Czujki liniowe dymu

 

Liniowa -Odporna na zapylenie, parę i niską temperaturę.
SPECJALISTYCZNE CZUJKI LINIOWE POŻARU = DYMU Z POTRÓJNĄ ANALIZĄ WIDMA PODCZERWIENI

 

Czujki liniowej detekcji dymu Setronic analizują moc wiązki podczerwieni odbieranej przez odbiornik w stosunku do tej wysłanej przez nadajnik . W ten sposób jak większość czujek dymu wykrywają obecność dymu, który pochłania część wysłanej wiązki fali podczerwieni. Niemniej para i kurz w taki sam sposób działa na osłabienie mocy wysłanej wiązki dlatego większość liniowych detektorów dymu w przypadku pojawienia się pary np. w mroźniach, chłodniach lub obiektach nieogrzewanych generuje fałszywy alarm. Podobnie ma się sytuacja w obiektach o chwilowych silnych chmurach pyłu , który działając podobnie jak dym wprowadza czujki w alarm pożarowy, w tym przypadku nazywamy fałszywym. Rozwiązanie tego problemu znaleźli producenci czujek Setronic wprowadzając do swoich czujek algorytm sprawdzający nie tylko moc powracającej wiązki, ale także zmianę długości fali tejże wiązki. Okazuje się, że dym wpływa na zmianę-długości fali w inny sposób niż   para i kurz. Dym jest wynikiem pożaru, który generuje także swoją falę podczerwieni  cieplnej wpływającej na długość fali generowanej przez detektor . Wykorzystanie tej prawidłowości w czujkach  Setronic powoduje, że są one bardzo wiarygodne, a przy okazji wykrywają także pożary temperaturowe. Poza tym specjalnie opracowana optyka nadajnika i odbiornika powoduje, że czujki utrzymują stabilność detekcji nawet w warunkach pracy podłoża tj. ścian lekkich konstrukcji hali dzięki temu mimo braku samopoziomujących optyki nie pojawiają się alarmy techniczne utraty sygnału nawet w zakresie 3 stopni i dlatego możliwa jest praca czujek nawet w zasięgu do 200 m. Poniższa tabela pokazuje porównanie czujek Setronic  do innych popularnych produktów.  Na uwagę zasługuje odporna na wilgoć i brud obudowa czujek w standardzie IP67, a także obudowa opcjonalna odporna na kwasy i silne strumienie płynów. Smaczku dodają także osłony aktywne przeciwpyłowe w postaci długich tub chroniące optykę czujek przed zabrudzeniem dzięki czemu elektroniczna kompensacja zabrudzania optyki  obecna u innych producentów jest zbędna. Niemniej producent pozostawił możliwość ręcznej kompensacji , którą można wykorzystać sporadycznie raz do roku w czasie obligatoryjnego serwisu. Na uwagę zasługuje także opcja sieciowania nawet 8 czujek w oparciu o 1 centralny kontroler z wyświetlaczem LCD.  Wyświetlacz w wersji CLI posiada polskie oprogramowanie. Pozytywnym wyjątkiem wśród czujek liniowej detekcji dymu jest także dodatkowy próg zadziałania w postaci alarmu wstępnego reagującego na wzrost temperatury w obiekcie. Dzięki temu można programować procedury alarmowe oparte o alarm wstępny reagujący na najmniejsze oznaki pożaru bez kosztownych konsekwencji ewakuacyjnych a jedynie szybką reakcję służ ochrony.

 

Setronic

FRay 5000

Ilość czujek na 1 kontroler

                                          8

                                           2

Zasięg w metrach 

                                    8-150

                             8-200 ILIA

                                     8-100

Przekaźniki

Pożar,     alarm wstępny     , uszkodzenie

                      Pożar,       uszkodzenie

Klasa odporności

                             IP 67  ILIA

                                      IP-54

 Ułatwienia programowe 

                      Autokalibracja

                                Autokalibracja

 Ułatwienia montażowe 

 Elektroniczna i mechaniczna  kompensacja przez użycie nadajnika i odbiornika zamiast lustra

               Kompensacja ruchu budynku do 2%

Pomiar temperatury

/Opcja alarmu wstępnego 

 

                TAK ILIA Pro i    Ardea BSF

 

