Termowizja


SYSTEM Fire TIR -Wizyjna detekcja pożaru

Radiometryczny system podczerwieni
Kamery termowizyjne mierzą promieniowanie podczerwone – rodzaj energii promieniowania, która jest niewidoczna dla ludzkiego oka, ale wykrywalna w postaci ciepła. Wykorzystują czujnik do pomiaru ilości promieniowania podczerwonego (lub ciepła) emitowanego przez obiekt lub w danym obszarze. Pomiary są następnie przetwarzane za pomocą specjalistycznego oprogramowania do wizualnego wyświetlania odczytów ciepła w postaci obrazów lub wideo o wysokiej rozdzielczości. Gorące punkty lub obszary o wyższych temperaturach będą wyświetlane jako jaśniejsze obszary na obrazie w porównaniu z obszarami o niższej temperaturze, które wydają się ciemniejsze. Wyjścia alarmowe można skonfigurować dla każdego punktu dostępowego.

 • Monitoring rozległy.
 • Szybki i precyzyjny pomiar temperatury.
  Przechwytuje rozkład temperatury na powierzchni w milisekundach.
 • Definicja stref alarmowych i związanych z nimi temperatur.
  Aby uniknąć spalania materiałów jako środek zapobiegawczy.
 • Precyzyjne, dokładne wykrywanie temperatury.
  Kamery wyposażone są w samokalibrację.
 • Zintegrowane wyjścia alarmu pożarowego.
  Do wszystkich obecnych systemów alarmowych i gaśniczych.
  -Pomiar temperatury w wysokiej rozdzielczości na dużych odległościach. -Indywidualny projekt i architektura systemu.
 • Indywidualne rozwiązania nawet do złożonych zadań monitorowania.

Opcje rozdzielczości kamer

 • FTS8X Kamera 80×80 pixeli * FTS70 Kamera 160×120 pixeli
 • FTS80X Kamera 382×288 pixeli * FTS90 Kamera 640×480 pixeli

Karta katalogowa FireTIR PL


SYSTEM Vision TIR -Detekcja gorączki


System wykrywania gorączki ułatwiający powrót do „normalnego” życia
Ponieważ świat próbuje znaleźć sposoby bezpiecznego powrotu do pracy w środku pandemii Covid-19, nowy system zaprojektowany do automatycznego badania temperatury ciała wnosi ważny wkład technologiczny w trwającą wojnę z wirusem.
Kamery mogą mieć szerokie zastosowanie:
Lotniska
Stacje kolejowe
Szpitale
Jednostki wojskowe
Duże biurowce
Centra dystrybucyjne i handlowe
Hotele
Centra konferencyjne i wystawowe

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fever-TIR.jpg


Wprowadzane są nowe i innowacyjne metody, które pomagają zapewnić bezpieczniejsze środowisko

 1. Kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości (384×288 px) z dużą dokładnością (+/- 0,5ºC) oraz kamera widzialna Full HD. Zawiera oprogramowanie do zainstalowania na komputerze oraz certyfikat kalibracji.
 2. Kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości (384×288 px) z dużą dokładnością (+/- 0,3ºC) oraz kamera widzialna Full HD. Zawiera źródło kalibracji tylnej części ciała dla większej dokładności, oprogramowanie do zainstalowania na komputerze oraz certyfikat kalibracji.

SYSTEM WYKRYWANIA WIRUSA COVID-19 W POWIETRZU

BioCloud®
POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA W CZASIE RZECZYWISTYM W CELU WYCHWYTANIA I WYKRYWANIA SARS-COV-2
BioCloud to system wykrywania, który stale monitoruje i analizuje jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Może wykrywać COVID-19 i wiele innych szkodliwych patogenów wirusowych i bakteryjnych.
JAK TO DZIAŁA
Rdzeniem urządzenia BioCloud jest mechanizm wykrywania i system przechwytywania wirusów (zgłoszony do opatentowania), który został zaprojektowany do wykrywania wirusów w powietrzu w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje połączenie trzech niezależnych technik wychwytywania, które pozwalają na próbkowanie nienaruszonych wirusów przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego współczynnika wychwytywania. Z opatentowaną komorą wykrywania, którą można wymienić w razie potrzeby, pobiera próbki powietrza w sposób ciągły, a po wykryciu wirusa generowany jest alert w chmurze lub w lokalnym intranecie. Nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych wymazów, klinicznych badań krwi ani interakcji z personelem medycznym. BioCloud można wygodnie zainstalować w różnych miejscach, takich jak sale lekcyjne, domy spokojnej starości, szpitale, środki transportu i wiele innych.

