Detektory jednogłowicowe ASD

ASD 535-3 HD , ASD 535-3, ASD 535-1, ASD 533, ASD 532, ASD 531,

Zasysająca czujka dymu SecuriRas® ASD 53x w sposób ciągły pobiera próbki powietrza przez sieć rur z monitorowanego pomieszczenia i podaje próbki do jednego lub więcej głowic detekcyjnych dymu. Monitorowanie przepływu powietrza zapewnia ciągłe monitorowanie rurki czujnika pod kątem pęknięcia rury i zabrudzenia otworów próbkujących.

Zasysająca czujka dymu SecuriRas® ASD 53x jest aktywnym systemem wykrywania dymu nowej generacji. Nie czeka, aż dym się podniesie, ale raczej go zasysa. Oznacza to, że reaguje znacznie szybciej i jest bardziej wrażliwy na powstające pożary niż konwencjonalne rozwiązania.
Oprócz oceny zabrudzenia i wstępnego sygnalizowania czułość detektora można również dostosować indywidualnie dla użytkownika. Sama czujka zasysająca dym SecuriRas® ASD 53x wykrywa najmniejsze świecące i tlące się pożary i może być używana praktycznie wszędzie.

Zasysająca czujka dymu składa się z dwóch podstawowych części: 1 lub 2 rozgałęzionych rur próbkujących z indywidualnymi otworami próbkującymi i 1 lub 2 komorami detekcyjnymi. Zawierają one 1 lub 2 czujniki dymu, wentylator i elektroniczny obwód oceniający. Respirator zasysa powietrze z otoczenia przez punkty próbkowania do komory (komór) detekcji i podaje je do czujnika dymu. Głowice detekcyjne dymu są rejestrowane natychmiast. Jeżeli próg zgodnie z EN 54-20 zostanie przekroczony, wywoływany jest alarm.

Dzięki specjalnie opracowanym głowicom detekcyjnym HD (technologia wysokiej dynamiki) systemy zasysania dymu SecuriRas® ASD są dostępne w różnych klasach czułości. W ten sposób można wdrożyć wszystkie klasy EN 54, od normalnej (klasa C) do wysoce wrażliwej (klasa A).

Zasysająca czujka dymu powinna być oparta na systemie modułowym z łatwymi do wymiany częściami (filtr, czujnik dymu, główna płyta sterowania, wentylator, czujnik przepływu powietrza).

Opis typu:

 • Obudowa natynkowa
 • Komora detekcji przygotowana do zainstalowania czujnika dymu
 • Zintegrowany wyświetlacz i panel sterowania, dla których etykietę można obrócić o 180 stopni w razie potrzeby
 • Przycisk resetowania zintegrowany z wyświetlaczem
 • Bezpotencjałowe wejście resetujące obecne jako transoptor
 • Wszystkie kryteria (działanie, alarmy, sygnały wstępne, usterka) są optycznie wyświetlane na powierzchni obudowy
 • Wszystkie kryteria (alarmy, sygnały wstępne i usterki) mają bezpotencjałowy styk przełączny
 • Wyjście z otwartym kolektorem na pokładzie
 • Automatyczne monitorowanie przepływu powietrza pod kątem pęknięcia i zablokowania rurki czujnika
 • 1-5-stopniowa regulacja podciśnienia promieniowego wentylatora wysokociśnieniowego do 420 Pascal, co powoduje bardzo duży przepływ powietrza
 • Czujnik dymu i wydruk oceny / wyświetlacza znajdują się w fizycznie oddzielnych komorach
 • Czuły czujnik dymu HD oparty na zasadzie światła rozproszonego do stosowania w zasysającej czujce dymu SecuriRas® ASD 53x.
 • Diody LED o dużej mocy w połączeniu z komorą pomiarową LVSC (komora dymna o dużej objętości) zapewniają regulowaną, najwyższą możliwą czułość dla niskiego oporu aerodynamicznego i największą możliwą odporność na zabrudzenie; z kompensacją zabrudzenia i funkcją automatycznego uczenia się do użytku w krytycznych warunkach środowiskowych. 0,02 – 10% / m (czułość alarmu) / 0,002 – 9% / m (czułość przedalarmowa)
 • Hałas operacyjny minimum 25 dB (A).
 • zgodny z ISO 11690-1; Dyrektywa dotycząca projektowania cichych miejsc pracy zawierających maszyny
 • Rodzaj ochrony zgodnie z IEC 529 IP 54
 • Konfiguracja i uruchomienie EasyConfig + BasicConfig na pokładzie bez komputera
 • Szczegółowa wewnętrzna pamięć zdarzeń dla ostatnich 1000 zdarzeń z wyjściem w czasie rzeczywistym
 • Długoterminowe rejestrowanie danych za pomocą karty SD w celu zwiększenia zdarzenia i pamięci procesowej do 16 milionów zdarzeń.
  Analogowy zapis danych z 1 sekundowym interwałem do 83 dni (5,8 miliona wartości analogowych) do dokumentacji po pożarze i do dostrajania systemu (logowanie w formacie pliku Excel)
 • Zgodne z normami obliczenia topologii rur za pomocą oprogramowania do symulacji przepływu powietrza ASD (zatwierdzone przez VdS) również odpowiednie do planowania nawet bardzo asymetrycznych topologii rur.

