konserwacyjne jak przedmuch orurowania może być konieczny raz na 2/3 lata.