Detekcja pożaru oparta o kamery termowizyjne

W ostatnich latach rozwój przetworników kamer termowizyjnych, a zwłaszcza przetworników niechłodzonych dał możliwość zastosowania ich w urządzeniach szeroko stosowanych, co spowodowało obniżkę kosztów związanych z użyciem termowizji. Kamery termowizyjne dzięki temu, że potrafią zobaczyć światło podczerwone emitowane przez obiekt znajdują zastosowanie zarówno w zabezpieczeniach obiektów takich jak granice państwowe, obiekty wojskowe, obiekty przemysłowe, jak i zabezpieczeniu pożarowym obiektów.

Kamery termowizyjne przy zastosowaniach przemysłowych są nieinwazyjnymi narzędziami monitorowania i diagnozowania stanu instalacji i komponentów elektrycznych i mechanicznych. Kamera termowizyjna pozwala wcześnie identyfikować problemy, pozostawiając czas na reakcję i zlikwidowanie zagrożenia.

Współczesne kamery oprócz możliwości dostarczenia obrazu widma podczerwonego umożliwiającego ocenę temperatury oglądanych obiektów, oferują również szereg funkcji związanych z inteligentną analityką obrazu takich jak;
– Detekcja pożaru. Funkcja wykrywania ognia obejmuje wybór potencjalnego punktu ognia i rozpoznanie źródła ognia. W fazie kalibracji kamera musi uzyskać szarą wartość tła i obliczyć próg źródła ognia. Przeanalizowanie obszaru, na którym może nastąpić pożar pozwala na zdefiniowanie obszarów zainteresowania, w których prowadzona będzie analiza (przykładowo drogi komunikacyjne nie stanowią zagrożenia) Podczas wykrywania potencjalnego źródła ognia, algorytm używa analizy morfologicznej, w celu weryfikacji, że jest to punkt ognia lub inny obiekt o wysokiej temperaturze, który będzie ponownie sprawdzony. Tego typu podejście pozwala zmniejszyć współczynnik fałszywych alarmów.
– Pomiar temperatury. Realizowany w sposób punktowy lub obszarowy. Użytkownik może zdefiniować obszary nadzorowane i ustawić reguły zgłoszenia alarmu. Reguły opisujące mogą być uzależnione od temperatury minimalnej, temperatury maksymalnej, temperatury średniej, odchyłek w górę lub w dół, oraz różnicy temperatur.
– Detekcja intruza w funkcji przekroczenia linii, wejścia w zdefiniowany obszar.

Zabezpieczenie wysypisk śmieci, placów składowych i magazynów.
Składowanie substancji na hałdach o zmieszanym składzie, często łatwopalnych może doprowadzić do samozapłonu i strat w instalacjach odzysku. Pożary takie często zaczynają się pod powierzchnią gdzie następuje wzrost temperatury. Miejsca takie zaczynają emitować podwyższone widmo w zakresie podczerwieni, które może zostać wykryte przez kamerę termowizyjną i zgłoszone do odpowiednich służb. Zastosowanie kamer termowizyjnych pozwoli na stałą kontrolę temperatury hałd oraz na wczesne wskazanie miejsca potencjalnego zagrożenia.

 

 

 

Detekcja pożaru na dużych przestrzeniach.

Kamery termowizyjne mogą realizować zdalny nadzór pożarowy nad rozległymi terenami. Wykorzystując instalacje typu wieże obserwacyjne, maszty GSM lub podobne obiekty oraz zaawansowane kamery termowizyjne można realizować funkcję detekcji pożaru z odległości ponad 10km dla pożaru o wymiarach 2x2m, który dla obserwatora jest niewidoczny.

