Funkcje diagnostyki. Rejest zdarzeń i poziomu dymu oraz przepływu. Monitorowanie filtrów.

 

Detektory Stratos posiadają wbudowaną funkcje autodiagnostyki działania detektora opartą o układ Watchdog-zapewniający automatyczne wykrycie zawieszenia się oprogramowania Eprom, jego automatyczny reset lub powiadomienie użytkownika o niemożliwości dokonania resetu.

Poza tym użytkownik może wykonać ręczną diagnostykę detektora oprogramowaniem Remote 3 i odnaleźć uszkodzony podzespół mechaniczny wymagający wymiany lub czyszczenia np. wentylator, głowicę lub czujnik przepływu. Wszystkie elementy detektora są indywidualnie wymienialne.

Poza tym możliwa jest ręczna aktywacja i testy przekaźników.

Ostatnią częścią diagnostyki jest możliwość szczegółowego zapisu 20 tys. zdarzeń w postaci poziomu dymu i przepływu powietrza na obiekcie. Dzięki temu mając próbki danych z okresu nawet 1 miesiąca możemy dostosować ustawienia progów dymu i przepływu do realnych panujących na obiekcie. Jeśli interesuje nas tylko dym możemy rejestrować  tylko dym bez przepływu.

Poza tym w możemy chronić nasze ustawienia przed nieautoryzowanymi zmianami dzięki zmianie kody PIN.

Jeśli mamy dodatkowy  przedfiltr możemy wymusić jego zmianę programując datę wymiany tego filtra, który w porównaniu z wewnętrznym nie jest monitorowany liniowo na stan zapełnienia.

Bardzo pomocny w diagnostyce jest rejestr zdarzeń podający dokładnie w języku polskim rodzaj uszkodzenia lub błędu np przepływu z dokładnym stopniem procentowym podobnie jak alarmy pożarowe. W przypadku przepełniania rejestru pierwszy zapis jest nadpisywany przez ostatni.