Menu główne
×

Hale magazynowe i sportowe

Zasysająca detekcja dymu Stratos -MWS i szyby windowe

Hale magazynowe, sportowe i hale wysokiego składowania są miejscem gdzie system detekcji dymu oparty o rurki zasysające jest niezastąpiony. Duże wysokości oraz możliwość inicjacji pożary w dowolnym miejscu hali narzuca wielopoziomowe wykrywanie dymu i to w miejscach najbardziej prawdopodobnego zadymienia. Montaż rurek na dużych wysokościach nie niesie z sobą konieczności serwisowania ich przez tradycyjne dostawanie się na górę. Przedmuchanie rurociągu z poziomu podłogi w zupełności wystarcza. Poza magazynami wysokiego składowania także kopuły dużych hal sportowych wymagają podobnego podejścia. Niższe hale możemy zabezpieczyć czujkami liniowymi, albo punktowymi, ale ani pierwsze z nich, a tym bardzie drugie nie zapewnią detekcji dymu w czasie umożliwiającym ugaszenie zarzewia pożaru i uratowanie składowanych towarów. Tylko system zasysający można zaprojektować tak, aby zapewniał wymogi klasy A lub B dla danej hali i umożliwiał wczesne wykrycie dymu.

Sposób nadzorowania

  • Nadzorowanie zgodne z wymaganiami CEN/TA54-14

Zgodnie z punktem 15.3 CEN/TS54-14 w magazynach wysokiego składowania jest rekomendowany nadzór przy pomocy systemów zasysających.

Jednocześnie w punkcie 15.3.3. CEN TS54-14 zawarta jest informacja, że czujki punktowe dymu nie są zalecane do nadzoru tego rodzaju obiektów ( bez uzasadnienia). Wytyczne VDS dopuszczają inne czujki, ale uznają je jako ekonomicznie nieuzasadnione.

Również nie jest zalecane nadzorowanie regału przy pomocy czujek liniowych ze względu na możliwość wystąpienia alarmów w czasie zmian składowania towarów. Oczywiście ten argument jest zrozumiały.

  • Nadzorowanie regału

Jeden system (czujka) zasysający powinien nadzorować regał na długości nie większej niż 30m. Ograniczenie to wynika przede wszystkim z braku możliwości identyfikacji miejsce zagrożenia pożarem tak jak to ma miejsce w przypadku systemów z czujkami punktowymi.

Odległość między punktami zasysającymi mierzona w pionie i w poziomie nie powinna przekraczać 6,5m.

Składowane towary znajdujące się na ostatniej, najwyższej kondygnacji regału powinny być nadzorowane przy pomocy systemu zasysającego zainstalowanego powyżej w odległości minimum 1m.

  • Nadzorowanie przestrzeni między regałowej

Oprócz czujek zainstalowanych wewnątrz regału lub na obrysie regału należy również nadzorować przestrzeń między regałami przy pomocy czujek zainstalowanych na stropie.

Oczywiście nadzorowanie przestrzeni między regałowych może być skutecznie realizowane przy pomocy czujek liniowych dymu zainstalowanych w pobliżu stropu.

2 poziom detekcji wewnątrz regałów wykonany kapilarami Fi 10mm lub fajkami z rur Fi 25mm.

Detekcja w regałach kapilarami sprowadzanymi z rur głównych 25mm montowanych na suficie.

Najbardziej efektywnym sposobem zabezpieczania magazynów wysokiego składowania zgodnie z wytycznymi projektowymi np. VDS, SITP lub specyfikacją techniczną jest stosowanie detektorów o budowie modułowej tj. Stratos ML. Dzięki możliwości rozsuwania modułów detekcyjnych oraz ich dużej wydajności umożliwiającej obsługę do 200m rur głównych i 50 kapilar, każda o długości 6m można jednym modułem zabezpieczyć do 2000m2 hali w 2 lub poziomach detekcji. Modułowość detektora ML daje też oszczędności w rurociągu pasywnym (odejścia na bok w celu rozwidlenia nitek na 3-4 regały.

Detektor Stratos ML w magazynie wysokiego składowania. Moduł detekcyjny ML-D i moduł wyświetlacza lokalnego ML-C

Detekcja detektorem Stratos ML-D w regałach

Schemat systemu w magazynie wysokiego składowania z rozproszonymi modułami ML-D

Detekcja wielopoziomowa w regałach