Konsulting

Pomoc techniczna

Oferujemy pełną pomoc techniczną przed i posprzedażową. Pomoc przedsprzedażowa polega na doborze urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz bezpłatne materiały dla projektantów i instalatorów.

Pomoc posprzedażowa polegająca na całodobowej linii telefonicznej, pod którą można uzyskać informacje o konfiguracji, montażu i programowaniu naszych urządzeń udzielana jest naszym Autoryzowanym instalatorom, którzy otrzymali certyfikat I lub II stopnia w zakresie obowiązywania certyfikatu. Poza tym autoryzowani instalatorzy otrzymują dostęp do najnowszych materiałów on-line na naszej stronie.

Inni, którzy są zainteresowani naszymi produktami mogą wziąć udział w szkoleniu autoryzacyjnym szytym na miarę klienta w naszej lub siedzibie klienta lub u naszych partnerów.

Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu projektowania i realizacji inwestycji od opracowania koncepcji po wsparcie podczas nadzoru w czasie realizacji inwestycji.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie:
 • opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwa technicznego w zakresie całego procesu projektowania począwszy od koncepcji projektowej
 • uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • uzgadniania projektów technicznych urządzeń przeciwpożarowych
 • opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • analizy bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • opracowywania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowywania opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • wsparcia w zakresie nadzorów autorskich podczas realizowania inwestycji
 • wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych lub powykonawczych
 • nieodpłatne kosztorysy projektowe oparte o wyprzedzenia projektowe
 • wykonanie dokumentacji przetargowej
 • wykonanie scenariuszy pożarowych
 • wykonanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • wykonanie „pod klucz” systemów testowych
 • wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów pożarowych
 • dostawę urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

Wykonujemy także usługi z uruchamiania i programowania systemów:

 •  Zasysajacych: Stratos, ASD535, DFA05, VESDA, TITANUS
 • Punktowych: Schrack, Polon-Alfa, Aritech, Siemens, Notifier, Cooper, SD3-Hephais, Bosh, Detectomat
 • Integracyjnych: Winmag, Alliance, Gemos, Sensenet, Secolog, BIS, ImPro

 

Nasza firma pomaga ubezpieczycielom i inwestorom  w ocenie ryzyka pożarowego:

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach ogniowych

Ocena ryzyka w  przedsiębiorstwach o podwyższonych ryzyku pożaru i wybuchu

Firma nasza opracowuje analizy kompleksowych  zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczeń technologii informatycznej o kluczowym znaczeniu dla użytkownika

Oceniamy:

1) Potencjalne źródła zagrożeń w pomieszczeniach technologii informatycznej (IT)
2) Przyczyny powstawania pożarów w pomieszczeniach IT
3) Wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie ochrony pomieszczeń IT
Sugerujemy:
5) Systemy techniczne stosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego
6) Bezpieczeństwo użytkowania pomieszczeń IT

Znamy zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych dlatego oferujemy opracowanie:

1) Dokumentacja projektowa urządzeń tryskaczowych – elementy projektowe wymagające uwagi.
2) Tryskacze „gaśnicze” czy „zabezpieczające” – wybór koncepcji.
3) Podstawy dobrze zaprojektowanych, zbudowanych i odebranych instalacji urządzenia tryskaczowego.
4) Urządzenia tryskaczowe a obiekty zwiększonego ryzyka.
5) Odbiory techniczne instalacji urządzenia tryskaczowego – przykłady błędów w wykonawstwie instalacji.
6) Współdziałanie urządzeń tryskaczowych z innymi instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi – scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
7) Monitoring urządzeń tryskaczowych.
8) Konserwacja i przeglądy urządzeń tryskaczowych