Konwencjonalna

W sytuacjach gdy nie możemy podłączyć czujek okablowaniem idealne stają się czujki radiowe: ZITON z konwencjonalnym modułem komunikacji z centralą SSP. 

Sprzedaż w oparciu o normy europejskie dla czujek i modułów I/O.

Nie ma krajowych wymogów na Świadectwa Dopuszczenia CNBOP.

Czujki dymu : EN 54 Parts 7 & 25, ETSI 300-220
Czujki temperatury : EN 54 Parts 5 & 25, ETSI 300-220

Współpraca z dowolnymi centralami SAP

Moduły I/O i operacyjne w wersji konwencjonalnej

Schemat połączenia modułów konwencjonalnych

Narzędzie serwisowe do testowania zasięgu sygnału radiowego.

Znikome koszty ingerencji w otoczenie zwłaszcza w obiektach zabytkowych lub już wykończonych.

Bezprzewodowy moduł I/O do obsługi czujek dowolnego producenta -z wyjściem konwencjonalnym lub przekaźnikowym

Wielosensorowe czujki dymu

Dodatkowo przyciski  ROP i syrenki (Bez dopuszczenia CNBOP) traktowane jako dodatkowe obok kablowych podłączonych do centrali SAP.