                                             NIE

Odporność na kurz potwierdzona certyfikatem

                           TAK  ILIA Dust

                                             NIE

Odporność na parę  potwierdzona certyfikatem

                          TAK  ILIA Frost

                                             NIE

Odporność na kwasy potwierdzona certyfikatem

                    TAK z obudową SOHI

                                             NIE

BS70 / BSF70 – Detektor z lustrem nadaje się do pomieszczeń, w których wymóg uproszczenia systemu nakazuje, aby kable zasilające nie musiały być prowadzone w dwóch różnych punktach: tj. w jednostce nadajnika i w jednostce odbiorczej (jednostki TX i Rx). Zasilanie może być dostarczone tylko do jednego punktu (TRX) z tym systemem, ponieważ przeciwległy moduł lustra jest pasywny (Retroreflektor) takie same jak pokazane dla Ardea. Do powyższych cech można dodać, w przypadku modelu SF, zdolność wykrywania początków pożaru za pomocą tej samej technologii, co technologia Ardea SF.
BS150 / BSF150 – Jest to jedyny detektor systemu z lustrem z odległością roboczą, która jest praktycznie taka sama jak w przypadku systemu nadajnik-odbiornik. Oryginalność modelu S-SF polega na tym, że jego korpus odbijający jest pryzmatem, który umożliwia kalibrację nawet w najgorszych warunkach operacyjnych, zapewniając jednocześnie ciągłe wykrywanie nawet w przypadku niewspółosiowości aż do dwóch stopni. Inne zalety modelu SF to możliwość wykrycia początków pożaru przy użyciu tej samej technologii, co technologia Ardea SF.
Oba modele wymagają interfejsu (INT8C) do ich połączenia z jednostkami kontrolera.

Ilia to czujka liniowa pożaru wysokiej czułości, Pomysł, Technologia, Projekt i Produkcja w całości wykonane we Włoszech – Nadaje się do użytku we wszystkich obiektach cywilnych i przemysłowych – Stopień ochrony IP65 – Bardzo łatwy w instalacji i programowaniu – Niski koszt montażu, okablowania i konserwacji – dostępna wersja sterownika Tx-Rx (0712) i wersji z lustrem (0712) TRx. Kontroler CS potrzebny do programowania, kalibrowania i wykonywania zdalnych testów w detektorach liniowych. Kontroler obsługuje od 2 do 8 detektorów, nawet różnych typów (z wyjątkiem PRO -maksimum 5), więcej niż 2 dzięki dodatkowej karcie rozszerzeń SM. Dostępne są również inne wersje kolorystyczne czujek ILIA: – biały (0712-1013 ) – Wyposażony w specjalne oprogramowanie, które daje funkcję Pre Alarm (ERHS0712-PRO) – Wyposażone w specjalne oprogramowanie, które daje możliwość wstępnego alarmu i z pyłoszczelną przednią rurą (ERHS0712-PRO-L) do stosowania tylko z kontrolerem PRO.Poza tym dostępna jest czujka autonomiczna ILIA-OZ, składający się z jednostki nadawczo-odbiorczej (TRx), lustra i dedykowanego kontrolera CSRLS-OZ (komplet w cenie).
Zakres tem. pracy -20’C-55’C, -Zakres 10-150m, IP 44 ILIA -Zakres tem. pracy -20’C-70’C . Zakres 10-200m, IP 65
Wersje: Mróz do mroźni i Kurz do pom zanieczyszczonych. Także wersja Pro z detekcją płomienia i obudową odporną na chemikalia.

 

Karta katalogowa czujki ILIA bez Pro

CS – Wersja podstawowa do pomieszczeń standardowych i przemysłowych, gdzie nie ma pyłu ani pary. CS-kurz – Wersja do instalacji w bardzo krytycznym środowisku, w którym obecne są aerozol, pył i para. CS-Mróz T – Wersja specjalna, nadaje się do montażu w mroźni lub w środowisku, w którym występuje mgła lub para wodna w stanie odszraniania. CSRLS-2-PRO – Wersja do użycia tylko w połączeniu z modelem detektora 0712-PRO lub Pro-L. Do użytku w instalacjach o bardzo krytycznym środowisku, gdzie aerozol, pył i para są stale obecne i konieczne jest posiadanie podwójnego progu alarmowego. Musi być używany tylko w połączeniu z kartą rozszerzeń SM dla maksymalnie 5 detektorów lub z kontrolerem CLI. CS-OZ – Wersja do użycia tylko w połączeniu z modelem detektora ILIA-OZ. Pozwala na zarządzanie z poziomu ziemi wszystkimi ustawieniami, testami i konserwacją czujki.

 

Możliwość pracy w warunkach pełnego zalania lub trwałych wyziewów gazów korozyjnych w obudowach SOHI.