 

Systemy energetyczne

Kamery termowizyjne mogą być stosowane do kontroli instalacji energetycznych i ich komponentów. Dla przesyłu energii zjawisko emisji ciepła zjawiskiem naturalnym i niepożądanym powodującym straty. Procesy korozji i zużywania mechanicznego powodują z czasem wzrost oporności połączeń, co prowadzi do coraz większego wydzielania ciepła. Może to prowadzić do uszkodzenia komponentów a w sytuacjach skrajnych pożaru. Dodatkowo energia zużyta na generowane ciepło powoduje niepotrzebne straty energetyczne.

Przykłady awarii w instalacjach wysokiego napięcia, które można wykryć z zastosowaniem kamer termicznych:
• Utlenianie przełączników wysokiego napięcia
• Przegrzane połączenia
• Nieprawidłowo zabezpieczone połączenia
• Usterki izolatora

Instalacje mechaniczne

Dla wielu procesów technologicznych mechanizmy gdzie powstaje tarcie stanowią podstawę działania zakładu. Zastosowanie kamer termowizyjnych może uchronić instalację przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Tarcie występujące przy niewspółosiowością układów mechanicznych powoduje wydzielanie nierzadko dużych emisji cieplnych.
Dobrym przykładem są przenośniki taśmowe. Jeżeli wałek prowadzący będzie zużyty, zostanie to wyraźnie pokazane na obrazie termicznym. Zazwyczaj, gdy komponenty mechaniczne stają się zużyte i mniej wydajne, wydzielanie ciepła wzrasta. W związku z tym temperatura wadliwego sprzętu lub systemów gwałtownie wzrośnie przed awarią.

Silniki są również elementami, które można również kontrolować za pomocą kamer termowizyjnych. Usterki, takie jak zużycie styków szczotki wytwarzają nadwyżkę ciepła przed awarią, pozostając niewykryte metodą analizy drgań. Obrazowanie termiczne daje pełny pogląd i pozwala na porównanie temperatury silników pracujących w zespołach.
Inne systemy mechaniczne, które mogą być monitorowane za pomocą kamer termowizyjnych; sprzęgła, skrzynie biegów, łożyska, pompy, sprężarki, pasy, dmuchawy i systemy przenośników.
Przykłady usterek mechanicznych, które można wykryć;:
• Problemy z smarowaniem
• Niewspółosiowości
• Przegrzane silniki
• Podejrzane rolki
• Przeciążone pompy
• Przegrzana oś silnika
• Gorące łożyska

Kamery:
Oferujemy kamery w wykonaniu stacjonarnym, oraz systemy pozycjonowania wyposażone w moduły termowizyjne oraz/lub modułu kamerowe światła widzialnego. Kamery bispektralne pozwalają użytkownikowi na weryfikację kadru w świetle widzialnym. Dodatkowo mamy możliwość nałożenia obrazu kamery termowizyjnej na oraz w spektrum widzialnym. Oferowane kamery wyposażone są w detektory bolometryczne. Są to urządzenia bardzo popularne ze względu na dobre własności pomiarowe i brak wymogu schładzania ich do niskiej temperatury w czasie pracy. Detektory bolometryczne stosuje się w konstrukcji kamer długofalowych, tj. działających w zakresie 7,5-13(14) μm. Sygnałem pomiarowym w ich przypadku jest zmiana rezystancji cienkiej warstwy elementu pomiarowego, spowodowana zmianami temperatury tego elementu (na skutek pochłaniania promieniowania podczerwonego).

Oferowane przez nas kamery charakteryzują się następującymi parametrami głównymi;

Zakres spektralny 8-14 µm
Czułość termiczna <40mK @25V° C
Rozdzielczość detektora 640×512
Kąt widzenia obiektywu 39.87°x 32.36°
Rozdzielczość geometryczna – 1,13mrad


Rodzaje kamer
Kamery stacjonarne w wykonaniu zewnętrznym.
Kamery występują w odmianie termowizyjnej oraz bispektralnej.
Kamery stacjonarne w obudowie ze stali nierdzewnej.

Zaawansowany system pozycjonowania dalekiego zasięgu wyposażony w kamerę bispektralną.

Zaawansowany system pozycjonowania wyposażony w kamerę bispektralną.

Zaawansowany system pozycjonowania wyposażony w kamerę bispektralną.
Chłodzona obudowa dla kamer pozwalająca na pracę urządzeń w temperaturach -30oC do 150oC

Dla kamer oferujemy również systemy zapisu oraz systemy obsługi obrazu. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe i integracyjne.