Detektory dwugłowicowe ASD

ASD 535 (Inne nazwa DFA05) jest detektorem zasysającym, który pobiera powietrze do analizy w jednej lub dwóch głowicach detekcyjnych na obecność dymu poprzez jedną lub podwójną sieć rurek. Dzięki takiej metodzie detekcji detektor może obsługiwać dwie strefy detekcyjne w ramach 1 strefy pożarowej i ciśnieniowej. ASD 535 dzięki wymiennym głowicom może mieć różne czułości tj.: od 0,02%, 0,1% lub 0,5%, odpowiednio do klasy detekcji, którą ma zapewnić. Opcjonalne moduły 5 przekaźników lub karty pamięci zapewniają dodatkowe funkcje jeśli są przydatne.

Konfiguracja systemu oraz projektowanie rurociągu jest proste dzięki takiemu oprogramowaniu jak: Pipeflow i Easy Config oraz ASD Config.Config służy do bezpośredniego połączenia komputera z detektorem ASD 535 i konfigurację ustawień oraz podgląd stanu zadymienia on-line. Easy Config umożliwia obsługę detektora bez pomocy PC przy użyciu przycisków programowych i wyświetlacza LED.

Detektory ASD 535 dzięki licznym akcesoriom takim jak ogrzewane kapilary oraz odporność na niskie temperatury (-30’C) świetnie nadają się do mroźni i obiektów silnie zanieczyszczonych.

Pobierz 

Akcesoria do systemów zasysającyh
DTR’ka, Certyfikaty i Programowanie

Przykład zastosowania detektora ASD 535-4 w wersji DFA05-4 w zakładach o silnym zanieczyszczeniu tłustymi oparami.
Współpraca z centralą punktowej detekcji dymu Schrack z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych I/O lub adresowalnych XLM.

System podgrzewanych otworów we współpracy z detektorem ASD 535 montowanym wewnątrz mroźni. Oporniki grzejne zasilane są bezpiecznym napięciem 24V poprzez dedykowany przekaźnik reagujący na spadek przepływu powietrza w rurach, spowodowany oszronieniem.

Dużym problem w mroźniach oprócz ryzyka uszkodzenia detektorów, które nie są odporne na wilgoć i niską temperaturę jest duże rozrzedzenie dymu spowodowane silną wentylacją.

W mroźniach podobnie jak w serwerowniach czujki punktowe lub liniowe nie mają wystarczającej czułości, aby w wystarczająco szybko wykryć dym. Detektory zasysające posiadające możliwość kalibracji w klasie B lub A oraz wykorzystujące efekt aktywnego pobierania próbek dymu oraz efekt kumulacji małych próbek dymu z wielu otworów są w takich warunkach o wiele bardzie wydajne.

Trójnik z rezystorem grzejnym

Detektory ASD 535 mogą być sieciowane przy użyciu opcjonalnych kart protokołu RS-485 – SIM 35 i interfejsu sieciowego SMM 535 oraz płatnego oprogramowania z kluczem sprzętowym. Tak zintegrowany system detektorów pozwala na centralne zarządzanie większą ilością detektorów z jednego miejsca, co ułatwia serwis i alarmowanie.

Dane techniczne ASD 535-2 /4 (dwa detektory):

  • Max. długość sieci rur próbkujących na czujnik dymu: 400 m (bez zgodności z EN 54-20) 300 m (zgodnie z EN 54-20)
  • Max. liczba otworów próbkujących na czujnik dymu: 120 (z lub bez zgodności z EN 54-20)
  • Wentylator zasysający dużej mocy do 420 Pa
  • Napięcie zasilania: od 10,5 do 30 VDC
  • Pobór mocy: zwykle 290 mA (dla 24 VDC)
  • Zakres temperatur pracy: od -30 ° C do + 60 ° C