ŚWIATŁOWODOWE DETEKTORY CIEPŁA/ POŻARU

Precyzja równa się bezpieczeństwo

Gdy wybucha pożar w tunelach, halach, garażach, kanałach kablowych lub na przenośnikach taśmowych, wymagane jest szybkie działanie. W takiej sytuacji chodzi o ochronę życia ludzkiego, minimalizację uszkodzeń aktywów materialnych oraz uniknięcie kosztownych wyłączeń. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Siemens oferuje system liniowego wykrywania ciepła (nowość: system wykrywania ciepła typu liniowego) DETECT, który jest sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem, reprezentującym również największą bazę zainstalowanych produktów na rynku.

Zasada – pomiary temperatury za pomocą odbicia światła

DETECT  składa się z następujących komponentów systemu: Urządzenia sterującego oraz światłowodowego przewodu czujnika, podłączonego do tego urządzenia. Urządzenie sterujące wysyła wiązkę laserową przez przewód. Światłowód odbija światło i rozprasza je – rozbite na sygnały w paśmie stokesowskim i antystokesowskim (efekt Ramana). Podczas gdy sygnały w paśmie stokesowskim mają niemal taką samą siłę we wszystkich temperaturach, wartość ta wzrasta proporcjonalnie do temperatury w przypadku sygnałów w paśmie antystokesowskim. Dzięki półprzewodnikowym diodom laserowym, DETECT może zmierzyć te efekty za pomocą światłowodów na dystansie do 14 km. Poprzez porównanie pasm stokesowskich i antystokesowskich, urządzenie sterujące może wiarygodnie obliczyć temperaturę i umiejscowienie źródła ciepła. Poprzez optymalizację rozdzielczości czasowej i lokalnej, nawet niewielka zmiana temperatury, taka jak wzrost o kilka stopni Celsjusza na minutę, może zostać wyświetlona wiarygodnie i z dużą dokładnością.

PORÓWNANIE CECH NAJBARDZIEJ POPULARNYCH DETEKTORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

PARAMETR DETECT SensorLaser Plus/ DTS F-LASER
MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW 4 4 4
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ WIĄZKI W KANALE W KM 14 10 10
MAKSYMALNA ILOŚĆ PRZEKAŹNIKÓW W KONTROLERZE 109 12 109
MAKSYMALNA ILOŚĆ STREF 1000 256 1000
MAKSYMALNA DOKŁADNOŚĆ DETEKCJI 0,5M 0,5M 0,5M
CERTYFIKATY

PN/

EN-54-22

VDS, ATEX, UL

dla LHD3 

VDS, ATEX

FM, UL 

CNBOP

VDS, UL, ATEX

CNBOP

dla OTS3

 
 
Liniowa czujka ciepła jest czujką specjalną, która wykrywa pożar na zasadzie pomiaru przekroczenia progu lub szybkości wzrostu temperatury na całej długości elementu termoczułego. Czujka taka stanowi więc optymalne zabezpieczenie obiektów, w których występują niekorzystne warunki środowiskowe uniemożliwiające skuteczną detekcję dymu oraz ograniczony dostęp do nadzorowanej powierzchni.

Źródłem pożaru mogą być nagrzewające się powierzchnie, które należy monitorować. Przykładem takich obiektów są: przenośniki taśmowe (zapylenie, przegrzewanie mechanizmów), parkingi, tunele samochodowe i kolejowe (spaliny, podmuchy), szachty i trasy kablowe (brak dostępu, przegrzewanie przewodów), zbiorniki materiałów palnych, instalacje i obiekty przemysłowe (warunki przemysłowe, zapylenie, strefy zagrożone wybuchem).

Zastosowanie liniowej czujki ciepła

Najnowszą profesjonalną liniową czujką ciepła wprowadzoną na rynek w 2010 r. jest czujka Detect działająca z wykorzystaniem światłowodowego kabla sensorycznego przeznaczona do współpracy z dowolnym systemem sygnalizacji pożaru. Podstawowym elementem czujki jest detektor Detect dostępny w wersji do montażu w szafie rack 19” w obudowie 1HU.

