Menu główne
×

Detekcja dymu w kanałach wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne to specyficzne środowisko i wyzwanie systemów detekcji dymu. Stosowanie detekcji dymu w kanałach wentylacyjnych uzasadnia sytuacja np. ograniczonego dostępu do pomieszczenia lub stosujemy ją w pomieszczeniach chronionych posiadających wspólny, szczelny system wentylacyjny. Do obiektów, które idealnie nadają się do takiego systemu ochrony przeciwpożarowej są domy pasywne posiadające centralny system wentylacji połączony często z rekuperacją powietrza. Dom pasywny jest bardzo szczelny i całe powietrze z jego wnętrza kierowane jest do jednego kanału wylotowego. Cały układ wentylacji pełni funkcję orurowania zasysającego systemu aspiracyjnej detekcji dymu. Wykrycie dymu polega na wyłapaniu go z rozrzedzonego powietrza przemieszczającego się kanałem. Czujki punktowe nie są w stanie tego zrobić, a tzw. układy rurek Venturiego połączone z komorą detekcyjną narażone są na liczne fałszywe alarmy. Tylko czujki jonizacyjne lub wielosensorowe z elementem izotopowym wykrywają tak rozcieńczony dym oczywiście poza głowicami laserowymi detektorów wczesnej detekcji dymu. Te ostatnie dzięki wielu inteligentnym funkcjom nie są wrażliwe na zmienny poziomu zadymienia tła mogące wywołać fałszywy alarm. Wysoka czułość w połączeniu z inteligenta selektywnością gwarantuje pożądany efekt. Tego typu detekcji może mieć zastosowanie do zabezpieczania pomieszczeń o ograniczonym dostępie pod warunkiem zapewnienie bezawaryjnego działania wentylacji, której awaria powoduje ograniczoną ochronę pożarową pomieszczeń przez nią klimatyzowanych.

Wykrywanie dymu w silnym strumieniu powietrza

W kanale wentylacyjnych lub na wlocie klimatyzatora przepływ powietrza jest bardzo szybki. Dym, który jest transportowany w takim strumieniu, niemal nie dyfunduje na boki. Jak gęsto trzeba rozmieścić otwory zasysające, żeby dym ich nie minął? Według wytycznych NFPA 72 maksymalna powierzchnia nadzorowana w takich warunkach przez jeden otwór to 0,4 m2. Wykrywanie dymu czujką zasysającą w kanale wentylacyjnym wygląda na pierwszy rzut oka jak zastosowanie czujki punktowej w osłonie kanałowej (przeciwwietrznej). Podstawowe różnice to kierunek otworów wylotowych oraz to, że czujka zasysająca będzie wykrywać dym również przy wyłączonym wentylatorze kanału, a czujka punktowa w osłonie kanałowej – nie. Prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym może się bardzo zmieniać, co powoduje częstą sygnalizację błędów przepływu w czujce. Przepływ powietrza przez czujkę zasysającą może być niemal stały przy dużych zmianach szybkości powietrza w kanale, ale wymaga to znalezienia i przestudiowania odpowiedniego opracowania.

Wyjątkowym układem detekcji dymu w kanałach wentylacyjnych jest detekcja dymu w kanałach wentylacyjnych dostarczających powietrze do cennych pomieszczeń chronionych wewnętrznym system wczesnej detekcji dymu i systemem gaszenia np. gazem. Wadliwa wentylacja może dostarczyć dym zassany z innego pomieszczenia lub z zewnątrz obiektu i spowodować wyzwolenie systemu gaszenia co naraża cenne zbiory lub dane w serwerach na uszkodzenie lub zniszczenie. Rozwiązaniem tego problemu jest system z detektorem referencyjnym.