Tabela doboru detektora

Kod

STRATOS

Opis

Długość

rurociągu szkieletowego 

Długość rur kapilarowych

Maks. powierzchnia

ochrony

w klasie C

Kanały  detekcji

Czujniki przepływu

dla każdej

nitki

Prog-

ramator

Progi

alarmowe

Prze-

kaźniki

Cert.

EN54

Cert.

Vds

Cert.

FM

Karta

sieciowa

Q07-MC

Multichannel -Modulaser

100-

800m

640x6m

8x1400m2 + 8x600m2 z kapilarmi

1-8

TAK

TAK

4 na moduł

5×8

 2015

2015

2015

TAK

Q07-ASD 

535-2

2x190m

100×1,5m

2000m2

1-2

TAK

TAK

4 na kanał

3-8

TAK

TAK

Opcja

Q07-H

HSSD2 z wyświetlaczem LCD

250m

100x6m

2000m2

+1000m2 z kapilarami

4

TAK

TAK

4

5

TAK

TAK

TAK

TAK

Q07-H
LED

HSSD2 z diodami LED

250m

100x6m

2000m2

+1000m2 z kapilarami

4

NIE

4

5

TAK

TAK

TAK

TAK

Q07-ASD

533

200-240m

50×1,5m

2000m2

1

TAK

TAK

4

3-8

TAK

TAK

Q07-Micra 100

(REL)1

Micra 100

100m

20x6m

1400 m2+

200m2 z kapilarami

2

NIE

NIE

4

2/5*

TAK

TAK

TAK

TAK

Q07-Micra 25

(REL)2

Micra 25

50m

10x6m

700 m2+

100m2 z kapilarami

1

NIE

4

2/5*

TAK

TAK

TAK

TAK

Q07-EX

Stratos-Ex

50m

10x6m

700 m2+

100m2 z kapilarami

1

NIE

4

2

ATEX

ATEX

ATEX

TAK

Q07-Micra 10 (Rel)2

Micra 10

50m

10x6m

700m2 +

100m2 z kapilarami

1

NIE

4

2/5*

TAK

TAK

NIE

NIE

* -Z kartą rozszerzeń
1, 2 -Wersja z kartą przekaźników
PORÓWNANIE OPCJI DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE STRATOS ORAZ W  Q07-ASD 535-2 i ASD 533
                 ASD 535-2 Stratos
Głowica LED Głowica laserowa
Zewnętrzny niemonitorowany filtr Wewnętrzny monitorowany filtr  (zewnętrzny jako dodatkowa opcja)
Brak Zewnętrzne, zdalne wyświetlacze poziomu dumu z kartą przekaźników
Stałe progi alarmowe w długim czasie Automatyczne dostosowanie progów alarmowych do dymu tła ClassiFire 3D®
Duży rejestr zdarzeń jako opcja -Standard 430 zdarzeń Rejestr 20 tys. zdarzeń w standardzie
Karta sieciowa RS-485 – jako opcja  w ASD 533 brak Karta sieciowa RS-485 jako standard* w Modulaser także LAN
Aksjometria 3D bez podkładu pomieszczenia Izometria 3D z podkładem pomieszczenia. Import podkładów DXF
1 wejście sterownicze maksimum 2 3 wejścia sterownicze
Detektor 1 lub 2 głowicowy Detektory 1-8 głowicowe – możliwość pełnej redundancji zgodnie z EN-54-20
Detektor 1-2 rurowy Detektory 1,2,3,4,5,6,7,8 rurowe z czujnikami przepływu dla 2 lub każdej rury.
Brak Możliwość zdalnej redukcji czułości o 50% lub zadaną wielkość
Brak  – Arestory iskier do stref wybuchowych Detektor EX dla stref wybuchowych-gazowych
Brak (programator przyciskowy i wyświetlacz LED) Detektor z programatorem i wyświetlaczem LCD lub TFT (kolorowym)
1-6 prędkości wentylatora 1-16  trybów prędkości wentylatora
Brak Tryb oszczędności  energii
Brak Matrix Scan – Wirtualna adresacja w sieci – 2 detektory – 3 adresy
Brak Detektor Referencyjny – Rozróżnianie dymu z wewnątrz od zewenątrz
Sieć w oparciu o PC -RS-485 (linia) Sieć w oparciu o PC i /lub Moduł kontrolny (pętla) -LAN w Modulaser
Detektor z 2 głowicami- możliwość koincydencji Detektor 100% redundantny -2 procesory i 2 wentylatory -Modulaser
Obudowy ABS Obudowy ABS lub metalowe ze stacjami dokującymi i zamkami na klucz
Brak Wyjście z protokołem Bacnet i Modbus do integracji z BMS
Brak ClasiiFire 3D ® – Stałe dostosowanie progów do zmiany zadymienia tła.
Brak LDD 3D® – Laser Dust Discrimination
Rurki 25mm lub 3/4 cala Rurki 25mm  lub 3/4 cala
Praca bez grzałki do -30’C Grzałki powietrza do zastosowań poniżej -10’C
Brak Indywidualne zabezpieczenie konfiguracji i rejestru zdarzeń kodem PIN
Brak Mechaniczne zabezpieczenie detektora kluczem
Brak Sieciowe moduły wejść do integracji detektorów innych producentów
Brak Obgsługa w sieci Sensent detektorów z protokołem VESDA HLI