×

Biblioteki

W wielu obiektach spotykamy cenne archiwa lub kancelarie tajne. Poza tym do wielu pomieszczeń np. w obiektach militarnych dostęp dla osób postronnych jest ograniczony lub zabroniony. Nie zwalnia to tych pomieszczeń z ochrony przeciwpożarowej. Montaż tradycyjnych systemów detekcji dymu opartych o czujki punktowe niesie z sobą wiele problemów w fazie okresowej konserwacji lub serwisów. Pracownicy działów serwisowych muszą zdobywać specjalne pozwolenia na wejście do takich cennych archiwów lub kancelarii. Niesie to z sobą podwyższone koszty serwisowe i powoduje, że cena tradycyjnego systemu w dłuższym okresie czasu wyrównuje się lub przewyższa cenę systemów zasysającej detekcji dymu. Dodatkową korzyścią z posiadania jedynie rurek wewnątrz pomieszczeń cennych poza brakiem konieczności wchodzenia do nich w celu serwisu detektora jest podwyższona czułość takiego systemu pozwalająca na wykrycie dymu w fazie inicjalnej pożaru. Dlatego uzasadnione jest rozważenie projektu systemów wczesnej detekcji dymu z układem rurek zasysających dla tego typu pomieszczeń w chronionym budynku.

Przykładowe obiekty z kategorii

Biblioteka Archidiecezjalna we Wrocławiu (Detektory Stratos).

Galeria zdjęć obiektów z kategorii