Zalecenia Konserwacyjne ⚙️

Detektory zasysające Stratos posiadają wewnętrzne, monitorowane filtry co zapewnia okresową kontrolę stanu zanieczyszczenia i przewidywanie okresu wymiany. Poza tym dodatkowy czujnik przepływu na wlocie powietrza do każdej z nitek rurociągu pozwala rozróżnić spadek przepływu spowodowany zatkaniem otworów ssących od zanieczyszczenia filtra, monitorowanego oddzielnym układem elektroniki. Dokładny czasokres wymiany filtra powinien być określony po 1-2 przeglądach serwisowych na podstawie stopnia zanieczyszczenia pomiędzy kolejnymi przeglądami.

Pod rygorem utraty gwarancji system powinien być serwisowany przez firmę autoryzowaną przez producenta systemu Stratos.

  • Wspólnie z Konserwatorem systemu Użytkownik powinien określić harmonogram konserwacji – okres zalecany– co trzy miesiące w pierwszym roku pracy systemu oraz co najmniej raz do roku w kolejnych latach w systemach pracujących w warunkach niskiego zapylenia i normalnej wilgotności i temperatury. W warunkach pracy z podniesioną wilgotnością lub niską/wysoką temperaturą o silnym zapyleniu detektory należy konserwować i testować co 6 miesięcy pod rygorem utraty gwarancji i co najmniej raz do roku testować poprzez zadmienie dymem suchym.
  • Warunki gwarancji – wg warunków dostawcy systemu – firmy Tadeusz Markiewicz, www.quality07.com.pl –Dystrybutora systemu Stratos w Polsce.

Konserwacja wymaga:

  • Okresowe testy zadymienia zgodnie z przepisami przy czym z użyciem zapałek dymowych, pastylek lub świec dymnych (dym suchy).
  • Wymiana filtra ( raz na cykl  określony po pierwszym przeglądzie – zalecane po 3 miesiącach od odbiorów (przewidywany średni okres wymiany -raz na 1-2 lata w obiektach typu biurowego oraz 2 razy w roku w obiektach o podniesionym zapyleniu, wilgotności lub niskiej i podniesionej temperaturze powietrza) nawet jeśli detektor nie sygnalizuje zabrudzenia wbudowanym układem autodiagnistycznym.
  • Przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem po  wykryciu przez detektor spadku przepływu poniżej zadany próg (zatkanie otworów) – raz na kilka lat (w obiekcie typu biurowego może to być pierwszy raz po 5-7 latach) lub usuwanie szronu z otworów zasysających w mroźniach w sposób ręczny.
  • Raz na 5-10 lat może być konieczne wymycie rurociągu wodą z detergentem lub jego wymiana –Patrz system automatycznego przedmuchu i mycia orurowania.

Poza tym detektor posiada rejestr zdarzeń umożliwiający dokładne określenie potencjalnej awarii sygnalizowanej diodą Fault lub komunikatem alarmowym na wyświetlaczy LCD lub monitorze komputera. Funkcja diagnostyczna oprogramowania Remote 3 pozwala na odnalezienie przyczyny awarii. Poza tym detektor Stratos jest urządzeniem bezobsługowym.

Należy pamiętać,  że każda wymiana filtra wewnętrznego wymaga ponownej kalibracji detektora wykonywanej przez autoryzowanego instalatora.