Opcjonalne wyposażenia:

 • XLM 35 SecuriLine eXtended moduł do dwukierunkowego połączenia z systemem sygnalizacji pożaru SecuriFire i zdalnej konfiguracji z oprogramowaniem konfiguracyjnym ASD za pośrednictwem pętli adresowalnej
 • Moduły interfejsu przekaźników RIM 35 i RIM 36, każdy z pięcioma dowolnie programowalnymi przekaźnikami bezpotencjałowymi do dostarczania dodatkowych informacji do nadrzędnego systemu sygnalizacji pożaru
 • Moduł karty pamięci MCM 35 do długoterminowego rejestrowania wartości zadymienia i przepływu powietrza oraz zdarzeń.
 • Przemysłowa karta SD do długoterminowego rejestrowania danych w celu rozszerzenia pamięci zdarzeń i procesów do 640 000 zdarzeń oraz 5,8 miliona wartości analogowych do przechowywania dowodów po pożarze i dostrajania systemu. Nagrywanie w formacie Excel.
 • Moduły interfejsu danych szeregowych SIM 35 do centralnej konfiguracji i wizualizacji do 250 detektorów ciepła za pośrednictwem interfejsu RS485

Detektor kompaktowe do uniwersalnego zastosowania:

Q07-5-31 -NAN0-1 Q07-5-32,  Q07-5-33 

Możliwe zastosowania:

1. Małe serwerownie 4 szafy i 1 klimatyzator

2. Szyby windowe

3. Średnie i małe magazyny

4. Średnie i małe mroźnie – poniżej -20’C z podgrzewanymi kapilarami i montażem wewnątrz mroźni

5. Średnie biura z podniesionymi podłogami lub sufitem podwieszanym bez rezwizji

6. Komory trafo wolnostojące bez ogrzewania

7. Wiaty z silnym przewiewem powietrza

Podstawowe cechy:

Detektor / Maksymalna ilość rur /otworów / najdłuższa nitka rury /czułość

A

B

C

S 5-33 (0,02-10% Zac./m)

100m / 16 / 80m

200m / 30 / 80m

200m / 50 / 80m

S 5-32 (0,02-10% Zac./m)

70m / 8 / 70m

100m / 12 / 70m

120m / 16 / 70m

S 5-31 (0,02-10% Zac./m)

30m / 6 / 25 m

50m / 8 / 25m

75m / 12 / 30m

Inne karty katalogowe w dziale „Do pobrania”.