Detektor Detect w wersji 19” rack

Za pomocą dostarczonego w zestawie z detektorem Detect oprogramowania Charon dokonuje się konfiguracji detektora, w tym pomiaru długości kabla sensorycznego, jego kalibracji, a następnie definicji stref dozorowych oraz kryteriów i progów alarmów pożarowych dla każdej strefy indywidualnie. Oprogramowanie Charon pozwala także na wizualizowanie profilu temperatury na całym odcinku kabla sensorycznego. Detektor Detect pracuje autonomicznie, rejestrując bieżące i wcześniejsze rozkłady temperatury oraz stany alarmowe, a stanowisko komputerowe jest tylko jego uzupełnieniem. Do pomiaru rozkładu temperatury detektor Detect wykorzystuje światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia impulsów światła laserowego. Dostępne są dwa typy kabla sensorycznego: standardowy FRNC Safety – z wzmacniającymi włóknami poliamidowymi i wzmocniony mechanicznie FRNC Steel – ze stalową tubą chroniącą włókna światłowodu i dodatkowym oplotem z siatki stalowej.

Design systemu oparty jest konsekwentnie na laserowych komponentach półprzewodnikowych o niskim poborze energii , takim również laserze półprzewodnikowym o niskim odzysku ciepła (klasa lasera 1M) celem zapewnienia maksymalnej żywotności i opatentowanej technice pomiarowej, która – pomimo niewielkiej mocy lasera- umożliwia największą długość pomiarową światłowodowego liniowego systemu sygnalizacji cieplnej. System Detect ze względu na niską emisję mocy optycznej jest bardzo bezpieczny w użyciu. Nasze systemy są w przeciwieństwie do innych alarmów liniowych również w przypadku przerwania włókna przewodu zostały sklasyfikowane jako bezpieczne i mogą więc być używane dalej. Oprócz tego, możliwa jest eksploatacja kabla czujnikowego w strefach zagrożonych eksplozją, bez dodatkowych działań zabezpieczających. Bardzo trwałe i żywotne wykonanie systemu, przy zastosowaniu następujących kluczowych komponentów:
• Laser półprzewodnikowy: 60 lat ciągłego użytkowania (technologia impulsowa)
• Styczniki światłowodowe: dobierane i testowane na 100 mega cykli, porównywalnych do 63 lat.

Wizualizacja danych w systemie DETECT – oprogramowaniem konfiguracyjnym Charon3

charon3

Zabezpieczenie taśmociągów przed przegrzewaniem się rolek

Posiadamy w ofercie także system o nazwie SensorLaserPlus z nieco innymi parametrami jak system DETECT.

System SL+ posiada nieobligatoryjny, dodatkowy certyfikat CNBOP.

Parametry doboru liniowej detekcji ciepła

Typ czujki/ parametr doboruMaksymalna wysokość stosowaniaMaksymalna długość liniMinimalna  długość liniMaksymalna temp otoczeniaMinimalna temp otoczeniaTyp kabla/rurkiLokalizacja alarmuStrefy alarmoweTyp alarmu
Cyfrowa EN5m2X1000m2X5m60’CKabel -40’CPCV1m2Termomaksymalny
Cyfrowa UL5m2x6000m2x5m200’CKabel -40’CPCV, Nylon, Zbrojony1m2Termomaksymalny
Analogowa EN/UL7,5m Klasa B                9m Klasa A1500m40m Klasa B                50m Klasa A165’CKabel -40’CPCV, Nylon, ZbrojonyLinia1Termomaksymalny/termoróźniczkowy
Analogowa światłowodowa 9m2x14000m lub 4x6000m1x50m750’C do 2hKabel -40’CŚwiatłowodowy/Zbrojony0,5m256/1000Termomaksymalny/termoróźniczkowy
Analogowa pneumatyczna 9m2x200m1x10m250’CRura -40’CRurki miedziana, stalowe, teflonoweLinia x 22Termomaksymalny/termoróźniczkowy