Strefy EX – zagrożone wybuchem

DETEKCJA POŻARU W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM CZYLI EX

DETEKCJA DYMU I CIEPŁA

ZASYSAJĄCA DETEKCJA DYMU STRATOS EX

W rodzinie detektorów Stratos istnieje model z certyfikatem Atex dla II strefy gazowej w wykonaniu przeciwwybuchowym. Detektor ten idealnie nadaje się do zakładów przemysłowych lub pomieszczeń narażonych na występowanie atmosfery wybuchowej spowodowanej wydobywającymi się gazami. Zaletą tego typu detekcji jest wysoka czułość i możliwość wykrycia najmniejszych ilości dymu jeszcze przed rozwojem pożaru i wybuchem gazu będącym jego skutkiem.

Uzupełniająco do stref wybuchowych oferujemy system liniowej detekcji pożaru oparty o kable światłowodowe DETECT lub liniowe detektory ciepła Alarmline II i Proreact z barierami iskrobezpiecznymi  oraz czujki liniowe ILIA EX a także system ADW oraz detektory ASD z restauratorami iskier na rurach zasysających. 

Kombinacja obu tych systemów pozwala na pełne, wiarygodne i bezpieczne zabezpieczenie pożarowe obiektów przemysłowych zagrożonych wybuchem gazów palnych.

Specyficzną aplikacją stosowania detektorów wczesnej detekcji dymu w strefach zagrożonych wybuchem jest wykrywanie dymu papierosowego. W wielu zakładach, a szczególnie tych w których występują substancje łatwopalne istnieje duże zagrożenie pożaru lub wybuchu z powodu niefrasobliwości osób palących papierosy, fajki lub nawet papierosy elektryczne. Wczesnej wykrycie takich przypadków może uchronić zakład od niepowetowanych strat. Systemy wczesnej detekcji dymu w miejscach przebywania ludzi, a szczególnie w szatniach idealnie sprawdzają się i uchroniły nie raz te zakłady od nieszczęścia.

 

LINIOWA DETEKCJA DYMU I CIEPŁA SETRONIC I SECURITON

Czujka liniowa dymu i ciepła ILIA Ex – Zasięg 120m Odporność na pył i parę . Alarm wstępny od pożarów cieplnych. Certyfikat Atex dla stref pyłowych D i gazowych G II.
Detektor ciepła do stref EX wybuchowych gazowych i pyłowych