Moduł kontrolny – Command Module

Moduł kontrolny (sterowniczy) – Command Module – Inaczej jednostaka nadrzędna służy do spinania do 127 detektorów w redundatną sieć w kształcie pętli. Z pozycji jednostki nadrzędnej możemy zarządzać wszystkimi detektorami w sieci. Zarządzanie polega na centralnym programowaniu lub ręcznym resetowaniu detektórw Slave oraz ich centralnej wizualizacji. Jednostka nadrzędna działa jako zbiorczy wyświetlacz poziomu dymu pokazując wskazania detektora, który ma największy poziom detekcji. Poza tym dzięki jednostce nadrzędnej możemy tworzyć strukturę z wykorzystaniem detektora referencyjnego. Detektor referencyjny to dowolny detektor pracujący w sieci Sensenet, który służy do zabezpieczenia obiektów, które mogą być narażone na dostanie się zanieczyszczeń dymowych przez nieszczelną klimatyzację. Dzięki detektorowi referencyjnemu połączonemy do modułu nadrzędnego detekcja w obiekcie chronionym może odróżnić, czy dym pochodzi z tego obiektu, czy też został Moduł Kontrolny zassany z zewnętrz. Pozwala to uniknąć skutków fałszywego alarmu, który może być wywołany dymem zasysanym spoza obiektu chronionego.

Jedna obudowa może zawierać Moduł Kontrolny oraz detektor tworząc minisieć Master-Slave.  Z zewnątrz nie widać różnicy. Moduł kontrolny różni się od standardowego detektora HSSD2 tylko wyświetlaczem. W module kontrolnym (sterowniczym) jest on większy o 4 wiersze.

Karty katalogowe w dziale „Do pobrania”.

Sieciowanie detektorów Stratos

pdf-icon

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Cennik systemu Stratos