System automatycznego czyszczenia rurociągu

ETBU 404 we współpracy z detektorem Stratos ML

Zastosowanie czujek zasysających w trudnych warunkach środowiskowych

Czujki zasysające są coraz częściej stosowane w trudnych warunkach środowiskowych. Projektant podejmujący się opracowania projektu systemu zasysającego dla zakładu przemysłu ciężkiego, włókienniczego, spożywczego itp. powinien mieć wiedzę na temat technologii stosowanej w danym zakładzie i umieć przewidzieć najgorsze warunki pracy czujki. Użytkownicy obiektów brudnych wiedzą, jakiego rodzaju i wielkości są cząstki zanieczyszczeń występujących w ich zakładzie. Projektant powinien uzyskać informacje na ten temat i wziąć je pod uwagę przy projektowaniu systemu wykrywania pożaru. Jeśli przewidzimy, że możemy mieć wodę w rurach zasysających, to możemy się przed nią łatwo zabezpieczyć. Rury muszą dochodzić do czujki od dołu. Trzeba zainstalować pułapki na wodę. Czy to już wszystko? Tak łatwo? A jeśli rury będą ułożone nierówno? Każde lokalne obniżenie rury utworzy syfon… Zbierająca się w nim woda będzie zmniejszać przepływ powietrza. Trzeba więc układać rury ze spadkiem, bez lokalnych obniżeń w celu omijania podciągów itd. Nie ma w tym niczego trudnego, tylko trzeba to wszystko przewidzieć… Znacznie więcej problemów sprawiają zanieczyszczenia powietrza. Trzeba wybierać czujkę pod kątem filtracji określonych zanieczyszczeń, na przykład wziąć pod uwagę to, czy ma filtr cząstek włóknistych i filtr cząstek ciężkich. Zwykły filtr piankowy nie zatrzyma cząstek ciężkich, a zanieczyszczenia włókniste zatkają go bardzo szybko. Kolejne pytania: czy stan filtru jest monitorowany przez czujkę? Jak duży jest filtr? Ile zanieczyszczeń pomieści? Jeśli wybierzemy czujkę przeznaczoną do zastosowań przemysłowych, to uciążliwość serwisu znacznie się zmniejszy. W miejscach brudnych musimy przewidzieć przedmuchiwanie rur. Ochrona czujki to jedno zagadnienie, a ochrona rur to drugie. Automatyczne systemy przedmuchiwania są drogie, ale czasem  są „być albo nie być” instalacji. Czujki zasysające pozwalają chronić obiekty bardzo brudne, a serwis jest stosunkowo prosty, pod warunkiem, że projektant przewidzi niezbędne czynności instalatora, a instalator wykonuje je regularnie.

the-blazer

Model Q07 ETBU -404 

Dzięki możliwości zautomatyzowaniu procesu przedmuchu rurociągu możemy montować systemy zasysającej detekcji dymu w obiektach o dużym zapyleniu i zabrudzeniu powietrza. Normalnie rurociąg montowany na dużej wysokości lub w trudno dostępnej lokalizacji narażony był na zatykanie otworów zasysających i duże koszty ręcznego czyszczenia ich. Zautomatyzowany system przedmuchu rurociągu pozbawia nas tego problemu i znacznie redukuje koszty konserwacji .

Systemy posiadają dużą ilość gotowych programów i możliwość ich zmiany od impulsu zewnętrznego lub możliwość napisania programu indywidualnego dla danego projektu. 

Oferujemy system w 4 opcjach:

 1. Dla 1 rurociągu
 2. Dla 2 rurociągów
 3. Dla 3 rurociągów
 4. Dla 4 rurociągów

the-blazer-detail-buizen

Dławiki na rurki w wersji ETBU 202 

W ofercie mamy 5 wersji systemów:

 1. System ręcznego przedmuchu konserwacyjnego składający się z 1-4 zaworów trójdrożnych z PCV oraz wtyczek do połączenia kompresora.
 2. System automatycznego przedmuchu konserwacyjnego ETBU.
  System składa się z obudowy, kompresora (4-10 bar), kontrolera LOGO,  zaworów  trójdrożnych 24V ciśnieniowych oraz zawora dolotowego.
 3. System automatycznego, prewencyjnego przedmuchu i okresowego mycia rurociągu Q07-SPOKO ML.
  System składa się z obudowy, kontrolera z programatorem do automatycznego przedmuchu nawet do 4 cykli na godzinę LOGO, 1-4 zaworów trójdrożnych pneumatycznych  24V oraz zawora dolotowego.
 4. Miniaturowy system AFE 070 z 2 typami i zaworami elektromagnetycznymi także w wersji do mroźni
 5. Miniaturowy – najmniejszy system na rynku ADB 500

Zasilacze i kompresory oferowane są oddzielnie. Na życzenie klienta mogą być oferowane w komplecie.

System automatycznego przedmuchu jest to zaawansowany system do automatycznego lub ręcznego przedmuchu instalacji zasysającej, zamontowanej w trudnych warunkach i tym samym utrzymania jej w ciągłej sprawności. Zawiera od 1 do 4 torów czyszczących szybkiego działania ze sprężyną powrotną.

the-blazer-detail-binnen

Kontroler LOGO w przedmuchu ETBU i SPOKO ML 

Obudowa posiada pojedynczy króciec do podłączenia sprężonego powietrza, dławiki do kabli zasilających.

