Detektory dwugłowicowe ASD

ASD 535 (Inne nazwa DFA05) jest detektorem zasysającym, który  pobiera powietrze do analizy w jednej lub dwóch głowicach detekcyjnych na obecność dymu poprzez jedną lub podwójną sieć rurek. Dzięki takiej metodzie detekcji detektor może obsługiwać dwie strefy detekcyjne w ramach 1 strefy pożarowej i ciśnieniowej. ASD 535 dzięki wymiennym głowicom może mieć różne czułości tj.:  od 0,02%, 0,1% lub 0,5%, odpowiednio do klasy detekcji, którą ma zapewnić. Opcjonalne moduły  5 przekaźników lub karty pamięci zapewniają dodatkowe funkcje jeśli są przydatne.  

Konfiguracja systemu oraz projektowanie rurociągu jest proste dzięki takiemu oprogramowaniu jak: Pipeflow i Easy Config oraz ASD Config. Config  służy do bezpośredniego połączenia komputera z detektorem ASD 535 i konfigurację ustawień oraz podgląd stanu zadymienia on-line. Easy Config umożliwia obsługę detektora bez pomocy PC przy użyciu przycisków programowych i wyświetlacza LED. 

Detektory ASD 535 dzięki licznym akcesoriom takim jak ogrzewane kapilary oraz odporność na niskie temperatury (-30’C) świetnie nadają się do mroźni i obiektów silnie zanieczyszczonych.  

Pobierz kartę katalogową Patrz też – Czujki rurowe Akcesoria do systemów zasysającyh Centrale współpracujące z detektorami DFA05 i czujkami rurowymi DTR’ka, Certyfikaty i Programowanie

Przykład zastosowania detektora ASD 535-4 w wersji DFA05-4 w zakładach o silnym zanieczyszczeniu tłustymi oparami. Współpraca z centralą punktowej detekcji dymu Schrack z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych I/O. 

System podgrzewanych otworów we współpracy z detektorem ASD 535 montowanym wewnątrz mroźni. 

Detektory ASD 535 mogą być sieciowane przy użyciu opcjonalnych kart protokołu RS-485 – SIM 35 i interfejsu sieciowego SMM 535 oraz płatnego oprogramowania z kluczem sprzętowym. Tak zintegrowany system detektorów pozwala na centralne zarządzanie większą ilością detektorów z jednego miejsca, co ułatwia serwis i alarmowanie.