Menu główne
×

Detektor referencyjny

Sprawdzanie referencji w systemie Stratos 

Detektor referencyjny to opcja programowa detektorów Stratos pracujących w sieci.

W przypadku czujek o bardzo wysokiej czułości problem przedostawania się zanieczyszczeń zewnętrznych na obszar staje się bardziej dotkliwy. Kiedy pomieszczenie ma być chronione za pomocą czujek dymu, należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, nie powinien uruchamiać się alarmu, który z jakiegokolwiek powodu nie odpowiada rzeczywistej sytuacji pożarowej wymaganej przez użytkownika. Drugim wymogiem jest to, że powinien dawać alarm w przypadku rzeczywistej sytuacji pożarowej. Jednym z możliwych źródeł niechcianych alarmów jest wnikanie dymu do chronionego obszaru z zewnętrznego źródła lub źródła lokalnej dymiącej produkcji. W przypadku systemów o bardzo wysokiej czułości, takich jak systemy zasysające, może to stanowić bardzo poważny problem. Zewnętrzne lub lokalne źródła dymu produkcyjnego mogą z łatwością wzrosnąć do poziomu alarmowego normalnie stosowanego zwłaszcza wysokoczułego systemu detektorów próbkujących powietrze, takiego jak Stratos™. Tam, gdzie takie sytuacje są prawdopodobne rekomenduje się zastosowanie detektora referencyjnego. 

Funkcja i taki detektor referencyjny pozwoli określić, czy dym wykryty w chronionym pomieszczeniu pochodzi z tego pomieszczenia, czy też wykryty dym jest zassany z zewnątrz przez niesprawną wentylację – uszkodzone filtry lub też czy pochodzi z lokalnej dymiącej produkcji.

Detektor w sieci mając wprowadzony w ustawieniach adres detektora referencyjnego odejmuje poziomy dymu wykryty przez detektor referencyjny od poziomu zadymienia u siebie. Zakładamy, że jeden lub więcej detektorów umieszczone są w pomieszczeniu chronionym, a detektor referencyjny pracujący np. przed wlotem powietrza do układu wentylacji (w czerpni) lub u innego źródła dymu niepożarowego. Poza odjęciem poziomu dymu detektor wewnątrz pom. chronionego analizuje również czas transportu powietrza (opóźnienia detekcji dymu) od źródła dymu niepożarowego do miejsca przyjętej detekcji właściwej (ochronnej).

Detektor z wnętrza pomieszczenia chronionego aktywuje alarm tylko wtedy kiedy wykryty dym pochodzi z innego źródła niż to gdzie pracuje detektor referencyjny i/lub jest go więcej niż wykrył detektor referencyjny.  Jeśli zostanie wykryty dym u źródła niepożarowego , a potem po czasie opóźnienia w pomieszczeniu chronionym to dym wykryty u źródła niepożarowego jest odejmowany od dymu wykrytego w pomieszczeniu chronionym z zaprogramowanym i wcześniej pomierzonym poziomem odniesienia (procentem).

Programując we wszystkich detektorach z chronionego pomieszczenia wpisujemy adres detektora odniesienia dokonującego pomiaru poziomu dymu niepożarowego u jego źródła. Wymaga to połączenia sieciowego SenseNET między detektorami korzystającymi z tej funkcji.

Zaczynamy od aktywacji odniesienia (tak/nie ) a potem wybieramy detektor referencyjny po jego adresie z sieci -adresy 001-127. W naszym przypadku jest to detektor o adresie nr 1. Patrz okno ustawień powyżej.

Ustawiamy Poziom odniesienia . Wartość ta jest procentową częścią sygnału referencyjnego (poziomem dymu) odjętym od sygnału (poziomu dymu) czujki wewnątrz chronionego obszaru. Procent ten określamy przez sprawdzenie ile dymu (przy symulowanym zadymieniu ) dochodzi od źródła dymu niepożarowego (100%) do obszaru chronionego np. 80% co oznacza, że 20% się rozprasza po drodze. 

Ustawiamy Wycofanie odniesienia. Ta wartość to czas opóźnienia/transportu (w sekundach) między wykryciem nagromadzenia dymu przez urządzenie referencyjne (jeśli jest używane) a wykryciem dymu przez detektor z chronionego obszaru. 

 

 

Funkcja detektora referencyjnego dostępna jest od kwietnia 2022 także w ramach 1 klastra detektora Stratos ML.