Menu główne
×

Alarmy kaskadowo a Classifire 3D

Włączenie funkcji Alarmy kaskadowo powoduje bezwzględne odliczanie opóźnień poszczególnych alarmów przypisanych do każdego z 4 progów alarmowych.

Przy aktywacji funkcji Alarmu kaskadowo i ClasiFire3D (nie mylić z inteligencją Classifire opisanej w innym miejscu) funkcja ClassiFire3D ma priorytet.

Przy sterowaniu systemami gaszenia funkcja Alarmy kaskadowo gwarantuje, że mimo iż dym gwałtownie osiągnie próg najwyższy np. Alarm/Pożar 2 nie nastąpi aktywacja żadnego przekaźnika dopóki nie odliczony zostanie czas opóźnienia zaprogramowany dla każdego z przekaźników. Jeśli każdy z przekaźników ma opóźnienie np. 5 sekund to czwarty próg tj. Alarm/Pożar 2 aktywuje się po 20 sekundach.
Czasy opóźnienia dla 3 progów adaptacyjnych podlegających Inteligencji ClassiFire mogą być skrócone w przypadku szybkiego przyrostu dymu i aktywacji funkcji ClassiFire 3D ale tylko dla progów Alert/Aux, Prealarm i Fire1/Alarm 1. ClassiFire 3D to inaczej warunkowe tłumienie czasu opóźnienia alarmów dla progów adaptacyjnych.

Jeśli włączymy obie funkcje, a mamy ustawione opóźnienia dla każdego z 4 progów to w przypadku szybkiego przyrostu dymu np. w czasie 1 sekundy, opóźnienie zadziałania każdego z progów będzie odliczane niemal od tego samego momentu i wszystkie przekaźniki mogą zadziałać w tym samym czasie aktywując wszystkie alarmy lub gaszenia w chronionym obiekcie poza progiem ALARMU 2.