Detektory dwugłowicowe/dwururowe ASD

ASD 535-2, ASD 535-4, ASD 535-4 HD

ASD 535 jest detektorem zasysającym, który pobiera powietrze do analizy w jednej lub dwóch głowicachObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SSD-3.jpg detekcyjnych/sensorów na obecność dymu poprzez jedną lub podwójną sieć rurek. Dzięki takiej metodzie detekcji detektor może obsługiwać dwie strefy detekcyjne w ramach 1 strefy pożarowej i ciśnieniowej. ASD 535 dzięki uniwersalnym głowicom może mieć czułość w zakresie  od 0,02% – 10%, odpowiednio do klasy detekcji, którą ma zapewnić. Opcjonalne moduły 5 przekaźników lub karty pamięci zapewniają dodatkowe funkcje jeśli są przydatne.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Karty-ASD.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PipeFlow-ASD-535-2-700x394.jpg
 
Konfiguracja systemu oraz projektowanie rurociągu jest proste dzięki takiemu oprogramowaniu jak: Pipeflow i Easy Config oraz ASD Config.Config służy do bezpośredniego połączenia komputera z detektorem ASD 535 i konfigurację ustawień oraz podgląd stanu zadymienia on-line. Easy Config umożliwia obsługę detektora bez pomocy PC przy użyciu przycisków programowych i wyświetlacza LED.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PipeFlow2-700x493.png
 

Detektory ASD 535 dzięki licznym akcesoriom takim jak ogrzewane kapilary oraz odporność na niskie temperatury (-30’C) świetnie nadają się do mroźni i obiektów silnie zanieczyszczonych zwłaszczaa w wersji HD =Heavy Duty. 

Współpraca z centralą punktowej detekcji dymu Schrack z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych I/O lub adresowalnych XLM.

System podgrzewanych otworów we współpracy z detektorem ASD 535 montowanym wewnątrz mroźni. Oporniki grzejne zasilane są bezpiecznym napięciem 24V poprzez dedykowany przekaźnik reagujący na spadek przepływu powietrza w rurach, spowodowany oszronieniem.

Dużym problem w mroźniach oprócz ryzyka uszkodzenia detektorów, które nie są odporne na wilgoć i niską temperaturę jest duże rozrzedzenie dymu spowodowane silną wentylacją. W mroźniach podobnie jak w serwerowniach czujki punktowe lub liniowe nie mają wystarczającej czułości, aby w wystarczająco szybko wykryć dym. Detektory zasysające posiadające możliwość kalibracji w klasie B lub A oraz wykorzystujące efekt aktywnego pobierania próbek dymu oraz efekt kumulacji małych próbek dymu z wielu otworów są w takich warunkach o wiele bardzie wydajne.

Trójnik z rezystorem grzejnym

Detektory ASD 535 mogą być sieciowane przy użyciu opcjonalnych kart protokołu RS-485 – SIM 35 i interfejsu sieciowego SMM 535 oraz płatnego oprogramowania z kluczem sprzętowym. Tak zintegrowany system detektorów pozwala na centralne zarządzanie większą ilością detektorów z jednego miejsca, co ułatwia serwis i alarmowanie.

Wszędzie poza obiektami bardzo czystymi stosuje się filtry powietrza i opcjonalnie automatyczne systemy przedmuchu i odstojniki skroplin. Do większości pomieszczeń rekomendowany jest filtr DFU 911 lub 911S. Tylko do mroźni stosowany jest filtr FBS-25 PC. .

Dane techniczne ASD 535-2 /4 (dwa sensory/głowice detekcyjne):

  • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 400 m (bez zgodności z EN 54-20) 300 m (zgodnie z EN 54-20)
  • Max. liczba otworów próbkujących na czujnik dymu: 120 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
  • Wentylator zasysający dużej mocy do 420 Pa
  • Napięcie zasilania: od 10,5 do 30 VDC
  • Pobór mocy: zwykle 290 mA (dla 24 VDC)
  • Zakres temperatur pracy: od -30 ° C do + 60 ° C

Dla wymagających klientów oferowane są dotykowe wyświetl kazce LCD z danymi o pracy detektora.

Wizualizacja komputerowa sieci detektorów ASD-NETSOFT. Graficzny interfejs NetSoft zapewnia pełną elastyczność podczas tworzenia i importowania prostych planów pięter w sieci, a także złożonych grafik budynków. Stany podłączonych do sieci zasysających czujek dymu można rozpoznać na pierwszy rzut oka: alarmy, usterki i inne stany czujek można rozróżnić po kolorze.