NOWOŚĆ CENTRALNY PANEL DOTYKOWY OBSŁUGI DETEKTORÓW ASD

Funkcjonować

Korzystając z FidesNet, wiele ASD jest połączonych ze sobą poprzez szeregowy interfejs RS-485. Moduł SIM 35 jest używany jako moduł interfejsu szeregowego w SecuriSmoke ASD. The FidesPort
NCU 900 reguluje komunikację w sieci i integruje ją z systemem nadrzędnym. Aby przesyłać dane z poziomu pola, FidesPort NCU 900 obsługuje standardowe interfejsy (takie jak Modbus TCP) do łączenia się z hierarchicznie nadrzędnymi systemami, takimi jak system zarządzania budynkiem BMS lub własny system wizualizacji Securiton, Netsoft.
ASD na magistrali RS-485 można w razie potrzeby połączyć z wyświetlaczami FidesControl RCU 700. Możliwe są tutaj wszystkie kombinacje ASD-RCU. W sieci RS-485 do NCU 900 można podłączyć do 100 ASD i 50 RCU.

Aplikacje
Rozwiązanie sieciowe FidesNet jest zwykle stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest zdalna wizualizacja i obsługa. Może to być spowodowane trudnymi obszarami dostępnymi – takimi jak obszary o wysokim poziomie bezpieczeństwa na lotniskach, w laboratoriach, środowiskach IT itp. – gdzie instalowane są zasysające czujki dymu, ale gdzie technik nie zawsze może uzyskać dostęp (lub gdzie dostęp jest utrudniony) . Inną możliwą aplikacją jest centralna wizualizacja i obsługa w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu monitorowania całej instalacji z jednego miejsca. Oprócz zdalnej wizualizacji i obsługi połączenie z innymi systemami za pośrednictwem znormalizowanych interfejsów jest kolejnym ważnym obszarem zastosowania. Na przykład przesłanie odpowiednich danych pomiarowych do systemu pomiarowego w centrum danych pozwala firmie operacyjnej uzyskać przegląd bieżącego stanu systemu. Idealny do średnich i dużych systemów.

Specyfikacja techniczna ASD 531 (jedna jednostka detektora, detektor w zestawie):

 • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 75 m (zgodnie z normą EN 54-20)
 • Max. liczba otworów do pobierania próbek na czujnik dymu: 12 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
 • Wentylator aspiracyjny dużej mocy do 80 Pa
 • Łatwe uruchomienie w 3 krokach
 • Napięcie zasilania: od 14,0 do 30 VDC
 • Pobór mocy: zwykle 75 mA (dla 24 VDC)
 • Zakres temperatur pracy: od -10 ° C do +55 ° C
 • Kolor: RAL 2807005 / RAL 3002005
 • Klasa ochrony: IP 54
 • Wymiary (wys. X szer. X gł.): 290 x 195 x 140 mm
 • Waga: 1,95 kg
 • Zatwierdzony zgodnie z EN 54-20
 • Nr VdS: G 215100
 • Deklaracja właściwości użytkowych: CPR-11-16-106
 • Zatwierdzenie FM
 • Aprobata UL

Specyfikacja techniczna ASD 532 (jedna jednostka detektora):

 • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 120 m (zgodnie z normą EN 54-20)
 • Max. liczba otworów próbkujących na czujnik dymu: 16 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
 • Wyświetlacz ze wskaźnikiem poziomu dymu z 10 poziomami do optycznej sygnalizacji poziomów sygnału wstępnego
 • Wentylator aspiracyjny o dużej mocy do 100 Pa
 • Napięcie zasilania: od 14,0 do 30 VDC
 • Pobór mocy: zwykle 115 mA (dla 24 VDC)
 • Zakres temperatur pracy: od -20 ° C do +60 ° C
 • Kolor: RAL 2807005 / RAL 3002005
 • Klasa ochrony: IP 54
 • Wymiary (wys. X szer. X gł.): 290 x 195 x 140 mm
 • Waga: 1,95 kg
 • Zatwierdzony zgodnie z EN 54-20 i EN 54-27
 • Nr VdS: G215101
 • Deklaracja właściwości użytkowych: CPR-10-16-107
 • Zatwierdzenie FM
 • Aprobata UL