SOHI – Obudowa ochronna do czujek z serii ILIA z miską ciśnieniową, do stosowania w środowisku, w którym mogą występować problemy z parą, kwasem lub szczególnym rodzajem pyłu lub w przypadku potrzeby czyszczenia, dezynfekcji lub do mycia za pomocą strumień wysokiego ciśnienia. Nadaje się do egzekwowania ochrony detektorów i zapewnia ich wysoką wydajność w czasie w takich środowiskach. Korzystanie z SOHI nie wpływa na wydajność wykrywacza utrzymującego zdolność czułości i wykrywanie ILIA, chroniąc i zabezpieczając przed nieodwracalnymi i trwałymi uszkodzeniami. Zaleca się zakup SOHI wraz z czujką ILIA, cena dotyczy pojedynczej jednostki. Może być montowany na wsporniku SACA-G (wyposażenie dodatkowe). FAPO – Dodatkowy osprzęt do obudowy SOHI, dzięki czemu można ją całkowicie zamknąć, aby uniknąć nagromadzenia się kurzu w przednim pierścieniu.

ARDEA

ARDEA S / 2 – Ta liniowa czujka pożaru (Tx-Rx) jest szczególnie przydatna do wykrywania pożarów w halach przemysłowych – magazynach paletowych i tradycyjnych – garażach – supermarketach itp. – kinach – teatrach – salach konferencyjnych – centrach wystawienniczych – budynkach użyteczności publicznej o dużych przepływach ludzi w ogóle i wszelkich innych dużych cywilnych i przemysłowych przestrzeni o dowolnym kształcie. ARDEA SF – Idealny detektor liniowy do procesów przemysłowych i do magazynów obsługujących różne materiały (np. W sektorze żeglugi i logistyki). Ardea SF opiera się na tej samej zasadzie, co model S/2, ale łączy w sobie wykrywanie dymu z wykrywaniem pożaru, za pomocą modulacji wynikających z rozpalenia ognia w różnych warunkach. ARDEA SF DUST – Detektor dymu i ognia (Tx-Rx) za pomocą specjalnych algorytmów, które umożliwiają jego stosowanie nawet w przypadku koncentracji pyłu i oparów, zapewniając doskonałą reakcję na rozpoczęcie pożaru, ale przy znacznie zmniejszonym ryzyku fałszywych alarmów ze względu na czynniki zakłócające środowisko. Trzy wersje (S / 2 – SF DUST) wymagają interfejsu INT8C do połączenia z urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi.

ARDEAEExd
Jest to jedyny detektor liniowy dymu lub pożaru o tych samych podstawowych cechach co Ardea S / 2 lub SF w wykonaniu przeciwwybuchowym z certyfikatem ATEX. Wyposażony jest w jednostkę analizy i kontroli (UDC), która umożliwia odczytanie podwójnego progu alarmowego, wyjścia alarmowego i błędu tak, jak wyjście 4-20 mA, integrując funkcję symulacji alarmu i sprawdzania poprawności kalibracji.

 

Liniowa czujka dymu Ardea składa się z nadajnika i odbiornika, służy do nadzorowania dużych obszarów (do 3000 m2 lub 1600m2 w wersji EX). Pracuje w zakresie podczerwieni i reaguje dodatkowo na zmianę częstotliwości płomienia podczas pożarów otwartych. Czujka Ardea dostępna jest na zamówienie w specjalnym wykonaniu z przeznaczeniem do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w wersji ze stopniem ochrony IP 66. W ofercie mamy czujki Ardea SArdea EX oraz Ardea SF 2P/100, Ta ostatnia idealnie sprawdza się w warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza.
Czujka liniowa ECO

ES50 – Jest to detektor systemu refleksyjnego nowej generacji. Ma on te same podstawowe cechy i taki sam potencjał, jak inny opisany poniżej system ECO, ale może pracować z jednym źródłem zasilania, co jeszcze bardziej upraszcza problemy z instalacją, szczególnie w tych miejscach, w których nawet przejście małego kabla może być trudne. Wersja ES25-I (system podtynkowy) może, za pomocą przepon, które zmniejszają jej minimalną pojemność, wykrywać pożary na bardzo małych powierzchniach, nie zakłócając wyglądu mebli i specjalnych elementów architektonicznych.
Dane techniczne: Napięcie robocze: 12 do 24 V Prąd spoczynkowy: odl. nadz. do 25m: 19 mA odl. nadz. do 50m: 39 mA Prąd alarmowy: odl. nadz. do 25m: 32 mA odl. nadz. do 50m: 52 mA Dane znamionowe zestyku: Przekaźnik alarmowy : 1A przy 30V; Przekaźnik sygnału uszkodzenia: 170mA przy 30V Maks. długość przewodu przy nap. zasilającym 24V: maks. 1000m dla kabla 0.8mm² maks. 2000m dla kabla 1.0 mm² Odległość nadzorowania: od 2 do 50 m Szerokość nadzorowania: 15 m zgodnie z EN54-14 Stopień ochrony: IP 44 Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C Wilgotność względna: 95% Wymiary: 103 x 110 x 63 mm z uchwytem montażowym:103 x 110 x 119 mm Materiał obudowy: Poliwęglan, tworzywo ABS Kolor obudowy: biały (RAL 1013) Waga (bez uchwytu montażowego): 360g Dopuszczenie VDS: G205128 Certyfikat zgodności: 0786-CPD-20214
Pobierz kartę katalogową czujki ECO ES 50 

