Zastosowanie w systemach ppoż (dopuszczenie CNBOP)

Sygnalizatory akustyczne – ROSHNI, szersze zastosowania: np. w bezpieczeństwie, sygnalizacji ogólnej i alarmach procesowych. Sygnalizatory z tej gamy posiadają dopuszczenie CNBOP.

• konwencjonalny sygnalizator akustyczny
• wysoki poziom sygnału dźwiękowego
• niski pobór prądu
• 32 sygnały (wybierane przez użytkownika)
• automatyczna synchronizacja
• regulacja głośności
• drugi ton dla alarmów dwustopniowych
• podstawa zatrzaskowa

pdf-icon


Karta katalogowa