Konwencjonalna

ACTIV CZUJKA DYMU

Zastosowanie: Do systemu oddymiania AFG
Optyczna czujka dymu Activ C4416 działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego poprzez fotodiodę. Przy braku dymu, światło omija fotodiodę.
Kiedy cząsteczki dymu dostaną się do komory optycznej rozpraszając promień światła podczerwonego w różnych kierunkach, część z nich zostanie skierowana na odbiornik, wyzwalając alarm.
Optyczne czujki dymu są stosowane najczęściej na drogach ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w zamkniętych przestrzeniach umożliwiając bardzo wczesne wykrycie i sygnalizację pożaru. Są szczególnie przydatne przy wykrywaniu dymu z powolnego spalania bezpłomieniowego (np. instalacja elektryczna lub wolno tlące się materiały), które generują większe cząstki dymu widzialnego.
Dane techniczne:
Symbol i typ: C4416 Optyczna Czujka Dymu
Częstotliwość próbkowania: 1/sek.
Przewód zasilający: 2-żyłowy monitorowany, wymagana odpowiednia polaryzacja
Napięcie zasilania: 9 do 33 V
Prąd dozorowania: 30 µA przy 24V DC
Napięcie robocze: 6 do 33 V DC
Prąd alarmowania: 19 mA przy 12-33 V DC; 11 mA przy 9V DC; 2,5 mA przy 6 V DC
Minimalne napięcie: 6V DC
Minimalny prąd podtrzymania alarmu: 2,5 mA
Wskaźniki alarmowe: dwie czerwone diody LED 8×2 mm
Wymagane napięcie dla diody LED: 6 V DC
Napięcie kasowania alarmu: <1 V DC
Czas kasowania alarmu: >0,5 sekundy
Czułość: Nominalny próg zadziałania 0.16 db/m zaciemnienie mierzone zgodnie z EN54-7:2000
Zakres temperatur: -20° do +70°C
Wilgotność względna: 0% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne: Niewrażliwa na działanie ciśnienia atmosferycznego
Klasyfikacja IP: IP42
Wymiary (sama czujka): 102,2 mm średnica, 37 mm wysokość
Wymiary (czujka z gniazdem): 102,2 mm średnica, 57,5 mm wysokość
Waga: Czujka: 99 g Gniazdo: 55 g
Materiał wykonania czujki: Obudowa z białego poliwęglanu zgodnego z UL94 V-2 z elementami z nylonu
Materiał wykonania gniazda: Biały poliwęglan zgodny z UL94 V-2, ocynkowane zaciski stalowe z niklowanymi śrubami/podkładkami
Zgodność: EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Certyfikaty: Certyfikowana zgodnie EN54-7 przez Intertek.
Gniazda kompatybilne: C4408D gniazdo z diodą, C4408 gniazdo bez diody
Typ:
Dodatkowe informacje:
C4416
czujka optyczna dymu
C4403A1R
czujka termiczna A1R
C4403A2
czujka termiczna A2 60°C
C4403B
czujka termiczna A2 75°C
C4414
czujka optyczno-termiczna
C4408
gniazdo czujek C44…

MPD CZUJKA DYMU


Zastosowanie: Do systemu oddymiania AFG
Typoszereg czujek konwencjonalnych został zaprojektowany do pracy na liniach bocznych systemu sygnalizacji pożaru oraz do współdziałania z innymi centralami wykorzystującymi konwencjonalne linie detekcji np. centralki systemu oddymiania, centralki sterowania drzwiami. Serie czujek konwencjonalnych zostały certyfikowane w niezależnych jednostkach badawczych w oparciu o wymagania serii norm EN 54.
W czujce optyczno – termicznej czułość elementu wykrywającego obecność dymu zależna jest od zmian temperatury w otoczeniu czujki. Jeżeli temperatura nie ulega zmianie, wówczas czułość czujki jest redukowana tak, aby zapewnić podwyższoną odporność na fałszywe alarmy. Jeżeli rejestrowany jest znaczny wskaźnik wzrostu temperatury, czułość czujki jest zwiększaną do wartości maksymalnej, aby umożliwić jak najszybsze wykrycie szybko rozwijających się pożarów.
Dane techniczne:
niski profil obudowy
mały pobór prądu
zasilanie 15÷30VDC
certyfikat CPD
Wymiary:

Typ:
Dodatkowe informacje:
MPD821
czujka dymu optyczna
MMT860
czujka temperatury 77oC
MHT890
czujka temperatury 92oC
MPT951
czujka optyczno-termiczna
MFR830
nadmiarowo – różniczkowa czujka termiczna
MPD/UBFXBASE-ND
podstawa czujki

 

Schemat połączenia

Certyfikat_CPD

Deklaracja

Karta katalogowa