ES80 – Jest to detektor systemu refleksyjnego nowej generacji. Ma te same podstawowe cechy i taki sam potencjał, jak inne modele ECO, ale może pracować z jednym źródłem zasilania, co jeszcze bardziej upraszcza problemy z instalacją, szczególnie w tych miejscach, w których nawet przejście niewielkiego kabla może być trudne. ES80 wykrywa pożary w teatrze i historycznych budynkach z szerokimi przestrzeniami, nie zakłócając wyglądu mebli i specjalnych elementów architektonicznych.

ES100 – kompaktowy czujnik dymu linii (Tx-Rx), który został specjalnie zaprojektowany do rozwiązywania problemów instalacyjnych związanych z budynkami użyteczności publicznej, takimi jak muzea, miejsca o szczególnym znaczeniu artystycznym i kościoły, a także może być instalowany w pomieszczeniach przemysłowych niewymagających oceny ochrony wyższy niż IP44. Zasilanie elektryczne 12-24V bez komutacji, niska absorpcja w każdych warunkach i chemiczny złoty obwód z lutowaniem bezołowiowym. Integralny interfejs i możliwość redundancji sygnału sprawiają, że ECO jest niezawodnym i bezpiecznym systemem liniowej detekcji dymu.

AKCESORIA

REGULOWANY WSPORNIK

Regulowany wspornik umożliwia zainstalowanie detktorów serii ILIA, obudowy SOHI, ARDEA i BOOMERANG w najlepszy sposób również wtedy, gdy stan zamocowania w konstrukcji w celu ochrony jest bardzo krytyczny. Jest on wyposażony w trzy pokrętła służące do przesuwania i układania płytek oraz mocowania przedłużanej części wspornika. Ten rodzaj wspornika idealnie nadaje się do stabilizacji w każdych warunkach, w szczególności do mocowania na sufitach, belkach betonowych, ścianach bocznych lub narożnikach.
INSTRUMENTY KONTROLNE
Urządzenie UTA-Control. Przyrząd kontrolno-kalibracyjny UTA ujawnia ilość zakłóceń środowiskowych działających na odbiornik w obszarze chronionym. Dzięki tym informacjom można ustawić czułość ognia (pożaru) i dymu, aby uzyskać względną odporność na przejściowe zakłócenia, które mogą powodować niepożądane alarmy. Do użytku z wykrywaczami linii ARDEA i BOOMERANG (modele S i SF) w zakresie IP44, ARDEA EExd i serii ECO
ADM – Adapter pomiarowy
ADM – przyrząd używany do analizy zakłóceń środowiskowych działających na odbiornik z chronionej przestrzeni. Jest prostszy i mniej kosztowny niż UTA, podłączony do wspólnego woltomierza, który umożliwia kalibrację detektorów ARDEA i BOOMERANG (modele S i SF), w zakresie IP44, ARDEA EExd i serii ECO.
Symulator SAC-Alarm
Używany z detektorami ARDEA (mod S / 2 i SF z oceną IP44). Ten symulator umożliwia prawidłowe ustawienie wyrównania oraz ustawienia czułości na dym i ogień, dzięki czemu detektory są stosunkowo odporne na przejściowe zakłócenia, które mogą powodować niepożądane alarmy. Urządzenie może być sterowane „z ziemi”, ze zdalnym sprawdzaniem z kilku różnych punktów.
Filtr testowy STF4
Gruby filtr polietylenowy podzielony na sekcje w celu sprawdzenia prawidłowej kalibracji dowolnego detektora Setronic. Może symulować obecność dymu i ognia w obszarze, który ma być chroniony.
Firma Setronic jest jedynym właścicielem danych i obrazów zawartych w tej broszurze. W przypadku naruszenia prawa zostaną podjęte działania prawne.