Menu główne
×

Linie produkcyjne

Linie produkcyjne narażone są na zamozapłon i dlatego wymagają systemów automatycznego gaszenia, aby chronić te cenne urządzenia. Linie produkcyjne np. suszarnie biomasy lub linie wytwarzające uszczelki gumowe albo elementy z włókna węglowego generują w wyniku cyklu produkcyjnego duże ilości dymu tła. Detektory zasysające dzięki idywidualnemu programowaniu mogą określić precyzyjnie poziom dymu, który jest specyficzny dla danej produkcji i odróżnić go od dymu, który jest wynikiem procesu pożarowego. System zasysajacej detekcji dymu wykorzystując swoją wyjątkową rozdzielczość detekcji może także wykrywać niewielkie ilości dymu powstające wyniku przegrzewania się rolek taśmociągów lub tarcia innych elementów składowych linii produkcyjnych. W przypadku taśmociągów biomasy lub węgla pomocniczą detekcją pożarową jest liniowa detekcja temperatury w oparciu o kable analogowe LWM-1 lub światłowodowe DETECT.

Także szafy sterownicze cyklów produkcyjnych są elementem zagrożonym od samozapłonu i chronienie ich systemem wczesnej detekcji dymu jest powszechne i uzasadnione. Szafy takie są często gaszone różnego typu środkami. Czasami stosuje się system wykrywania temperatury scalony z układem gaszącym. Przewagą systemów gaszących opartych o wczesną detekcję dymu polega na znacząco szybszym wykryciu zarzewia pożaru, w całej szafie chrakteryzujące się wydzielaniem niewidocznego dymu rozgrzanych kabli. Przewody termiczne wykrywają wzrost temperatury punktowo i nie obejmują zasięgiem wszystkich podzespołów szafy. Poza tym układy automatycznego gaszenia oparte o takie kable nie mają układu wielostopniowego alarmowania pozwalającego na uniknięcie nieuzasadnionego wyzwolenia środka gaszącego bez możliwości powiadomienia obsługi, która może wyłączyć wentylację lub szafę i bezinwazyjnie zdusić pożar lub świadomie, ręcznie włączyć gaszenie i nadzorować proces ewakuacji lub inne działania przeciwpożarowe w zakładzie. Detektory Stratos dzięki czterostopniowemu alarmowaniu oraz możliwości sterowania procesami np. automatycznego wyłączania wentylacji lub całych szaf mogą nadzorować procedurę gaszenia bez użycia środków mechanicznych, mogą inicjować ręczne procedury gaśnicze lub w końcu włączać gaszenie automatycznie na zasadnie podwójnego zadziałania eliminując w ten sposób skutki potencjalnych fałszywych alarmów.