Tabela doboru detektora

Prezentacja „Dlaczego Stratos?”

Certyfikaty

 TABELA DOBORU DETEKTORA
Symbol Opis Długość rurociągu * Maksymalna pow. ochrony & Kanały detekcji Programator Przekaźniki alarmowe Sieć EN-54-20 Wewnętrzny filtr Wyświetklacz słupkowy
Q07-ML Stratos ML 8×250 8x2000m2 8 Tak 8×3+2 LAN# RS485 CPR/VDS TAK

TAK

w ML-B i A 

Q07-ASD 5-35-2 Securiton ASD 2×400 2000m2 2 Tak 3+ (2×5) RS485 CPD/VDS/FM   NIE
Q07-ASD 5-35-4 Securiton ASD    2×400     2000m2      2          Tak    3+ (2×5) RS485 CPD/FDS/FM            TAK
Q07-H-CM Stratos HSSD2    1×800     2000m2      4          Tak       5+5 RS485 CPD/FDS/FM        TAK          TAK
Q07-H-LCD Stratos HSSD2     1×400    2000m2      4          Tak       5+5 RS485 CPD/FDS/FM        TAK          TAK
Q07-H-LED Stratos HSSD2    1×400    2000m2      4          Nie       5+5 RS485 CPD/FDS/FM        TAK  Zewnętrzny
Q07-ASD 5-35-1 Securiton ASD      480    2000m2      1          Tak     3+ (2×5) RS485 CPD/VDS/FM            NIE
Q07-ASD 5-35-3 Securiton ASD     480     2000m2      1          Tak     3+ (2×5) RS485 CPD/VDS/FM            TAK
Q07-ASD 5-33 Securiton ASD     200     1920m2      1          Tak    3+ (2×5)   CPD/VDS              NIE
Q07-ASD 5-32 Securiton ASD     120     1280m2      1          Tak       2+ 5 LAN RS485 CPR/VDS/FM            TAK
Q07-M100-3Prze Stratos Micra 100    2×110    1400m2      2          Nie       2+5 RS485 CPD/VDS/FM       TAK  Zewnętrzny
Q07-M25-3Prze Stratos Micra 25     110      700m2      1          Nie       2+5 RS485 CPD/VDS/FM        TAK  Zewnętrzny
Q07-NAN0 5-31 Securiton ASD       75      720m2      1         Tak      2+ 5   CPR/VDS/FM           NIE
Q07-M10-3Prze Stratos Micra 10 110 700m2 1 Nie 2+5   CPR TAK Zewnętrzny
 
*- Dotyczy sumy orurowania, która powinna być potwierdzona na zgodność z normą EN-54-20 obliczeniami w programie symulacyjnym.
Suma rur dotyczy rur głównych i kapilarowych = Fi10mm.
Rury główne to rury 25mm lub 3/4 cala.
& – Zależy od wysokości pomieszczenia i miejsca montażu detektora
#- W przygotowaniu
 
Certyfikacja
 
ASD 531, 532, 533, 535 – VDS, CPD/CPR
ASD 531,532, 535-FM/UL
ML,HSSD2,Micra 100, Micra 25/Micra 10 -CPD/CPR
ML,HSSD2,Micra 25, Micra 100 
 
Porównanie starych i nowych, największych detektorów VESDA i STRATOS
 

System

VESDA

STRATOS

Detektor / Cecha

VLP/VLF

VEU

lub

VEP

HSSD2/Micra

ML-D   1 wyświetlacz ML-C lub B na 8 modułów ML-D

Ilość wlotów rurek

4-1

1-4

4-2,1

1 (1-8)

Maks. długość obsługiwanych  rur (m)

300/30/60

800

250/100/50

250  (x8 = 2500)

Głowica (rozdzielczość)

Laserowa 0,0015%

Laserowa 0,0015%

Sieć

RS485

RS485/LAN

RS 485

RS 485/ (LAN#)

Wyświetlacz  (opcja)

LCD

LCD

LCD

TFT – Kolor

Przekaźniki wyjściowe alarm/usterka

4/2

6/2

4/1

2/1

Progi alarmowe

4

4

4

4

Wejścia sterownicze/monitorujące

2

1

3

2

Obudowa

Plastik/Metal tylko płyta montażowa

Plastik

Metal/Płyta montażowa/klucz

Plastik

Programowanie

Płatnym interfejsem RS485

Kablem USB/LAN

Kablem  232 / Bluetooth

Kablem USB /(LAN, RS-232#)

Progi adaptowalne dynamicznie

0

0

3

3

Pomiar temperatury

NIE

NIE

NIE

TAK

Czujnik otworzenia obudowy

NIE

NIE

NIE /Klucz

TAK

Adaptacja progów czułości  typu dzień/noc

Tak

Tak

Tak

Tak

Adaptacja progów czułości  tygodniowa

Tak=  harmonogram

Tak =harmonogram

Tak – Automatycznie -ClassiFire

Tak- Automatycznie -ClassiFire

Adaptacja progów czułości  dobowa

NIE

NIE

TAK

Automatycznie -ClassiFire

TAK

Automatycznie -ClassiFire

Automatyczne rozpoznawanie dni wolnych od pracy i zmiana czułości

NIE

NIE

TAK

Automatycznie -ClassiFire

TAK

Automatycznie -ClassiFire

Sztuczna inteligencja redukcji fałszywych alarmów od zanieczyszczeń

NIE

TAK DZIĘKI:

