TESTY WIEDZY

Test wiedzy z systemu Stratos / STOPIEŃ 1

  • Test ma na celu weryfikację Państwa wiedzy po odbytym szkoleniu w naszej firmie. Proszę uważnie czytać pytania, test jest wielokrotnego wyboru. Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, dotyczą podstawowej wiedzy niezbędnej do bezproblemowej obsługi i uruchomienia systemu Stratos. Czas na wykonanie testu wynosi 30 minut. Certyfikat zostanie wystawiony po uzyskaniu 50%? poprawnych odpowiedzi. Ważne podczas rozwiązywania testu nie wolno odświeżać strony, gdyż spowoduje to utratę wcześniej zapisanych odpowiedzi!!! Na niektóre pytanie są 2 poprawne odpowiedzi a na inne tylko jedno. 2 odpowiedzi tj. dobra i zła dają zero punktów za to pytanie. Tak samo 3 lub 4 odpowiedzi to zero punktów
 

Weryfikacja

[vfb id='2']