ZALETY

 • zdecydowane zmniejszenie kosztów serwisowych
 • minimalizacja występowania fałszywych alarmów
 • w pełni zautomatyzowany system interwałów czasowych przedmuchu
 • łatwa instalacja i rozbudowa
 • udowodnione podwyższenie bezpieczeństwa i ekonomiczności systemów zasysającej detekcji dymu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 • Sortownie śmieci, Spalarnie śmieci, Branża recyklingowa
 • Magazyny, młyny
 • Przemysł ciężki, Samochodowy, Drzewny i chemiczny
 • Chłodnie
 • Szyby windowe, elektrownie wiatrowe.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ETBU-700x736.jpg

Cykl przedmuchu 1 rurki 

FUNKCJONALNOŚĆ

Cykle automatycznego, prewencyjnego czyszczenia instalacji zasysającej zapobiegają zabrudzeniu otworów i rur zasysających, utrzymując tym samym w pełnej sprawności instalację detekcyjną.

Sterownik modułu umożliwia przełączenie w tryb pracy ręcznej w celu czyszczenia instalacji podczas konserwacji lub serwisu instalacji ssącej.

W przypadku zaniku zasilania w trakcie pracy urządzenia wszystkie zawory pozostaną w pozycji “otwarte”, pracujący tor przerwie czynności i powróci do stanu otwartego. W przypadku braku sprężonego powietrza moduł nie rozpocznie procedury czyszczenia. W obu przypadkach wysterowane zostanie wyjście uszkodzenia.

Położenie zaworów odcinających jest monitorowane. Jeżeli zawory nie zamkną się poprawnie urządzenie zgłosi uszkodzenie.

Dla każdej sekcji urządzenie posiada licznika cykli pracy w celu planowania czynności konserwacyjnych lub serwisowych. Liczniki mogą być zerowane przez uprawnionego instalatora.

  Standardowe Miniaturowe
Zdjęcie Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ETBU-404.png Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SPOKO-ML-2.png Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie AFE070-2.png Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie AFE070-2.png Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ADB-500.png
Typ ETBU SPOKO ML -2 AFE070-2 AFE070-3 ADB 500
1 rura TAK TAK TAK TAK TAK
2 rury TAK TAK NIE NIE NIE
3 rury TAK TAK NIE NIE NIE
4 rury TAK TAK NIE NIE NIE
Zawory Pneumatyczne Pneumatyczne Elektromagnetyczne Elektromagnetyczne Elektromagnetyczne
Zasilanie 24V 24V 24V 24V 24V
Ciśnienie 4-8Bar 5-8 Bar 2- 7Bar 2- 7Bar 4-10 Bar
Klasa IP 66 IP 66 IP 54 IP 54 IP 65
Temp. (-20   +60’C) (-20   +50’C) (+5  +50’C) (-20  +40’C) (0 –   +50’C)
Wymiary 400x300x210 540x540x175 204x68x160mm 204x68x160mm 235x205x90mm
Waga 12,1-15,5 Kg 9,7-30,0 Kg 3,2 Kg 3,3 Kg 2,8Kg

Dokumentacja techniczno-rozruchowa w wersji PL i EN dostępna w dziale Do pobrania na naszej stronie. 

Na specjalne życzenie możemy też wycenić systemy ADB 1000 i 2000 przystosowane do dłuższego orurowania niż miniaturowy ADB 500. . 


PODSTAWA STOSOWANIA AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEDMUCHU

Systemy detekcji dymu wykorzystują niskie podciśnienie do ciągłego próbkowania powietrza przez otwory zasysające sieci rur , które są układane w pomieszczeniu lub budynku, i kierują je do centralnego elementu pomiarowego (jednostki oceniającej) w celu zbadania próbki pod kątem różnych cechy (np. stężenie dymu).
W miarę upływu czasu ciągłe zasysanie otaczającego medium przez względnie małe otwory zasysające i sieć rur o stosunkowo małym przekroju prowadzi do kumulacji zanieczyszczeń, które mogą zmienić przepływ zasysanego powietrza, a nawet doprowadzić do jrgo zatrzymania. Aby zapobiec temu zanieczyszczeniu, zanieczyszczone sieci rur i systemy filtrów muszą być regularnie czyszczone („oczyszczane”) za pomocą sprężonego powietrza.

W tym celu czyste sprężone powietrze jest ręcznie lub automatycznie wprowadzane do sieci rurociągów i / lub system filtrów w odstępach czasu. Aby zabezpieczyć jednostkę obliczeniową układu zasysania dymu przed uszkodzeniem spowodowanym narażeniem na sprężone powietrze, w konwencjonalnych jednostkach czyszczących najpierw zawór izoluje jednostkę oceniającą od sieci rurociągów, a następnie sprężone powietrze jest wprowadzane do poprowadzić sieć rur przez drugi zawór, który jest podłączony do trójnika.

Przykład zastosowania ETBU 200 w obiekcie Remondis

Poza systemami automatycznymi oferujemy również pełen zakres akcesoriów do przedmuchu ręcznego z PCV i ABS

BOV – zestaw z zaworem kulowym ABS lub PCV i złączem do sprężonego powietrza

IWV – zawór kulowy z ABS lub PCV
Zawór zwrotny/odciążeniowy PIP-024 z ABS lub PCV

Końcówka do sprężonego powietrza PCV