Laser Dust Discremination LDD®

Unikanie fałszywych alarmów poprzez zmianę czułości o zadany procent z sygnału z zewnątrz

NIE

TAK DZIĘKI:

Clsssifire Override®

Grzałka powietrza w wykonaniu firmowym producenta detektorów

NIE

TAK

Zarządzanie on-line detektorami przez moduł kontrolny

NIE

NIE

TAK

Z modułem kontrolnym funkcja Matrix Scan

Moduł kontrolny może być w 1 obudowie z detektorem HSSD2 –Taniej lub nowy ML-A dla nowych i starych Stratos

Zarządzanie on-line programem typu BMS z wizualizacją bitmapową

TAK

NIE

TAK

Z programem SenseNET funkcja alarmów przez –e-mail lub bramkę SMS

ML#

Serwis po sieci RS-485

Płatnym interfejsem

Płatnym programem SeneNET lub przez Moduł kontrolny ML#

Monitorowane filtry wewnętrzne

TAK

TAK

TAK

TAK

Monitoring zasilacza i funkcja Power saving

1 stan zasilacza

2 stany zasilacza i Power saving w przypadku jego awarii co wydłuża czas pracy awaryjnej na akumulatorach

Rejestr zdarzeń

18000

20100

1 mln na ML-D

Symulacja czułości

3D -tylko 1 detektora w 1 pliku

2D lub 3D na podkładzie graficznym chronionego pomieszczenia z promieniami detekcji otworów. Import i Export do CAD. Import z JPG/BMP. Do 20 detektorów w 1 pliku- rysunku. symulacja rozchodzenia się dymu FDS. 

 
PORÓWNANIE OPCJI DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE STRATOS ORAZ W  Q07-ASD 535-2 i ASD 533
 
 
                  ASD                                   Stratos
Głowica LED Głowica laserowa
Zewnętrzny niemonitorowany filtr Wewnętrzny monitorowany filtr  (zewnętrzny jako dodatkowa opcja)
Brak Zewnętrzne, zdalne wyświetlacze poziomu dymu z kartą przekaźników
Stałe progi alarmowe w długim czasie Automatyczne dostosowanie progów alarmowych do dymu tła ClassiFire 3D®
Duży rejestr zdarzeń jako opcja -Standard 430 zdarzeń

Rejestr 20 tys. zdarzeń w standardzie

lub 1mln w Startos ML 

Karta sieciowa RS-485 – jako opcja  w ASD 533 brak Karta sieciowa RS-485 jako standard* w Stratos ML  także LAN 
Aksjometria 3D bez podkładu pomieszczenia Aksometria 3D z podkładem pomieszczenia. Import i eksport projektów do formatu CAD. 
1 wejście sterownicze maksimum 2 3 wejścia sterownicze
Detektor 1 lub 2 głowicowy Detektory 1-8 głowicowe – możliwość pełnej redundancji zgodnie z EN-54-20
Detektor 1-2 rurowy Detektory 1,2,3,4,5,6,7,8 rurowe z czujnikami przepływu dla 2 lub każdej rury.
Brak Możliwość zdalnej redukcji czułości o 50% lub zadaną wielkość
Brak  – Arestory iskier do stref wybuchowych Detektor EX dla stref wybuchowych-gazowych
Brak (programator przyciskowy i wyświetlacz LED) Detektor z programatorem i wyświetlaczem LCD lub TFT (kolorowym)
1-6 prędkości wentylatora 1-16  trybów prędkości wentylatora
Brak Tryb oszczędności  energii
Brak Matrix Scan – Wirtualna adresacja w sieci – 2 detektory – 3 adresy
Brak Detektor Referencyjny – Rozróżnianie dymu z wewnątrz od zewnątrz
Sieć w oparciu o PC -RS-485 (linia) Sieć w oparciu o PC i /lub Moduł kontrolny (pętla) -LAN w Stratos ML 
Detektor z 2 głowicami- możliwość koincydencji Detektor 100% redundantny -2 procesory i 2 wentylatory -Stratos ML 
Obudowy ABS Obudowy ABS lub metalowe ze stacjami dokującymi i zamkami na klucz
Brak Wyjście z protokołem Bacnet i Modbus do integracji z BMS
Brak ClasiiFire 3D ® – Stałe dostosowanie progów do zmiany zadymienia tła.
Brak LDD 3D® – Laser Dust Discrimination
Rurki 25mm lub 3/4 cala Rurki 25mm  lub 3/4 cala
Praca bez grzałki do, -10’C , -20’C  -30’C Grzałki powietrza do zastosowań poniżej -10’C
Brak Indywidualne zabezpieczenie konfiguracji i rejestru zdarzeń kodem PIN
Brak Mechaniczne zabezpieczenie detektora kluczem lub stycznik otwarcia obudowy w Stratos ML. 
Brak Sieciowe moduły wejść do integracji detektorów innych producentów
Brak Obsługa w sieci Sensenet detektorów z protokołem VESDA HLI