Specyfikacja techniczna ASD 533-1 (jedna jednostka detektora, detektor w zestawie):

 • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 200 m (zgodnie z normą EN 54-20)
 • Max. liczba otworów próbkujących na czujnik dymu: 50 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
 • Wentylator zasysający dużej mocy do 115 Pa
 • Napięcie zasilania: od 10,5 do 30 VDC
 • Pobór mocy: zwykle 210 mA (dla 24 VDC)
 • Zakres temperatur pracy: od -20 ° C do + 60 ° C
 • Kolor: RAL 2807005 / RAL 3002005
 • Rodzaj ochrony: IP 54
 • Wymiary (wys. X szer. X gł.): 397 x 265 x 148 mm
 • Waga: 3,26 kg
 • Zgodny z EN 54-20
 • Nr VdS: G 212163
 • Deklaracja właściwości użytkowych: CPR-11-13-100

Specyfikacja techniczna ASD 535-1 (jedna jednostka detektora):

 • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 400 m (bez zgodności z EN 54-20) 300 m (zgodnie z EN 54-20)
 • Max. liczba otworów próbkujących na czujnik dymu: 120 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
 • Wentylator zasysający dużej mocy do 420 Pa
 • Napięcie zasilania: od 10,5 do 30 VDC
 • Pobór mocy: zwykle 260 mA (dla 24 VDC)
 • Zakres temperatur pracy: od -30 ° C do + 60 ° C
 • Kolor: RAL 2807005 / RAL 3002005
 • Rodzaj ochrony: IP 54
 • Wymiary (wys. X szer. X gł.): 348 x 265 x 148 mm
 • Waga: 3,85 kg
 • Zgodny z EN 54-20, EN54-27
 • Nr VdS: G 208154
 • Zatwierdzenie wyrobu budowlanego: 0768-CPD-20600
 • Zatwierdzenie FM
 • Aprobata UL

Do środowisk wymagających tj. brudnych i wilgotnych oraz do stref wybuchowy EX rekomendowane są detektory w wersji Heavy Duty ze specjalnie wzmocniona płyta główną i sensorami/głowicami detekcyjnymi. Poza tym warto rozważyć użycie automatycznego systemu przedmuchu ADB/SPOKO lub ostojników skroplin.

Części zamienne do detektorów ASD

AMB 35-1 Płyta główna detektora ASD 535-1 i 3

AMB 35-2 Płyta główna detektora ASD 535-2 i 4

AMB 35-1 CP Płyta główna detektora ASD 535-3 HD

AMB 35-2 CP Płyta główna detektora ASD 535-4 HD

AMB 33-1 Płyta główna detektora ASD 533

AMB 31 Płyta główna detektora ASD 531

AMB 32 Płyta główna detektora ASD 532

BCB 35 Płyta wskaźnika alarmów dymu detektora 535-1 i 2

ACB 35 Płyta wskaźnika alarmów dymu detektora 535-3-4

ACB 35 CP Płyta wskaźnika alarmów dymu detektora 5353 i 4 HD

ASF 35 Czujnik przepływu dla detektora ASD 535 i 533

O-ring -pierścień dla AFS 35

AFS 32 – Czujnik przepływu dla detektora ASD 531 i 532

AFU 35 wentylator detektora ASD 535 i 533

AFU 35 wentylator detektora ASD 531 i 532

RSL 35 śruba do obudowy detektorów 531/532/533/535

IPS 35 siatka zabezpieczającą głowicy detektorów 531/532/533/535