×

Fotowoltaika

Energia słoneczna szybko rośnie na całym świecie, ponieważ sprzyjający klimat i konkurencyjne koszty doprowadziły do rozkwitu instalacji fotowoltaicznych
(PV). Ponieważ systemy fotowoltaiczne są stale pod dużym obciążeniem elektrycznym, ciepło generowane przez prąd elektryczny może osiągnąć krytyczne temperatury z powodu starzenia się, niewystarczających punktów połączeń lub wpływu środowiska. Podwyższone temperatury mogą wymusić dalsze niszczenie połączeń elektrycznych, a wyładowania łukowe/przegrzanie powodują pożary i poważne uszkodzenia otoczenia.

Pożary w instalacjach fotowoltaicznych mają poważne konsekwencje, takie jak pożary buszu, wypalone panele słoneczne, uszkodzone budynki (farmy fotowoltaiczne na dachach) lub sprzęt oraz przerwy w dostawie prądu do regionu i pobliskich społeczności. Wszystkie systemy fotowoltaiczne wymagają dużej powierzchni zewnętrznej do wystarczającej produkcji energii elektrycznej, co utrudnia zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania przeciwpożarowego. Dlatego systemy monitorowania temperatury i wykrywania pożaru do monitorowania PV muszą obejmować duży obszar, a także być odporne na środowisko oraz łatwe w instalacji i konserwacji.

 

Przykładowe obiekty z kategorii

Galeria zdjęć obiektów z kategorii